Information til leverandører

Elektronisk fakturering

DTU Aqua modtager kun elektroniske regninger.

Når du sender regninger til DTU Aqua, skal du anføre

  • EAN-lokationsnummer.
  • Fulde navn på den medarbejder i DTU Aqua, som har bestilt varen.
  • Evt. rekvisitionsnummer.
DTU Aquas lokaliteter   EAN-nummer 
DTU Aqua, Lyngby 

Dansk Skaldyrcenter, Mors
 5798000877313
DTU Aqua, Silkeborg  5798000877344
DTU Aqua, Hirtshals

Dana
 5798000877351

Har du særskilte bilag til regningen, skal de sendes separat. Det samme gælder oplysninger om ændringer af adressen eller ændringer vedrørende indbetalingsstedet.

Læs mere om samhandel med DTU på dtu.dk 

Andre informationer til leverandører

Læs mere om DTU's design, udbud m.v. på dtu.dk

 

CVR-nummer

DTU

DTU Aqua har samme CVR-nummer som resten af DTU:
30 06 09 46