Laborant til DNA analyser, Silkeborg

DTU Aqua
fredag 17 mar 17

Send ansøgning

Frist 20. april 2017
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

- Vil du være med til at understøtte forskningen i populations-genetik gruppen?

- Vil du arbejde med DNA analyser i et internationalt miljø?

I tilknytning til forskningsområdet ”populations-genetik” ved Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU (DTU Aqua) søges en laborant til en toårig ansættelse.

Ansættelsessted er DTU Aquas lokalitet i Silkeborg. Starttidspunktet er fleksibelt, men gerne omkring 1. juni 2017 eller snarest derefter.

Populations-genetik gruppen i Silkeborg består af tre fastansatte videnskabelige medarbejdere (en professor og to seniorforskere), to laboranter og et varierende antal kandidat og Ph.d. studerende samt postdocs (i øjeblikket en kandidat og 4 Ph.d. studerende samt to postdocs). Gruppen arbejder primært med genetisk forskning indenfor fisk der er genstand for kommercielt og/eller rekreativt fiskeri, og hvordan den viden kan bruges i forbindelse med rådgivning af blandt andet Miljø- og Fødevareministeriet samt EU til at sikre en langsigtet, bæredygtig ressource-udnyttelse.

DTU Aquas lokalitet i Silkeborg huser ud over populationsgenetik gruppen Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi. Stedet har cirka 35 medarbejdere, hvoraf det tekniske personale udgøres af to laboranter og fem biologassistenter.

Genomiske analyser og DNA biblioteker til næste-generations sekventering
Stillingen indeholder DNA analyse på alle niveauer: DNA oprensning, PCR, genotypning af SNPs/microsatellitter og sekventering. Ud over DNA fra nutidige prøver arbejdes der med historiske prøver samt miljø-DNA (e-DNA) i clean-lab faciliteter. Laboratoriet er i en proces, hvor vi i større grad anvender genomiske analyser, herunder fremstilling af DNA biblioteker til næste-generations sekventering.

Laboratoriet råder over udstyr til PCR/qPCR analyse, SNP/mikrosatellit genotypning og DNA sekventering (Fluidigm Biomark HD og ABI genetic analyzer).

Laborant med bred erfaring til Internationalt miljø
Vi søger en laborant med bred baggrund i DNA analyse og gerne med relevant erfaring i forhold til de specifikke beskrevne arbejdsopgaver og udstyr.

Vi forventer at du er i stand til at arbejde selvstændigt, omhyggeligt og engageret, samt være fleksibel i forhold til den daglige arbejdsgang og nye arbejdsopgaver. Du vil skulle arbejde i et internationalt miljø, så det er vigtigt at du er i stand til at kommunikere på engelsk.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og afvekslende job i en dynamisk forskningsgruppe, med mange faglige udfordringer. Åbenhed, samarbejde og holdånd på tværs af alder, uddannelse og stilling er en vigtig forudsætning for den daglige trivsel på vores arbejdsplads.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer.

Stillingen er en 2-årig fuldtidsstilling.

Arbejdsstedet er DTU Aqua Silkeborg.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din ansøgning senest d. 20. april 2017.

Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

For yderligere information omkring stillingen kontakt professor Einar Eg Nielsen een@aqua.dtu.dk, tlf. 40 21 02 31 eller laboratoriefuldmægtig Dorte Meldrup dm@aqua.dtu.dk, tlf. 27 62 54 04.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 250 ansatte, hvoraf omkring en tredjedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Charlottenlund, Hirtshals, Mors og Silkeborg samt på havforskningsskibet DANA.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.