Kort fra afhandlingen

Ph.d.-forsvar om at forstå marine økosystemer gennem trækbaserede modeller

torsdag 27 apr 17

Kontakt

Tid & Sted

Tid

Fredag 5. maj 2017 kl. 13

Sted

DTU
Bygning 303A, auditorium 44
2800 Kgs. Lyngby 

5. maj 2017 forsvarer Laurène Pécuchet forsvarer sin ph.d.-afhandling "A trait-based approach to understanding marine communities’ composition, assembly and diversity"

Laurène Pécuchet forsvarer sin ph.d.-afhandling "A trait-based approach to understanding marine communities’ composition, assembly and diversity" fredag den 5. maj 2017 kl. 13.00 på DTU i Lyngby.

Laurène Pécuchet har skrevet sin ph.d.-afhandling ved Centre for Ocean Life ved DTU Aqua. Centeret arbejder blandt andet med såkaldte trækbaserede modeller til at beskrive havets økosystemer. Traditionelt beskriver man økosystemer ud fra de arter, der lever i dem, men det er ikke organismernes slægtstilhørsforhold, der afgør, hvor og hvordan de lever. Det afgørende er derimod den måde de passer ind i og udnytter miljøet, og det kan man beskrive ved hjælp af karaktertræk, fx måden at æde på, som siger noget om tilpasning til miljøet på tværs af arter. I stedet for at beskrive fordelingen af hundredetusindvis af arter i havet, beskriver man i den trækbaserede tilgang fordelingen af organismernes vigtigste funktionelle egenskaber.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Martin Lindegren, DTU Aqua
  • Medvejledere: Professor Ken Haste Andersen og seniorforsker Mark Payne, DTU Aqua

Censorer

  • Professor Brian R. MacKenzie, DTU Aqua
  • Associate Professor Raul Primicerio, University of Tromsø
  • Senior Researcher Marie Nordström, Åbo Akademi University

Formand for forsvaret

  • Seniorforsker Stefan Neuenfeldt, DTU Aqua

Afhandlingen

Afhandlingen kan læses på DTU Aqua.
Kontakt ph.d.-sekretær Rikke Hansen

 

Engelsk resumé af afhandlingen

A species occurs and thrives in a community thanks to its capacity to grow, reproduce and feed in its surrounding environment. Understanding how and why some species thrive in particular areas has often been touched upon by studying the species composition of communities. Traditionally, communities are characterised by their taxonomic diversity, such as their species richness or the evenness in their abundances. However, there is growing evidence that it is not the taxonomic identity of the species per se that control its presence and abundance in a given environment but its characteristics. Species traits refer to quantitatively or qualitatively measurable characteristics of a species. Characterizing species by their key traits can permit an understanding of general mechanisms and unravel the processes affecting coexistence in communities. The aim of this thesis was to apply the trait-based approach to study the composition of marine communities located in the European Seas and relate their spatial patterns to environmental and anthropogenic pressures.

The species composition of communities can be constrained by several processes, such as competition and the environment. Using a trait-based approach, we studied the diversity and the processes influencing the composition of demersal fish communities in the Baltic Sea. While species richness was sharply decreasing from the saline Kattegat to the brackish Gdansk Bay, trait richness tended to decrease at a lower rate. We found that the species co-occurring in the Eastern Baltic Sea were in general more ecologically similar, in terms of their traits, than expected by random chance alone with a strong influence of the environment and notably the salinity gradient on the distribution and trait composition of the communities.

(Det fulde resume kan læses i afhandlingen)