Anders Koed

Anders Koed

Vicedirektør / Professor

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Danmarks Tekniske Universitet

Vejlsøvej 39

Bygning Silkeborg-039, rum 0

8600 Silkeborg

Få tilsendt vCard på e-mail.

Publikationer
Projekter
CV
DTU nyheder
Loading

Publikationer rss feed

2020
  PDF

Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor:

Nielsen, Max ; Dalskov, Jørgen ; Andersen, Jesper Levring ; Nielsen, Rasmus ; Koed, Anders ; Pedersen, Jens Kjerulf ; Rindorf, Anna ; Vinther, Morten ; Olesen, Niels Jørgen ; Pedersen, Per Bovbjerg ; Sveistrup, Uffe ; Philips, Allan ; Heltberg, Sine Olsson ; Krestyanska, Mariya ; Agerskov, Pernille Eva ; Olesen, Eva Ask

Type: Report

Status: Published     |    År: 2020

2019
  PDF

Laksebestanden i Skjern Å 2016

Pedersen, Stig ; Iversen, Kim ; Koed, Anders ; Jepsen, Niels

Type: Report

Status: Published     |    År: 2019

2018
  PDF

Laksebestanden i Storå 2015

Pedersen, Stig ; Koed, Anders ; Jepsen, Niels

Type: Report

Status: Published     |    År: 2018

2016
  PDF

Laksebestanden i Ribe Å 2014

Pedersen, Stig ; Koed, Anders ; Aarestrup, Kim ; Jepsen, Niels ; Sivebæk, Finn

Type: Report

Status: Published     |    År: 2016

  PDF

Samfunds- og sektorøkonomisk analyse af vandmiljøindsatsen i Landdistriktsprogrammet (LDP) og Fiskeriprogrammet (EHFF)

Hasler, Berit ; Dubgaard, Alex ; Eberhardt, Johannes Momme ; Koed, Anders ; Martinsen, Louise ; Nielsen, Jan ; Støttrup, Josianne Gatt ; Wisz, Mary

Type: Report

Status: Published     |    År: 2016

  PDF

Udbytte af udsatte ½- og 1-års laks (Salmo salar) i Skjern Å

Larsen, Martin Hage ; Hingst, Blaike Owen ; Aarestrup, Kim ; Holdensgaard, Gert ; Thomassen, Søren T. ; Larsen, Søren ; Koed, Anders

Type: Report

Status: Published     |    År: 2016

2014
 

Dansk fiskeindeks for vandløb (DFFV)

Kristensen, Esben Astrup ; Jepsen, Niels ; Nielsen, Jan ; Pedersen, Stig ; Koed, Anders

Type: Report

Status: Published     |    År: 2014

  PDF

Den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å

Jordal-Jørgensen, Jørgen ; Rønnest, Arne Kvist ; Ladenburg, Jakob ; Aarestrup, Kim ; Skov, Christian ; Koed, Anders

Type: Report

Status: Published     |    År: 2014

2013
  PDF

Manual til elektrofiskeri

Geertz-Hansen, Peter ; Koed, Anders ; Sivebæk, Finn

Type: Report

Status: Published     |    År: 2013

  PDF

Smolttabet i Årslev Engsø

Boel, Mikkel ; Koed, Anders

Type: Report

Status: Published     |    År: 2013

2010
  PDF

Opgang og gydning af laks i Skjern Å-systemet 2008/2009

Koed, Anders ; Jepsen, Niels ; Baktoft, Henrik ; Larsen, Søren

Type: Report

Status: Published     |    År: 2010

2009
 

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Sørensen, Henrik Lykke ; Bregnballe, Thomas ; Koed, Anders

Type: Report

Status: Published     |    År: 2009

2008
  PDF

Økosystemmodel for Ringkøbing Fjord: Skarvbestandens påvirkning af fiskebestandene

Dalsgaard, Anne Johanne Tang ; Christensen, V. ; Nicolajsen, Hanne ; Koed, Anders ; Støttrup, Josianne ; Grooss, J. ; Bregnballe, T. ; Sørensen, H.L. ; Christensen, J.T. ; Nielsen, Rasmus

Type: Report

Status: Published     |    År: 2008

2006
2005
  PDF

Myndighedssamarbejdet om fiskeriet i Ringkøbing og Nissum fjorde

Baktoft, Henrik ; Koed, Anders ; Linnemann, M. ; Harrekilde Jensen, J. ; Glüsing, H. ; Jensen Scheel-Bech, L. ; Østergaard, L. ; Nielsen, N. K. ; Iversen, K.

Type: Report

Status: Published     |    År: 2005

  PDF

Overlevelsen af laksesmolt i Karlsgårde Sø i foråret 2004

Koed, Anders ; Deacon, M. ; Aarestrup, Kim ; Rasmussen, Gorm

Type: Report

Status: Published     |    År: 2005

  PDF

Restaurering af Skjern Å: Sammenfatning af overvågningsresultater 1999-2003

Andersen, J. Møller ; Jessen, K. ; Larsen, B. Boysen ; Bundgaard, P. ; Glüsing, H. ; Illum, T. ; Hansen, L. Berg ; Damgaard, O. ; Koed, Anders ; Baktoft, Henrik ; Jensen, J. Harrekilde ; Linnemann, M. ; Ovesen, N. Bering ; Svendsen, L.M. ; Bregnballe, T. ; Skriver, J. ; Baattrup-Pedersen, A. ; Pedersen, M.L. ; Madsen, A.B. ; Amstrup, O. ; Bak, M. ; Andersen, J. Møller (Editor)

Type: Report

Status: Published     |    År: 2005

  PDF

Undersøgelse af umodne havørreders (grønlændere) optræk i ferskvand om vinteren

Koed, Anders ; Søndergård Thomsen, D.

Type: Report

Status: Published     |    År: 2005

2004
  PDF

Skjerns Å's lampretter: Statusrapport fra naturovervågningen efter restaureringen af Skjern Å

Ørskov Olsen, N. ; Koed, Anders

Type: Report

Status: Published     |    År: 2004

1999
  PDF

Status for laksehandlingsplan

Koed, Anders ; Aarestrup, Kim ; Eg Nielsen, Einar ; Glüsing, H.

Type: Report

Status: Published     |    År: 1999

1997
  PDF

Havørredbestandene i Odense Å og Stavids Å systemerne i relation til Fynsværket

Koed, Anders ; Rasmussen, Gorm ; Rasmussen, E.B.

Type: Report

Status: Published     |    År: 1997

1996
  PDF

Status over bundgarnsfiskeriet i Danmark 1994

Koed, Anders ; Pedersen, Michael Ingemann

Type: Report

Status: Published     |    År: 1996

  PDF

Tangetrappen 1994-95

Koed, Anders ; Rasmussen, Gorm ; Holdensgaard, G. ; Pedersen, C.

Type: Report

Status: Published     |    År: 1996

1995
1994