2018
 

How to cultivate Palmaria palmata, dealing with extreme nutrient-light regimes

År: 2018

How to cultivate Palmaria palmata, dealing with extreme nutrient-light regimes

Schmedes, P. S. 2018

Research output: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2018

Original languageEnglish
Publication date2018
StatePublished - 2018
Event8th NORDIC SEAWEED CONFERENCE, SEAWEED AND SUSTAINABILITY - KYSTVEJENS HOTEL OG KONFERENCECENTER, GRENAA, Denmark
Duration: 10 Oct 201811 Oct 2018

Conference

Conference8th NORDIC SEAWEED CONFERENCE, SEAWEED AND SUSTAINABILITY
LocationKYSTVEJENS HOTEL OG KONFERENCECENTER
CountryDenmark
CityGRENAA
Period10/10/201811/10/2018

 

Biogeography of zooplankton feeding strategy

År: 2018

Biogeography of zooplankton feeding strategy

Prowe, A. E. F., Visser, A. W., Andersen, K. H. & Chiba, S. 2018 (Accepted/In press) In : Limnology and Oceanography.

Research output: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2018

Original languageEnglish
JournalLimnology and Oceanography
ISSN0024-3590
DOIs
StateAccepted/In press - 2018

 

Biomanipulating streams: a supplementary tool in lake restoration

År: 2018

Biomanipulating streams: a supplementary tool in lake restoration

Skov, C., Hansen, J. H., Baktoft, H., Brodersen, J., Brönmark, C., Hansson, L. A., Hulthén, K., Chapman, B. B. & Nilsson, P. A. 1 Jan 2018 (Accepted/In press) In : Hydrobiologia.

Research output: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2018

Removal of cyprinid fish is a widely used biomanipulation tool to transform turbid shallow eutrophic lakes in north temperate regions into a clear water state. We here evaluate the removal of cyprinids from streams as a supplement to lake fishing. Since cyprinids often aggregate in high densities in lake inlet/outlet streams during winter migration, removal of fish in this space-confined habitat may be cost-efficient as compared to fish removal in the lake habitat. In two consecutive years, we annually removed up to 35% of the dominant cyprinids from an inlet stream to a lake and argue that this could easily be increased with a more targeted fishing effort. Concurrently, we monitored species- and length-specific variation in migration propensity, to explore how this relates to efficient fish removal. Smaller planktivores generally had a much higher migratory propensity than larger benthivores. Hence, stream fishing specifically targets species and size groups that are less efficiently controlled with traditional lake fishing methods. As a rule of thumb, stream fishing is most efficient when water temperature is 2–6°C. Prior to implementing fish removals from streams, the potential evolutionary consequences of the targeted removal of migratory phenotypes should be considered.

Original languageEnglish
JournalHydrobiologia
ISSN0018-8158
DOIs
StateAccepted/In press - 1 Jan 2018

 

Getting cosy in freshwater: assumed-to-be brackish pike are not so brackish after all

År: 2018

Getting cosy in freshwater: assumed-to-be brackish pike are not so brackish after all

Birnie-Gauvin, K., Højrup, L. B., Kragh, T., Jacobsen, L. & Aarestrup, K. 2018 (Accepted/In press) In : Ecology of Freshwater Fish.

Research output: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2018

Original languageEnglish
JournalEcology of Freshwater Fish
ISSN0906-6691
StateAccepted/In press - 2018

 

Forslag til naturgenopretning: Løgstør Bredning

År: 2018

Forslag til naturgenopretning: Løgstør Bredning

Jørgensen, T. B., Middelboe, A. L., Møhlenberg, F., Nielsen, M. M., Møller, L. F., Petersen, J. K., Flindt, M., Kristensen, E., Kjeldsen, J. P., Bruhn, D., Ernstsen, V. B. & Jensen, J. B. 2018 Limfjordsrådet. 65 p.

Research output: CommissionedReport – Annual report year: 2018

Der er behov for at sikre og udvikle Limfjordens naturværdier. Selvom der fortsat er rige naturområder i og rundt om Limfjorden er der et stort behov for naturgenopretning som kan genskabe noget af det store naturindhold, som tidligere fandtes. Generelt er bevaringsstatus for Limfjordens marine habitatnaturtyper (vadeflader, laguner, bugte, rev og biogene rev) ikke god. Limfjorden er fortsat under påvirkning af næringsstoffer og fremmede og invasive arter er et udbredt problem, hvilket forventes at stige i takt med klimaændringerne og Limfjordens stenrev er gennem årtier blevet fisket op. I umiddelbar tilknytning til Limfjorden er det muligt at genskabe mange af kysternes naturværdier ved igen at tillade, at Limfjorden oversvømmer de lavtliggende strandenge som igennem mere end 100 år har været afskåret fra fjorden af diger. Dette vil imødekomme de forventede havstigninger ved at tilpasse naturen til havstigningerne fremfor at bruge store ressourcer på at bygge højere diger. Konklusionen på de gennemførte analyser er at Løgstør Brednings nordlige del er en meget udsat del af Limfjorden hvor vind og bølgepåvirkning i vid udstrækning er bestemmende for forholdene i området. Eutrofiering men også de stærke fysiske kræfter har ændret de oprindelige forhold og klimaudviklingen kan i de kommende årtier forventes at skabe et yderligere fysisk stress i området. Lægivende konstruktioner skønnes derfor at være nødvendige uanset hvilken form for naturgenopretning, der gennemføres. Rapportens analyser kan summeres op til følgende anbefalinger af naturgenopretningstiltag (i ikke prioriteret rækkefølge): • Etablering af stenrev og andre læ-givende tiltag ved Holme Tange og i den nordlige del af Løgstør Bredning ind mod Vejlerne. Lægivende foranstaltninger som stenrev vil i sig selv tillige have naturfremmende egenskaber. • Etablering af østersbanker i den nordlige del af bredningen eventuelt kombineret med indsats for reduktion af udbredelsen af stillehavsøsters. Østersbanker/muslingebanker vil tillige have en vis læ-givende effekt og reducere resuspension. • Retablering af strandenge og ferske enge for at genskabe den tidligere forekommende overgangszone mellem ferske enge og marint forland/strandenge langs kysten mellem Vejlerne og Aggersborg. • Etablering af holme og laguner langs kysten og udplantning af ålegræs i områderne bag holmene. Ved anlæg af holme skal det sikres at disse kan modstå de fysiske påvirkninger og ikke eroderer bort. Anlæg af holme vil have en beskyttende effekt på en reetableret kystlinje og for ålegræs.
Original languageDanish
PublisherLimfjordsrådet
Number of pages65
StatePublished - 2018