Togtplan og skib

Dansk Åleekspedition 2014 varer fra 28. februar til 5. maj og foregår med Danmarks eneste oceangående havundersøgelsesskib, Dana.

Tidsplan

  • 28. februar: Afgang fra Hirtshals.
  • 14. marts: Ankomst til Bermuda, hvor den danske forskerbesætning går om bord.
  • 15. marts-6. april: Første feltperiode fra Bermuda til Bermuda. Godt halvdelen af denne feltperiode foregår i Bermudatrekanten.
  • 7. april-22. april: Anden feltperiode fra Bermuda til Azorerne.
  • 23. april-5. maj: Tredje feltperiode, hvor Dana returnerer til Hirtshals. Under sejladsen tilbage til Europa bliver der løbende taget prøver og fisket efter åleyngel for at følge vandringen tilbage til Europa.

På sejladsen fra Hirtshals til Bermuda holder DTU Mekanik et kursus for skibsingeniørstuderende, og på sejladsen retur fra Azorerne til Hirtshals bliver der afholdt et ph.d.-kursus.

Danas rute i Sargassohavet

Dana er i Sargassohavet i næsten seks uger. Den første feltperiode (fra Bermuda til Bermuda, 15. marts til 6. april 2014) undersøger det centrale gydeområde, mens den anden feltperiode (fra Bermuda til Azorerne, 7. april til 23. april 2014) undersøger de østligste dele af gydeområdet samt ålelarvernes drift tilbage til Europa. Under Danas sejlads tilbage til Europa tages der prøver for at følge ålens vandring hele vejen mod opvækstpladserne.

Danas rute i Sargassohavet marts og april 2014. Dansk Åleekspedition 2014.

Om Dana

Dana. Foto Line Reeh

Havundersøgelsesskibet Dana ejes af DTU og har hjemhavn i Hirtshals. Dana er 78 meter langt og stikker 5,7 meter. Dana er Danmarks største havundersøgelsesskib og er det eneste oceangående danske forskningsskib. Skibet blev bygget i 1980-81 på Dannebrog Værft i Århus specielt til havundersøgelser. Om bord på Dana er der fem tør- og vådlaboratorier udstyret med et bredt spektrum af videnskabelige instrumenter. Derudover er der en omfattende udrustning til trawlfiskeri, vandprøvetagning og bundprøvetagning. Der er plads til 38 personer på skibet, heraf en besætning på 12-15 mand.

Mere om Dana