Praktikant/elev inden for akvakultur

DTU Aqua
torsdag 21 dec 17

Send ansøgning

Frist 22. januar 2018
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Praktikant/elev til uddannelse inden for akvakultur søges ved DTU Aqua, Sektion for Akvakultur, Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals med tiltrædelse snarest.

Sektionen for Akvakultur beskæftiger ca. 20 medarbejdere, heraf 2 fiskeriteknikere. I sektionen tilvejebringes viden om opdræt af fisk og teknologi hertil, eksempelvis inden for recirkulationsteknologi, biologisk vand-behandling, generel fiskefysiologi (vækst, ernæring og velfærd) og opdræt af forskelle fiskearter.

Sektion for Akvakultur beskæftiger sig med forskning og rådgivning inden for opdrætssystemer, ernæring og fiskesundhed, og har et omfattende samarbejde med bl.a. det private erhvervsliv, øvrige danske og internationale forskningsinstitutioner, danske myndigheder og EU.
Sektionen er lokaliseret på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals.

Arbejdsopgaverne
- er overvejende knyttet til akvakultursektionens forsøgs-faciliteter i Hirtshals, og omfatter blandt andet:

 • Forsøgsarbejde med fisk primært vækst og fordøjelighedsforsøg, herunder bl.a. måle, veje, mærke fisk
 • Måling af vandkvalitet i forsøgsanlæg
 • Registrering af forsøgsdata
 • Bistå med opbygning og tilretning af forsøgsanlæg, herunder rengøring
 • Lejlighedsvis deltagelse i feltforsøg, hvor arbejdsopgaverne kan være opsætning af måleudstyr, prøvetagning og analysearbejde på lokaliteten.
 • Andet forefaldende nødvendigt praktisk arbejde i forbindelse med driften af sektionen

Dine kvalifikationer
Du skal enten have afsluttet 9. klasse, være student eller have anden faglig/praktisk relevant baggrund, og især er det vigtigt, at du interesserer dig for at arbejde med levende fisk og fiskeopdræt med henblik på at uddanne dig inden for akvakultur.

Der lægges særlig vægt på, at den nye praktikant/elev:

 • Er omhyggelig og observerende
 • Både evner at arbejde selvstændigt og i mindre grupper
 • Har lyst til at blive en del af et mindre team med stor arbejdsglæde
 • Er mødestabil og energisk
 • Har gode samarbejdsevner, positiv indstilling og godt humør
 • Kan varetage rutinemæssige opgaver
 • Er fleksibel og indstillet på periodisk mér-arbejde
Endvidere er det væsentligt, at du føler ansvar i forhold til arbejdsplads og opgaver, og vilje og entusiasme til at bidrage fagligt og socialt ved udvikling af arbejdspladsen.

Vi tilbyder
Fleksible arbejdstider (flex-aftale), et energisk og positivt, uhøjtideligt arbejdsmiljø og mulighed for alsidigt arbejde med udviklingsmuligheder.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst indgået mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLA) og 3F, og i forhold til dine kvalifikationer og uddannelsesplan.

Ansættelsen er med start snarest muligt efter aftale. Tjenestestedet vil være DTU Aqua, Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals.

Uddannelsen tager ca. 3 år. Den praktiske del hos os kombineres med et par skoleforløb hos Hansenberg Erhvervsskole i Kolding på i alt ca. 36 uger. Du kan læse mere om uddannelsen i dette link: http://ipaper.ipapercms.dk/Hansenberg/Organia/akvakultur/

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 22. januar 2018. Åbn linket ”Ansøg online”, hvor du udfyl-der ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, dokumentation for skolegang/uddannelse og eventuel tidligere beskæftigelse.

Du er velkommen til at kontakte seniorrådgiver Alfred Jokumsen 3588 3257/2136 2785 / e-mail: ajo@aqua.dtu.dk, hvis du ønsker at høre mere om stillingen.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.