Charlottenlund Slot er DTU Aquas hovedkontor

Om DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) er et institut på Danmarks Tekniske Universitet.

DTU Aqua udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling.

Læs mere om 

Find 

 

Kontakt

Medarbejdere på DTU Aqua
Telefonnumre, mailadresser og postadresser til DTU Aquas medarbejdere

Faglige sektioner
Oversigt over DTU Aquas faglige sektioner og sektionsledere 

Pressekontakt
Kommunikationskonsulent
Line Reeh
Tlf.: 35 88 30 31
Mobil: 40 48 09 39
lre@aqua.dtu.dk 

Uden for almindelig arbejdstid kontaktes institutledelsen.

Institutledelse 
Institutdirektør Fritz W. Köster
Tlf.: 35 88 30 00
Mobil: 21 36 28 05
Privat tlf.: 39 62 20 06
aqua@aqua.dtu.dk

Vicedirektør Anders Koed (konst.)
Tlf.: 35 88 31 46
Mobil: 21 68 56 41
ak@aqua.dtu.dk

Specialkonsulent i Ledelsessekretariatet
Helle Sørensen 
Tlf. 35 88 30 35
hels@aqua.dtu.dk

Chefkonsulent i Ledelsessekretariatet
Majken Bager
Tlf. 35 88 30 30
mba@aqua.dtu.dk