Biolog

DTU Aqua
mandag 07 aug 17

Send ansøgning

Frist 21. august 2017
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Aqua, Dansk Skaldyrcenter, søger en dygtig biolog til udførelse af konkrete opgaver i 2-3 igangværende projekter. Stillingen er en deltidsstilling med i gennemsnit 9 arbejdstimer om ugen og er tidsbegrænset til 1 år.

Jobbet
Dansk Skaldyrcenter/DTU Aqua søger en biolog, som kan indgå i nogle konkrete aktiviteter i igangværende projekter med udgangspunkt i fjordhaver og vores Oplevelses- og Formidlingscenter.

De primære ansvarsområder:

  • Færdiggørelse og afrapportering af projekt om etablering af fjordhaver i Limfjorden.
  • Opfølgning på arbejde med fjordhaver i Limfjorden samt generelt på området.
  • Færdiggørelse og afrapportering af projekt om Ocean Literacy herunder deltagelse i planlagte projektaktiviteter.
  • Deltage i Dansk Skaldyrcenters formidlingsaktiviteter ved at indgå i det team, der står for ture, rundvisninger, safarier mm.
  • Deltage i forefaldende opgaver.

Vores forventninger til dig
Vi søger en person med kandidateksamen i biologi og med erfaring indenfor de primære arbejdsområder: a) Fjordhaver og aktuelt samarbejdsprojektet i Limfjorden; b) formidling af Dansk Skaldyrcenters forsknings- og udviklingsarbejde til den brede offentlighed og undervisningssektoren; c) Ocean literacy projektet SeaChange; og d) bredt kendskab til Dansk Skaldyrcenters aktiviteter.

Som biolog på Dansk Skaldyrcenter er du placeret mellem forskerne på den ene side og fiskeriteknikerne på den anden side. I dette felt skal du både kunne bevare det overordnede overblik over de konkrete projektforløb og kunne indgå i planlægningen med forskerne. Du skal kunne arbejde selvstændigt og tage egne beslutninger om gennemførelse og afrapportering af projekterne.

Jobbet kræver en person med flere personlige kompetencer:

  • Du skal fortrinsvis have kendskab til de konkrete projekter.
  • Du får en hel del opgaver i forbindelse med vores formidlingsaktiviteter, så vi forventer, at du er tryg ved at omgås besøgende såvel børn/unge som voksne.
  • Du er fleksibel, arbejder selvstændigt og struktureret og er interesseret i at bidrage til løsning af de mange forskelligartede opgaver på Dansk Skaldyrcenter
  • Som person kan du leve i et hektisk miljø med mange bolde i luften og hyppigt skiftende udfordringer.
  • Du skal kunne skrive og tale dansk flydende.

Hvad tilbyder vi dig
Vi tilbyder dig en spændende stilling på en dynamisk arbejdsplads i vækst. Dansk Skaldyrcenter har et tæt samarbejde med slutbrugerne og vores projekter har en meget anvendelsesorienteret tilgang. Derfor bliver vores resultater ofte brugt direkte. Det forpligter alle i organisationen, men giver også spændende udfordringer i det daglige. En særlig dimension er vores formidling, der ikke kun er til slutbrugere, men også henvender sig til den interesserede offentlighed. Det betyder, at vi har en åben og dialogbaseret til omverdenen. Som biolog får du et udvidet ansvar for gennemførelse af opgaver og indgår i en forpligtende og udviklende dialog med vores forskere om planlægning og gennemførelse af projekter og forsøg.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten.

Ansættelsen starter 1. september 2017 eller snarest derefter og løber i 1 år.

Arbejdssted er Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 21. august 2017.  Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Professor Jens Kjerulf Petersen på email: jekjp@aqua.dut.dk

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Dansk Skaldyrcenter er en sektion under DTU Aqua med fokus på bæredygtig udnyttelse af kystzonens akvatiske ressourcer og med særlig fokus på skaldyr og tang. Dansk Skaldyrcenter arbejder med alle aspekter af ressourceudnyttelsen i kystzonen herunder såvel fiskeri som opdræt og den generelle økologi i kystzonen. Dansk Skaldyrcenter har pt. ca. 18 medarbejdere og hører hjemme i Nykøbing Mors.

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 260 ansatte, hvoraf omkring en trediedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Lyngby, Nykøbing Mors, Hirtshals og Silkeborg samt på havforskningsskibet Dana. Læs mere på www.aqua.dtu.dk

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.