Biologoverassistent/Fiskeritekniker for til-søs indsamlinger med kommercielle skibe

DTU Aqua
torsdag 02 feb 17

Send ansøgning

Frist 10. marts 2017
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Aqua, Sektion for Monitering og Data i Hirtshals søger to biologoverassi-stent/Fiskeritekniker til data indsamling om bord på kommercielle fiskefartøjer. An-sættelsen er til en fast stilling og med start den 1. april 2017 eller snarest bagefter.

Jobbet
Arbejdsopgaverne vil bestå primært af til-søs indsamlinger af biologiske prøver om bord på kommercielle fiskefartøjer, samt oparbejdning af indsamlet materiale. Arbej-de omfatter også sejlads på vores egne forskningsskibe, indsamling af information fra det kommercielle fiskeri i havne og oparbejdning af disse og der forventes at du indgår i andre opgaver i sektion for Monitering og Data efter behov. Der er tale om sejlads i betydeligt omfang og varighed med deraf følgende afspadsering af optjent overtid.

Vores forventninger til dig

  • Kendskab til fiskerierhvervet og livet til søs og erfaring med fiskeri af mindre fiske fartøjer i Skagerrak/ Kattegat og Norsøen vil blive vægtet højt.
  • Arbejdet er fysisk krævende og du bør kunne acceptere at arbejde og over-natte under til tider primitive forhold.
  • Du skal have kørekort og være indstillet på skiftende arbejdstider (bl.a. kan der forekomme tjeneste på lørdage og/eller søn helligdage).
  • Du skal har stort kendskab til fiskerierhvervet og livet til søs.
  • Der bliver desuden lagt vægt på, at du kan udtrykke sig på skrift ved f.eks. af-rapportering, samt at du holder dig informeret inden for fiskerierhvervet.
  • Erfaring med fangstoparbejdelse på DTU Aqua’s til-søs indsamlinger med kommercielle skibe og moniteringstogter med vores egne skibe vil være en fordel.
For stillingen gælder at du som minimum skal have følgende skolemæssige kvalifikationer:
  • Folkeskolens udvidede afgangsprøver i regning/matematik, fysik og engelsk samt almindelig afgangsprøver i dansk og tysk.
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Teknisk Landsforbund med tilhørende organisationsaftale for biologassistent, biolog-overassistenter og fiskeriteknikere.

Ansættelsesstedet er DTU Aqua, Sektion for Monitering og Data, Nordsøens Forskerpark, 9850 Hirtshals.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 10. marts 2017. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte driftsleder Aage Thaarup på 3588 3248 eller 2442 2272.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 280 ansatte, hvoraf omkring en tredjedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Charlottenlund, Hirtshals, Mors og Silkeborg samt på havforskningsskibet DANA.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kol-legial respekt og ansvarlig handlefrihed.