Akademisk medarbejder til fiskesygdomme

DTU Aqua
mandag 07 jan 19

Send ansøgning

Frist 22. januar 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

En stilling som biolog eller dyrlæge tilknyttet Enhed for Fiske- og Skaldyrsygdomme i Myndighedsbetjeningssekretariatet er blevet ledig til besættelse snarest muligt.

 
Jobbet

Stillingen er tilknyttet Enhed for Fiske- og Skaldyrsygdomme, som udfører diagnostik, rådgivning og forskning vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af hovedsageligt virussygdomme hos fisk og skaldyr.

 

Enheden varetager således funktionerne som de nationale referencelaboratorier for sygdomme hos henholdsvis fisk, to-skallede bløddyr og krebsdyr. Herudover har Instituttet status som EU´s referencelaboratorium for fiske- og krebsdyrsygdomme og OIE´s referencelaboratorium for VHS. I relation hertil gennemføres regelmæssige ringtests, kurser og workshops samt rådgivningsmæssige opgaver for EU Kommissionen og medlemslandenes nationale referencelaboratorier for fiske- og krebsdyrsygdomme.

 
Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO 17025 og ISO 17043.
 
De primære ansvarsområder

Medarbejderens arbejdsområde vil være deltagelse i forskningsprojekter med fokus på sygdomme hos fisk og specielt udredning og forebyggelse af sygdomme i akvakultur. Arbejdet vil, i samarbejde med gruppens øvrige medarbejdere, primært omfatte

  • Deltagelse i eksternt finansierede forskningsprojekter med ansvar for gennemførelse og afrapportering af DTU Aqua´s opgaver og aktiviteter.
  • Deltage i uddannelse og træning inden for fagområdet.
  • Design og styring  af eksperimentelle forsøg i vore akvariefaciliteter.

Kandidaten vil desuden blive inddraget i optimering og vedligeholdelse af enhedens forsøgsdyrsfaciliteter i Lyngby. Ansøgeren skal påregne en stor del praktisk arbejde, i såvel akvarieanlæg som i laboratoriet, både af selvstændig karakter og i samarbejde med gruppens øvrige dyrlæger, biologer og laboranter.

 
Vores forventninger til dig

Stillingen ønskes besat med en biolog eller dyrlæge med en ph.d. grad og med erfaring inden for diagnostik, rådgivning og forskning vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme hos fisk.

 

Ansøgeren skal således have gennemgået et FELASA kursus B eller C eller tilsvarende og have indgående og dokumenteret kendskab til molekylærbiologiske og immunkemiske diagnostiske metoder. Det er vigtigt for ansættelse i stillingen, at ansøgeren har gode kommunikations- og samarbejdsevner. En kandidat med specifik erfaring i eksperimentelt arbejde med fiskesygdomme og med akvariefaciliteter til forskningsbrug vil blive foretrukket.

 

Det forventes at opnåede resultater publiceres i anerkendte internationale faglige tidsskrifter såvel som i populærvidenskabelige eller brancheorienterede medier, og at ansøger bidrager til dette både som skrivende (1.ste) forfatter og som medforfatter.

 

Hvad tilbyder vi dig
DTU Aqua har bredt sammensatte kompetencer og et stærkt fagligt og tværfagligt miljø. Du vil få mulighed for at indgå i et visionært team med en stærk international profil indenfor forskning, udvikling og myndighedsbetjening i sygdomme hos fisk og skaldyr.

 
Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til overenskomst for akademikere i staten, og aflønning vil ske i på basis af dine kvalifikationer..

 
Stillingen er en fuldtidsstilling.
 

Stillingen er placeret på DTU Aqua, Kemitorvet Bygning 202, 2800 Kgs. Lyngby.

 
Ansøgning og kontakt

Vi skal modtage din ansøgning senest 22. januar 2019.

 

Åbn linket "søg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, eksamensbevis og CV.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Niels Jørgen Olesen på 3588 68 31/mobil 2924 4310.

 
Samtaler forventes afholdt i uge 4 og 5.


Alle interesserede med den ønskede uddannelse uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

 

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 260 ansatte, hvoraf omkring en tredjedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Charlottenlund, Hirtshals og Silkeborg samt på havforskningsskibet Dana. Læs mere på www.aqua.dtu.dk

 

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.

 

http://www.aqua.dtu.dk/om_dtu_aqua/ledige_stillinger/job?id=7636ca16-6b3e-44df-a6e1-b407edc854dc
18 JANUAR 2019