Henrik Mosegaard demonsterer dynamiske havkort. Foto: Helle Sørensen

Mød DTU Aqua på Danfish-messen

mandag 09 okt 17

Kontakt

Helle Sørensen
Specialkonsulent
DTU Aqua
35 88 30 35

DanFish International

DanFish International afholdes i Aalborg Kongres og Kultur Center 11.-13. oktober 2017.
Læs mere på www.danfish.com

På årets fiskerimesse i Aalborg fortæller forskere fra DTU Aqua om igangværende projekter, der bidrager til at udvikle fiskerierhvervet og fremme bæredygtigt fiskeri

Fra den 11. til den 13. oktober 2017 afholdes DanFish-messen for 25. gang. Det foregår i Aalborg Kongres og Kultur Center, og DTU Aqua er til stede for at fortælle om nogle af sine aktuelle forskningsprojekter. 

Se her, hvor du kan møde DTU Aqua. 

Stand 222

På stand 222, som huser Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) kan man møde følgende medarbejdere fra DTU Aqua: 

  • Biolog Hans Jakob Olesen, som leder REKREA-projektet. Projektet undersøger, hvordan forvaltningsgrundlaget kan forbedres for fiskebestande, der både fanges i det kommercielle og rekreative fiskeri.
  • Forsker Jordan Feekings, som leder FAST TRACK-projektet, der afprøver bæredygtige og omkostningseffektive fiskeriløsninger under landingsforpligtelsen.
  • Ph.d.-studerende Ole Henriksen, som deltager i et projekt om fremadrettet forvaltning af tobis i Nordsøen. 
  • Sektionsleder Marie Storr-Paulsen, der kan svare på spørgsmål om indsamling af biologiske data om fiskebestandene. 

Stand 203

Stand 203 er Fiskeritidende og de store fiskeriforeningers stand. Her er professor Henrik Mosegaard og biolog Eva Maria Pedersen fra DTU Aqua til stede for at fortælle om Fisker-Forsker-netværket, som skal øge samarbejdet og dialogen mellem fiskere og forskere. 

Desuden er der demonstration af dynamiske havkort fra VIND-projektet, som skal gøre det lettere at målrette fiskeriet efter især brisling og tobis. 

Seminar 12. oktober kl. 11.00

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen afholder en række seminarer på DanFish-messen om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammets (EHFF) rolle i udvikling af fiskeri- og akvakulturerhvervet. På et af seminarerne holder DTU Aqua oplæg. Det foregår torsdag den 12. oktober kl. 11.00-11.30 i Albatrosstuen. 

På seminaret kan man høre følgende oplæg:  

  • Sektionsleder Marie Storr-Paulsen: Om DTU Aqua og EHFF-udviklingsprojekter samt torskeprojekter i Østersøen.
  • Forsker Jordan Feekings og seniorforsker Ludvig Ahm Krag: Om fiskeriteknologiske EHFF-projekter.
  • Ph.d.-studerende Ole Henriksen: Om tiltag for at komme videre med udvikling af forvaltningsstrategier for tobis. 

Billede øverst: Professor Henrik Mosegaard er en af de DTU Aqua-forskere, som er til stede på DanFish-messen 2017, hvor han fortæller om Fisker-Forsker-Netværket og nyudviklede dynamiske havkort. Billedet her er fra Naturmødet i Hirtshals 2017. Foto: Helle Sørensen.