Undervisningsmateriale til gymnasiet

DTU Aqua har undervisningsforløb og e-læringsmateriale for gymnasieelever om fjordøkologi og skaldyr. Instituttet har desuden udgivet hæftet "Torsk og klima", som handler om, hvordan torskebestanden i Nordsøen vil reagere på et varmere klima.

E-læringshjemmesiden Livet i Limfjorden

Fjordøkologi og skaldyr

DTU Aqua udbyder en lang række undervisningsforløb om fjordøkologi, skaldyr m.v. Eksempler på emner er "Eutrofiering og iltsvind i Limfjorden", "Undersøgelse af planteplanktonsamfund" og "Dissektion af en blåmuslinger". Undervisningen foregår på Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors. Der opkræves brugerbetaling.
Læs mere om undervisningsforløb på Dansk Skaldyrcenter

Dansk Skaldyrcenter har også e-læringshjemmesiden ”Livet i Limfjorden”. Her kan eleverne finde oplysninger om økosystemer, vandmiljø, opdræt og fiskeri efter skaldyr samt detaljerede artsbeskrivelser for en række af de organismer, der lever i Limfjorden.
Gå til e-læringshjemmesiden "Livet i Limfjorden"

 

Torsk og klima

Hvordan vil torskebestanden i Nordsøen reagere, når klimaet bliver varmere? Hvordan påvirkes æggene, larverne og den voksne torsk af klimaændringerne? Hvilken rolle spiller torsken i Nordsøens økosystem? Og hvordan undersøger forskerne egentlig den slags? Det er emner, som hæftet "Torsk og klima" tager op. 

Hæftet er et resultat af forskningsprojektet SunFish, hvor seks universiteter og forskningsinstitutioner har undersøgt aspekter af klimaforandringernes betydning for livet i Nordsøen. Sunfish blev gennemført fra 2008-2012 med støtte fra Det Strategiske Forskningsråd. 

Download hæftet Torsk og klima