Studievejledning

Generelle spørgsmål

Kontakt DTU's centrale studievejledning, hvis du har generelle spørgsmål om kurser eller studier.
Læs mere om DTU's centrale studievejledning 

Faglige spørgsmål

Kontakt DTU Aqua, hvis du har faglige spørgsmål, der vedrører kurser eller uddannelser hos DTU Aqua: