Fiskeritekniker

DTU Aqua
mandag 18 dec 17

Send ansøgning

Frist 24. januar 2018
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Aqua/Dansk Skaldyrcenter søger medarbejder til fjordarbejde.

DTU Aqua i Nykøbing Mors vil meget gerne ansætte en praktisk anlagt person med kendskab til sejlads i mindre og små både, biologisk prøvetagning og opdræt af muslinger som fiskeritekniker/biologoverassistent i en periode på 2 år.

Arbejdsopgaver
Vi søger en fiskeritekniker, som kan indgå i institutionens team af teknikere, der arbejder med indsamling af biologiske prøver, pasning af vores opdrætsanlæg til dyrkning af muslinger og tang og deltagelse i formidling af vores aktiviteter til en bredere offentlighed.

Vores forventninger til dig
  • Det er et krav, at du har alle de nødvendige formelle kompetencer til at sejle vores både, dvs. duelighedsbevis til handelsflåden, motorpasserkurser, medicinkiste C og ROC-certifikat samt selvfølgelig gyldigt søsikkerhedskursus minimum STCW eller lignende (disse skal vedhæftes ansøgningen)
  • Du skal kunne deltage i biologisk prøvetagning herunder håndtere undervandsvideoer, prøvetagningsudstyr til bundprøver og være i stand til at indgå i oparbejdning af prøverne.
  • Der bliver desuden langt vægt på, at ansøgerne kan håndtere prøvetagningsudstyr og være i stand til at sætte sig ind i nyt udstyr og dets betjening
  • Erfaring med pasning af anlæg til opdræt af muslinger og tang vil være en fordel
  • Du skal have erfaring med og villighed til formidling af vores aktiviteter til en bredere offentlighed
  • Du skal være fleksibel og være i stand til at indgå i et samarbejde med vores øvrige teknikere og have erfaring med sejlads i småbåde
  • Arbejdet er fysisk krævende og du bør være søstærk
  • Du skal være villig til at arbejde forskellige steder i landet
For stillingen gælder, at du som minimum skal have følgende skolemæssige kvalifikationer:
  • Folkeskolens udvidede afgangsprøver i regning/matematik, fysik og engelsk samt almindelig afgangsprøver i dansk og tysk
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Teknisk Landsforbund med tilhørende organisationsaftale for biologassistent, biolog-overassistenter og fiskeriteknikere.

Ansættelsen starter den 1. marts 2018 eller snarest derefter og har en varighed på 2 år.

Ansættelsesstedet er DTU Aqua, Dansk Skaldyrcenter, 7900 Nykøbing Mors.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 24. januar 2018. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Jens Kjerulf Petersen eller fiskeritekniker Lars Kyed Andersen på telefon 9669 0283.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 260 ansatte, hvoraf omkring en trediedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Charlottenlund, Nykøbing Mors, Hirtshals og Silkeborg samt på havforskningsskibet Dana. Læs mere på www.aqua.dtu.dk

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.