Biologoverassistent/Fiskeritekniker

DTU Aqua
fredag 08 mar 19

Send ansøgning

Frist 27. marts 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Aqua/Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors ønsker at ansætte en teknisk anlagt person med kendskab til biologisk prøvetagning og opdræt af tang som biologoverassistent eller fiskeritekniker.

 

Vi søger en person med uddannelse som fiskeriteknolog eller lignende, som kan indgå i institutionens team af teknikere og i en række af vores aktiviteter både på vandet med den biologiske prøvetagning, herunder håndtering af dataloggere, og på land med oparbejdning af prøver og databehandling af de opnåede primære resultater. 

De primære arbejdsopgaver

Jobbet indebærer biologisk prøvetagning primært på vandet, men også i laboratorierne (fx vores tangklækkeri) og oparbejdning af prøver i vores laboratorier, samt ansvar for håndtering af data-loggere og data herfra. Der bør derfor påregnes arbejdsdage på vandet, enten som enkeltdage eller længere togter (1-2 uger) i forbindelse med forskellig prøvetagning.

 

Vores forventninger til dig

  • Det er et ufravigeligt krav, at du har alle de nødvendige formelle kompetencer til at arbejde på vores både, dvs. gyldigt sø-sikkerhedskursus minimum STCW eller lignende og gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere (blå bog). Dokumentation for disse skal vedhæftes ansøgningen.
  • Du skal være fleksibel og være i stand til at indgå i et samarbejde med vores øvrige team af teknikere og biologer.  
  • Vi forventer, at du er i stand til at arbejde selvstændigt og bidrage til planlægning og diskussion af nye forsøgs-setup, samt tage styring på gennemførelse af forsøg bl.a. i vores tang-klækkeri.
  • Du skal være i stand til at håndtere komplekse data, herunder behandling af tidsserier og kvalitetssikring af store datasæt.
  • Der bliver desuden langt vægt på, at du kan håndtere prøvetagningsudstyr og være i stand til at sætte sig ind i nyt udstyr og dets betjening. Herunder kalibrering, håndtering og vedligehold af fx typer af data-loggere.
  • Du skal være villig til at arbejde forskellige steder i landet og i perioder uden for normal arbejdstid.
  • Erfaringer med tangproduktion og respirations- og fotosyntesemålinger vil være en fordel.

For stillingen gælder, at du som minimum skal have følgende skolemæssige kvalifikationer:

  • Uddannelse som fiskeriteknolog eller tilsvarende.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Teknisk Landsforbund med tilhørende organisationsaftale for biologassistent, biolog-overassistenter og fiskeriteknikere.

Ansættelsen starter senest den 1. juli 2019.

Ansættelsesstedet er DTU Aqua, Dansk Skaldyrcenter, 7900 Nykøbing Mors.

Ansøgning og kontakt

Vi skal modtage din online ansøgning senest den 27. marts 2019. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Jens Kjerulf Petersen 3588 3171 eller fiskeritekniker Lars Kyed Andersen på telefon 9669 0283.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 280 ansatte, hvoraf omkring en trediedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Charlottenlund, Nykøbing Mors, Hirtshals og Silkeborg samt på havforskningsskibet Dana. Læs mere på www.aqua.dtu.dk

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.