Foto: Mikkel Adsbøl

Kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi

DTU’s kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi er forankret på DTU Aqua og fokuserer på akvakultur, fiskeri, oceanografi og forvaltning af akvatiske ressourcer

Globale udfordringer, bæredygtighed og klimaforandringer

Kandidatuddannelsen i Akvatisk Videnskab og Teknologi fokuserer på akvakultur, fiskeri, oceanografi og forvaltning af akvatiske ressourcer.

Uddannelsen adresserer de udfordringer, der er forbundet med bæredygtigt fiskeri og akvakultur, miljøforandringer på stor og lille skala samt bevarelsen af sunde økosystemer i hav, søer og vandløb. Vores mission er at forsyne dig med den nødvendige viden indenfor teknologisk innovation og forvaltning af akvatiske ressourcer, så du kan komme med afgørende bidrag til at løse disse globale udfordringer.

Specialisering i akvakultur, fiskeri eller oceanografi

Som studerende i Akvatisk Videnskab og Teknologi kan du specialisere dig i akvakultur, fiskeri og oceanografi. Specialiseringerne bygger på et fælles tværfagligt grundlag bestående af biologi, matematik og forvaltning af akvatiske ressourcer.

I akvakultur-specialiseringen får du mulighed for at fokusere på recirkulationsteknologi - lige fra design og anvendelse af enkeltdele og processer til komplette anlæg, der producerer fisk på land med størst mulig genanvendelse af vand og mindst mulig påvirkning af miljøet.

Fiskeri-specialiseringen kombinerer fiskebiologi, bestandsvurdering, fiskeriteknologi, monitering og modellering og giver dig den nødvendige viden til at bidrage til bæredygtig forvaltning af vilde fiske- og skaldyrsbestande.

Oceanografi-specialiseringen kombinerer biologi med fysik, kemi og matematik og uddanner ingeniører, som har et solidt tværfagligt fundament og kan kombinere oceanografiske observationer med forudsigelser. 

Muligheder for at arbejde med forvaltning

Planlægger du en karriere indenfor kvalitative og kvantitative rådgivningsopgaver? Med den rette tilrettelæggelse af dine kursusvalg på kandidatuddannelsen i Akvatisk Videnskab og Teknologi opnår du unikke kompetencer indenfor biologiske, kemiske og fysiske interaktioner i de akvatiske miljøer. Disse kvalifikationer vil være eftertragtede i stillinger, hvor forvaltning og vurdering af akvatiske ressourcer og økosystemer er i fokus.

 

Mød en studerende

Pil Hagenbøl Hansen læser Akvatisk Videnskab og Teknologi. I videoen fortæller hun om kandidat-uddannelsen, og hvorfor hun har valgt den (2:21 min.).

Studiestart

Akvatisk Videnskab og Teknologi har studiestart to gange om året - i februar og i september.
Læs mere om optagelse