Støttefunktioner

Ledelsessekretariatet

Leder af sekretariatet: Gitte Brandt, tlf. 24 21 45 81, gitb@aqua.dtu.dk

Ledelsessekretariatet yder sekretariatsbetjening til DTU Aquas ledelse i koordineringen af den strategiske udvikling af instituttet, herunder også udviklingen af uddannelse og infrastruktur. Desuden koordinerer sekretariatet kompetenceudviklingen af instituttets medarbejdere, it og den interne og eksterne kommunikation.

Medarbejdere i Ledelsessekretariatet

Forskningssekretariatet

Leder af sekretariatet: Kirsten Thomsen, tlf. 35 88 33 79, kth@aqua.dtu.dk  

Forskningssekretariatet yder bistand i forbindelse med tværfaglige og forskningsstrategiske aktiviteter og støtte til instituttets eksterne forskningsfinansiering, herunder information om ansøgningsmuligheder og assistance til udarbejdelse af projektansøgninger og projektadministration.   

Medarbejdere i Forskningssekretariatet 

Myndighedsbetjeningssekretariatet

Leder af sekretariatet: Jørgen Dalskov, tlf. 35 88 33 80, mynd@aqua.dtu.dk 

Sektion for Administration og Service

Leder af sektionen: Hanne Moos Bille, tlf. 35 88 33 07, hmo@aqua.dtu.dk

Sektion for Administration og Service har ansvar for daglige driftsopgaver på DTU Aquas lokaliteter, herunder sekretariater, bibliotek, betjentfunktion, reception, indkøb, journalisering og arbejdsmiljø.

Medarbejdere i Sektion for Administration og Service

Sektion for Maritim Service

Leder af sektionen: Dennis Lisbjerg, tlf. 35 88 33 45. deli@aqua.dtu.dk
Skibsinspektør: Jesper Brochstedt Rasmussen, tlf. 24 89 28 14, jbro@aqua.dtu.dk

DTU Aqua råder over havundersøgelsesskibet Dana og en række mindre skibe. Sektion for Maritim Service har det overordnede ansvar for skibsdriften og bemander Dana.

Medarbejdere i Sektion for Maritim Service