Forskningsskibet Dana. Foto: DTU Aqua.

Havforskningsskibet Dana IV

Dana er Danmarks største havforskningsskib og DTU Aquas primære skib. Undersøgelser foretaget fra skibet danner grundlag for en væsentlig del af DTU Aquas forskning og rådgivning.

Danmarks oceangående havundersøgelsesskib

DTU Aqua er den eneste danske institution, som har forskningskompetencer og infrastruktur til at udføre multidisciplinær forskning i åbne havområder og til at gennemføre regelmæssige overvågningsprogrammer i europæiske farvande og Nordatlanten. Det sker med Dana, som er Danmarks største og eneste oceangående havforskningsskib.

Skibet specifikationer

Dana er 78 meter langt og bygget i 1980-81 på Århus Værft. Det er forsynet med blandt andet udstyr til trawlfiskeri på agterdækket og har forskelligt kommunikations- og navigationsudstyr.
Se Danas specifikationer

Indsamlingstyper

Dana har udstyr til hydrografiske undersøgelser, indsamling af plankton og bundfauna samt fiskeri. Derudover er der akustisk udstyr og mulighed for at installere specialudstyr.
Læs mere om, hvilke typer prøver der kan indsamles fra Dana 

Laboratorier og udstyr

Om bord på Dana er der fem tør- og vådlaboratorier udstyret med et bredt spektrum af videnskabelige instrumenter. Derudover er der en omfattende udrustning til trawlfiskeri, vandprøvetagning og bundprøvetagning.
Læs mere om laboratorier og udstyr på Dana

Faciliteter til besætningen

Dana har 38 kamre til den videnskabelige besætning og skibets mandskab.
Læs mere om Danas faciliteter til besætningen


Dansk Center for Havforskning

Dansk Center for Havforskning administrerer en pulje, som giver økonomisk støtte til danske forskergrupper, der ønsker at chartre et havforskningsskib. Desuden samarbejder Dansk Center for Havforskning med Søværnet om at udnytte værnets skibe til videnskabelige togter. Det sker via hjemmeværnet i de indre farvande og via Arktisk Kommando i de atlantiske områder. Centret formidler og koordinerer også udlån af udstyr mellem forskningsinstitutioner og har selv mobilt udstyr i containerløsninger til udlån. 

Dansk Center for Havforskning er et samarbejde mellem forskningsinsitutioner i Danmark og Forsvaret og har sekretariat på DTU Aqua.

Læs mere på Dansk Center for Havforsknings hjemmeside 

Chartring af Dana

Vil du chartre Dana, eller har du spørgsmål om indretning og udstyr, kan du kontakte

Jesper Sandager
Skibsfører
Tlf. 23 65 30 38
jesand@aqua.dtu.dk

Kom ombord på Dana

Velkommen ombord på Danmarks største havforskningsskib, Dana. Skipper Jesper Sandager viser rundt på det 78 meter lange skib. Filmen varer 2 min.

Mød Danas besætning

Kom med rundt på broen, på dækket, i maskinen, i teknikerrummet og i kabyssen på havforskingsskibet Dana. Filmen varer 6 min. 

Foto af Dana

Hent foto af Dana i høj opløsning

Kreditering: Milan Møller Pavlovic