PCR Laborant til Fiske-og skaldyrssygdomme

DTU Aqua
torsdag 08 nov 18

Send ansøgning

Frist 25. november 2018
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

En stilling som PCR laborant ved DTU Aquas Enhed for Fiske- og Skaldyrssygdomme under Myndighedsbetjeningssekretariatet.

Enheden består i dag af 15 akademikere og 7 laboranter/bioanalytikere.

Vi udfører diagnostik, rådgivning og forskning vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme hos fisk og skaldyr.

Enheden er det nationale referencelaboratorium for sygdomme hos fisk og skaldyr og har herudover siden 1994 haft status som EUs referencelaboratorium for fiske¬sygdomme samt OIE referencelaboratorium for sygdommen VHS. Desuden er vi udnævnt til EU's refencelaboratorium for krebsdyrssygdomme i juli 2018. I relation disse funktioner gennem¬føres der regelmæssige ringtests, kurser og workshops samt rådgivningsmæssi¬ge opgaver for EU Kommissionen og medlemslandenes nationale referencelaboratorier.

Gruppen har en betydelig forskningsaktivitet med høj grad af ekstern finansiering fra især EU rammeprogrammer samt fra forskningsråd.

Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO 17025 og ISO 17043.

Jobbet
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære. Vi er en travl enhed, der arbejder med både diagnostik og forskning, så der er meget variation i arbejdsdagene. Denne stillings arbejdsområder omfatter primært diagnostiske undersøgelser af fisk fra opdrætsanlæg samt udvikling og implementering af diagnostiske metoder indenfor molekylærbiologi, herunder validering og akkreditering af metoder. Desuden er der mange opgaver indenfor de forskellige forskningsprojekter, hvor vi fremadrettet vil arbejde mere med bl.a. NGS. I forbindelse med de diagnostiske opgaver vil der følge et ansvar for opgaver i relation til kvalitetsikring, f.eks. vedligeholdelse af SOP’er og skrivning af nye SOP’er. Vi får meget forskelligt materiale ind fra de forskellige fisk og krebsdyr fra mange lande, så der er behov for tilpasning af håndtering og klargøring af materialer til de forskellige analyser. Du vil også kunne forvente at blive oplært i enkelte metoder i enhedens andre områder for bedre at kunne hjælpe hinanden i gruppen. Arbejdsfordelingen forventes at være ca. 50% rutinediagnostik og 50% implementering og validering af nye protokoller og metoder i forbindelse med både forskning og diagnostik samt ind imellem arbejde med optimering af vævshåndtering til PCR undersøgelser og andre problemstillinger.

Vores forventninger til dig
Du forventes at kunne kommunikere på dansk og engelsk både i tale og skrift og at have:

  • En baggrund som laborant eller bioanalytiker med bred erfaring indenfor molekylær biologiske teknikker (herunder erfaring med konventionel PCR, qPCR og sekventering som minimum og gerne kenskab til NGS og multiplexmetoder).
  • Erfaring med at arbejde med kvalitetssikring og metode validering
  • Erfaring med oprensning af RNA fra forskellige materialer og generel håndtering af RNA er en fordel
  • Gode evner til teamwork såvel som til at arbejde selvstændigt.
  • Stor fleksibilitet og selvstændighed i arbejdets tilrettelæggelse.
  • Interesse i problemløsning samt en initiativrig og proaktiv tilgang til dine opgaver
  • Gerne erfaring med at arbejde med smitsomme sygdomme, og gerne fiskesygdomme.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat) indgået med Finansministeriet.

Ansættelsesstedet er DTU Aqua, Kemitorvet, bygning 202, 2800 Kgs. Lyngby.

Stillingen er til besættelsen fra 1. januar 2019 eller snarest muligt herefter.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din ansøgning senest 25 november 2018. Åbn linket "ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, eksamensbevis og CV.

Nærmere oplysninger kan fås hos seniorrådgiver Tine Moesgaard Iburg på 9351 1461 eller molekylærbiolog Argelia Cuenca på 3588 6381.

Samtaler forventes afholdt i uge 49 og 50.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Aqua forsker, rådgiver, uddanner og bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer. Vi undersøger akvatiske organismers biologi og populationsøkologi, fysiske og kemiske processer i vandmiljøet, økosystemers struktur og dynamik og naturlige og menneskeskabte påvirkninger af akvatiske miljøer.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.