Rapporter om forskning og udvikling af selektive fiskeredskaber

DTU Aqua har gennem årene gennemført en række praktiske og teoretiske forsøg med det formål at reducere uønsket bifangst i det danske trawlfiskeri. Forsøgene har været finansieret af danske og internationale projekter.

Her på siden har vi samlet en vifte af rapporter fra 2006-2015, der opsummerer resultaterne i forskellige redskabsteknologiske projekter. 

Effekt af flydeskovle og sejlhastighed på fangsten af rundfisk (2015)
Formål: Undersøgelse af om ændringerne kan reducere den relative fangst af rundfisk i jomfruhummerfiskeriet.
Redskaber: Kortere mellemliner
Arter: Torsk, jomfruhummer, mørksej, rødspætte

FISHSELECT – simulering af selektivitet i fiskeredskaber (2008)
Formål: Udvikling af model til simulering af maskeselektion udfra artens morfologi
Redskaber: Diamantmasker, kvadratmasker, heksagonale masker
Arter: Rødspætte, torsk, kuller, pighvar, rødtunge, tunge, jomfruhummer

Forbedret selektion af torsk i trawl (2013)
Formål: Forbedret selektion af torsk i fiskerier i hhv. Østersøen, Nordsøen og Kattegat / Skagerrak
Redskaber:T90, diamantmasker, forskellige trådtykkelser, selektionspaneler: BACOMA, SELTRA, aktiv stimulering
Arter: Torsk, rødspætte, kuller, jomfruhummer, skærising, sej, rødtunge

GUDP-Jomfruhummer - Nyt trawl koncept (2014)
Formål: Øget tilbageholdelse af jomfruhummer i trawl lavet af 120 mm diamantmasker
Redskaber: Trawl med ændret underplade.
Arter: Jomfruhummer,  torsk, kulmule, sej, havtaske, skærising

SELTRA (2008)
Formål: Forbedret selektion i danske trawlfiskerier
Redskaber: Løftet fiskeline, T90, kvadratmasker, diamantmasker, paneler i bunden af fangstposen, vertikalt delt fangstpose, SELTRA, modificeret svensk rist
Arter: Kuller, torsk, hvilling, sej, rødtunge, rødspætte, jomfruhummer, skærising

SELTRA – Designoptimering af SELTRA 180 (2012)
Formål: Optimeret selektion af torsk og reduceret tab af jomfruhummer i SELTRA
Redskaber: SELTRA
Arter: Forsøg gennemført i prøvetanken med fangstopbygning af ”plastikfisk”

SELTRA - Dokumentation af selektiv effekt af SELTRA 180 (2012)
Formål: Dokumentation af selektionen i SELTRA 180 efter fiskeriets tilpasninger
Redskaber: Diamantmasker, selektionspaneler: SELTRA180, SELTRA270, 120 kvadrat, 
Arter: Torsk, jomfruhummer

Test og demonstration af selektive jomfruhummertrawl (2006)
Formål: Forbedret selektion i det danske jomfruhummerfiskeri
Redskaber: Diamantmasker, selektionspanel af kvadratmasker
Arter: Torsk, kuller, hvilling, kulmule, rødspætte, rødtunge, skærising, jomfruhummer

Topløs Trawl I – test og demonstration af en selektiv topløs trawl (2010)
Formål: Trawl til jomfruhummer og fladfisk med kraftigt reduceret fangst af torsk
Redskaber: Topløs trawl
Arter: torsk, rødspætte, tunge, jomfruhummer, hvilling, kuller, sej

Topløs Trawl II - test og demonstration af en selektiv topløs trawl (2011)
Formål: Forbedret selektion af torsk i det blandede demersale fiskeri i Nordlig Nordsø
Redskaber: Topløs trawl og SELTRA 180
Arter: Torsk, sej, kuller, hvilling, kulmule, lange, jomfruhummer, havtaske, skærising

Værdifisk - Værdioptimering af fiskefangsten i dansk blandet fiskeri  (2014)
Formål: Forbedret selektion af fisk og jomfruhummer samt øget kvalitet af fangsten
Redskaber: Vertikalt delt fangstpose
Arter: Rødspætter, torsk, jomfruhummer, mørksej, skærising, kuller, kulmule

 

Kontakt

Ludvig Ahm Krag
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 32 06