Feltkursus. Foto: Line Reeh

Bachelor

Det er muligt at gennemføre både kurser og projekter på bachelorniveau hos DTU Aqua, selvom vi ikke udbyder vores egen komplette bacheloruddannelse

Bachelorkurser

DTU Aqua udbyder for tiden tre bachelorkurser, som kan tages som introduktion til kandidatuddannelsen i Akvatisk Videnskab og Teknologi:

Desuden tilbyder vi projekter på kurset:

Engelsksproget bacheloruddannelse i General Engineering

DTU Aqua bidrager til DTU's nye engelsksprogede bacheloruddannelse i General Engineering. Uddannelsen havde første studiestart i september 2016. Uddannelsen indeholder fire specialiseringer, og DTU Aqua bidrager hovedsageligt til specialiseringen i "Living Systems". 
Læs mere om bacheloruddannelsen i General Engineering

Diplomingeniøruddannelse

DTU Aqua koordinerer diplomingeniøruddannelsen Fiskeriteknologi, som er rettet mod arbejdet som fiskeriingeniør og har fokus på fangstteknologi, fiskeriforvaltning og forarbejdning af fisk og skaldyr.
Læs mere om diplomingeniøruddannelsen Fiskeriteknologi

Kandidatkurser - også for bachelorstuderende

På mange fag er det muligt at tage kandidatkurser som en del af den afsluttende del af bacheloruddannelsen. Vores kandidatkurser er også åbne for bachelorstuderende. 
Se DTU Aquas kurser

Bachelorprojekter

DTU Aqua tilbyder en række bachelorprojekter.  
Se forslag til bachelor- og kandidatprojekter

Du er også velkommen til at kontakte en af vores undervisere og aftale nærmere vedrørende et projekt. 
Se liste over undervisere på DTU Aqua

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på student@aqua.dtu.dk