Torsk og klima

Hæftet Torsk og klima er et undervisningsmateriale til biologi i gymnasiet. 

Om undervisningsmaterialet

Hvordan vil torskebestanden i Nordsøen reagere, når klimaet bliver varmere? Hvordan påvirkes æggene, larverne og den voksne torsk af klimaændringerne? Hvilken rolle spiller torsken i Nordsøens økosystem? Og hvordan undersøger forskerne egentlig den slags? 

Det er emner, som hæftet "Torsk og klima" tager. Hæftet, som udkom i efteråret 2012, er på 24 sider og er udgivet af DTU Aqua.

Hvem står bag?

Undervisningsmaterialet er et resultat af forskningsprojektet SunFish, hvor seks universiteter og forskningsinstitutioner har undersøgt aspekter af klimaforandringernes betydning for livet i Nordsøen. Sunfish blev gennemført fra 2008-2012 med støtte fra Det Strategiske Forskningsråd.

Download eller få hæftet tilsendt som klassesæt

Download hæftet Torsk og klima, eller skriv til kommunikation@aqua.dtu.dk, hvis du vil have hæftet tilsendt. Det er muligt at bestille klassesæt.