Biologassistent

DTU Aqua
tirsdag 07 feb 17

Send ansøgning

Frist 1. marts 2017
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Kan du lide havet?

DTU Aqua i Charlottenlund, vil meget gerne ansætte en fisker, fiskeriteknolog eller en person med baggrund i fiskeri og sejllads som biologassistenter i en fast stilling.

Arbejdsopgaver
Vi søger en biologassistent, som kan indgå i institutionens team af assistenter, der arbejder med indsamling af informationer/data om bord på kommercielle fiskefartøjer, på havundersøgelsesskibe, i fiskerihavnene samt deltager i oparbejdning af indsamlet materiale.

Arbejdet omfatter især sortering, opmåling og registrering af biologiske prøver.
Der er tale om sejlads i betydeligt omfang og varighed, og med deraf følgende afspadsering af optjent overtid.

Vores forventninger til dig
Du skal være fleksibel og være i stand til at arbejde selvstændigt, da dette er tvingende nødvendigt ved sejlads med kommercielle fiskefartøjer.

Arbejdet er fysisk krævende, hvorfor du bør være søstærk samt kunne acceptere at arbejde og overnatte under primitive forhold.

Du skal have kørekort og være indstillet på skiftende arbejdstider (bl.a. kan der forekomme tjeneste på lørdage og/eller søndage).

Stort kendskab til fiskerierhvervet og livet til søs vil blive vægtet højt.
Der bliver desuden langt vægt på at ansøgerne kan udtrykke sig på skrift ved f. eks af-rapportering samt at vedkommende kan holde sig informeret inden for fiskeri. 

For stillingen gælder at du som minimum skal have følgende skolemæssige kvalifikationer:

  • Folkeskolens udvidede afgangsprøver i regning/matematik, fysik og engelsk samt almin-delig afgangsprøver i dansk.

Løn og ansættelsesvikår
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Teknisk Landsforbund med tilhørende organisationsaftale for biologassistent, biolog-overassistenter og fiskeriteknikere.

Ansættelsesstedet er DTU Aqua, Charlottenlund (med udflytning til DTU Campus i Lyngby 2017).

Start den 1. april 2017 eller snarest derefter.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 1. marts 2017.

Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte driftsleder Frank Ivan Hansen på 3588 3363.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret råd-givning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.