DTU Aqua Reports 2008-

The report series "DTU Aqua Reports" has been published by DTU Aqua since 2008. The reports can be downloaded as pdf files below.

2023

No. 434-2023 Fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt i Ringkøbing Fjord
Søren Berg, Josianne G. Støttrup and Jesper Kuhn 

No. 433-2023 Konsekvensvurdering af fiskeri af blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2023/2024
Pernille Nielsen, Jeppe Olsen and Mette Møller Nielsen

No. 432-2023 Konsekvensvurdering af fiskeri af blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2023/2024
Pernille Nielsen, Jeppe Olsen, Kerstin Geitner and Mette Møller Nielsen

No. 431-2023 6th NordicRAS Workshop on Recirculating Aquaculture Systems, Tromsø, Norway, 3-4 October 2023. Book of Abstracts
Johanne Dalsgaard (ed.)

No. 430-2023 Miljøtilstand og presfaktorer i Øresund
Karen Timmermann, Jesper Christensen, Anders Galatius, Signe Sveegaard, Satish Pawar, Martin Mørk Larsen, Cordula Cöke and Jens Würgler Hansen

No. 429-2023 DNA based monitoring of sharks, skates and rays, and risk-based evaluation of bycatch in Danish fisheries
Anna Rindorf, Einar Eg Nielsen, Lars Magnus Wulf Jacobsen, Marie Storr-Paulsen, Morten Vinther, Kirsten Håkansson and Tobias Mildenberger

No. 428-2023 Registrering af fangster med standardredskaber i de danske kystområder - Nøglefiskerrapport for 2020-2022
Eva Maria Pedersen, Mette K. Schiønning, Alexandros Kokkalis, Mikael van Deurs, Michael Ingemann Pedersen, Elliot J. Brown, Jeppe Olsen and Josianne G. Støttrup

No. 427-2023 Ørredbestanden og fiskeædende rovdyr i havørredens små gydevandløb ved Gudenåen og Randers Fjord
Jan Nielsen and Bjarke Dehli

No. 426-2023 Rearing and production of European lobster (Homarus gammarus) larvae and postlarvae
Ivar Lund and Renata Goncalves

No. 425-2023 Future perspectives for cod in the eastern Baltic Sea – stock development, fisheries and management challenges in a changing ecosystem
Margit Eero (ed.)

No. 424-2023 Klimapåvirkningen fra dansk akvakultur: Kortlægning af aktuel belastning fra energiforbrug og katalog over tekniske virkemidler til reduktion af påvirkningen
Per Bovbjerg Pedersen and Jens Kjerulf Petersen

No. 423-2023 Klimapåvirkningen fra dansk fiskeri: Kortlægning af aktuel belastning fra energiforbrug og katalog over tekniske virkemidler til reduktion af påvirkningen
Ole Ritzau Eigaard, Jørgen Dalskov, Henrik Mosegaard, Jordan P. Feekings and Anja Gadgård Boye

No. 422-2023 Forvaltningsgrundlag for bæredygtig høst af vilde bestande af tang – kystnær blæretang og sargassotang
Mette Møller Nielsen, Peter Søndergaard Schmedes and Aris Thomasberger

No. 421-2023 Real-time camera observation in the trawl fisheries (Technofish). Final report
Ludvig Ahm Krag, Esther Savina, Mette Svantemann Lyngby and Rikke Frandsen 

No. 420-2023 The European lobster fishery in the Limfjorden
Pedro S. Freitas (Ed.), Henrik Baktoft, Elliot J. Brown, Mads Christoffersen, Josefine Egekvist, Jordan P. Feekings, Rikke P. Frandsen, Alexandros Kokkalis, Martin L. Kristensen, Martin H. Larsen, Mette K. Schiønning, Josianne G. Støttrup, Jon C. Svendsen, and Jens K. Petersen

No. 419-2023 Undersøgelse af alternative klapteknikker og håndtering af klapmateriale
Jens Kjerulf Petersen, Mathias Søgaard, Niels Drønen, Jacob Hjelmager Jensen, Anders Christian Erichsen, Karen Timmermann and Mogens Flindt

No. 417-2023 Regulations affecting recreational fishing and hunting of marine species and maritime traffic in Øresund 
Anna Jorgensen and David Lusseau

2022

No. 416-2022 Kritiske elementer i bestandsvurderingsmodeller for ål og havørred
Niels Jepsen, Christian Skov, Martin Lykke Kristensen, Martin Hage Larsen,  Wolf-Christian Lewin, Casper Gundelund, Marc Simon Weltersbac, Keno Ferter and Anders Koed

No. 415-2022 Ecosystem based management of fish stocks in the North Sea (ECOMAN) – Providing a data-driven and easily accessible foundation for developing fisheries management in an ecosystem context
Mikael van Deurs, Alexandros Kokkalis, Anna Rindorf, Vanessa Trijoulet, Morten Vinther, Mollie E. Brooks, Nis Sand Jacobsen, Ole Henriksen, Jane Behrens and Kirsten Birch Håkansson

No. 414-2022 Development of mitigation strategies for control of Pacific oysters in Danish coastal waters
No. 414a-2022 Appendices
Pernille Nielsen, Camille Saurel, Ciaran McLaverty, Patrick Joyce, Lone Madsen, Kamille E. Krause, Belén Jiménez-Mena, Einar E. Nielsen, Jonathan Gundorph, Katarzyna Gorazda, Daniel H. Olesen, Kerstin Geitner, Katla Hrund Björnsdóttir, Roberto Flore, Charlotte Colvin, Ian McCarthy, Chris Richardson, Antonio Agüera Garcia and Pedro S. Freitas

No. 413-2022 Mobile fauna of the Livø stone reef, Løgstør Bredning, Limfjorden
Jens Kjerulf Petersen (ed.), Jeannet L. Berthelsen, Elliot J. Brown, Pedro S. Freitas, Trine G. Hansen, David W. Hughes, Diarmuid O’Farrel, Jeppe Olsen, Jon C. Svendsen, Karen Timmermann and Tim Wilms

No. 412-2022 Oprensning af spøgelsesnet i Limfjorden
Eva Maria Pedersen and Fletcher Thompson

No. 411-2022 Effects of operational off-shore wind farms on fishes and fisheries. Review report
Jon Christian Svendsen, Bruno Ibanez-Erquiaga, Esther Savina and Tim Wilms

No. 410-2022 Udsætning af ørredsmolt i Danmark – en vidensyntese
Kim Aarestrup, Stig Pedersen, Peter Geertz-Hansen, Martin Hage Larsen, Martin Lykke Kristensen and Jan Nielsen

No. 409-2022 Sandbanks and fisheries effects in relation to EU’s fishery and environmental policy
Ole Ritzau Eigaard (ed.) with contributions from Francois Bastardie, Katrina Bromhall, Mollie E. Brooks, Henrik Gislason, Ciaran McLaverty, Thomas Noack, Jeppe Olesen, Finbarr G O'Neill, Karin J. van der Reijden, Camille Saurel, Tim J.G. Wilms and Grete E. Dinesen

No. 408-2022 Collection of by-catch data for seabirds and marine mammals and by-catch and population densities for non-commercial fish
Gildas Glemarec, Morten Vinther, Kirsten Birch Håkansson and Anna Rindorf

No. 407-2022 Innovation of seal-safe fishing gear
Lotte Kindt-Larsen, Thomas Noack, Finn Larsen, Casper Willestofte Berg and Anne-Mette Kroner

No. 406-2022 Forbedring af sildebestandsvurdering og -fremskrivning, der udnytter forbedret fiskeridata og biologisk information
Casper W. Berg, Claus R. Sparrevohn, Anders Nielsen, Bjarne Stage, Christoffer Moesgaard Albertsen, Dorte Bekkevold, Eva Maria F. Pedersen, Julie Olivia Davies, Kasper Kristensen, Kirsten Birch Håkansson, Mikael van Deurs, Vanessa Trijoulet, Bastian Huwer and Henrik Mosegaard

No. 405-2022 Virkemidler og tiltag til forbedring af miljø- og naturforholdene i Lillebælt
Karen Timmermann, Annette Bruhn, Daniel Taylor, Jens Kjerulf Petersen, Jesper Christensen, Jon C. Svendsen, Karsten Dahl, Mogens Flindt, Niels Svane, Paula Canal-Verges, Pernille Nielsen, Rune Steinfurth, Timi Banke and Troels Lange

No. 404-2022 Miljøtilstand og presfaktorer i Lillebælt
Karen Timmermann, Jesper Christensen, Signe Sveegaard, Flemming Hansen, Jonas Teilmann, Martin Mørk Larsen, Niels Jepsen and Jens Würgler Hansen

No. 403-2022 Pelagic species – A contribution to the preservation of sustainable pelagic fisheries in the North Sea (PELA)
Mikael van Deurs, Dorte Bekkevold, Bastian Huwer, Ole Henriksen, Christoffer Moesgaard, Albertsen, Peter Munk, Marie Storr-Paulsen, Maria Makri, Julie Olivia Davies, Tobias Mildenberger and Gitte Høj Jensen

No. 402-2022 North Sea resource distribution and fishery opportunities (NORDFO)
Francois Bastardie, Marie-Christine Rufener, Sieme Bossier, Kirsten B. Håkansson, Asbjørn Christensen, Kasper Kristensen and J. Rasmus Nielsen

No. 401-2022 Kortlægning af udbredelsen af krebs og krebsepest i danske ferske vande
Søren Berg, Magnus Wulff Jacobsen, Stig Pedersen and Brian Klitgaard Hansen

No. 400-2022 Laksebestanden i Varde Å 2017
Stig Pedersen, Niels Jepsen and Anders Koed

No. 399-2022 Investigating coastal fish stocks and fishery opportunities at the west coast of Denmark (Vesterhavsfisk)
Alexandros Kokkalis, Josianne G. Støttrup, Peter Munk, Grete E. Dinesen, and Elliot J. Brown

No. 398-2022 Makrelbestanden i Nordsøen (NordMak)
Appendices to the report
Marie Storr-Paulsen, Kai Wieland, Stefan Neuenfeldt, Casper Willestofte Berg, Teunis Jansen, Kirsten Birch Håkansson, Julie Olivia Davies, Mikael van Deurs, Niels Gerner Andersen and Ole Henriksen

No. 397-2022 Udsmid af fisk og skaldyr i dansk fiskeri i 2019 
Appendix 1 to the report
Kirsten Håkansson and Marie Storr-Paulsen

No. 396-2022 Dansk Fisker-Forsker Netværk. Fase 2
Henrik Mosegaard (ed.), Eva Maria Pedersen, Linda Stuhr Christensen, Claus Reedtz Sparrevohn, Ole Lundberg Larsen and Kenn Skau Fischer

2021

No. 395-2021 Konsekvensvurdering af fiskeri af søstjerner i Nissum Bredning 2021/2022
Pernille Nielsen, Kerstin Geitner, Jeppe Olsen and Mette Møller Nielsen

No. 394-2021 Ghost nets in Danish waters
Appendices to the report
Eva Maria Pedersen, Niels G. Andersen, Josefine Egekvist, Anders Nielsen, Jeppe Olsen, Fletcher Thompson and Finn Larsen

No. 393-2021 Improving knowledge base for management of cod stocks in the Baltic Sea and in the Kattegat
Margit Eero, Christoffer Moesgaard Albertsen, Henrik Baktoft, Casper Willestofte Berg, Rikke Hagstrøm Bucholtz, Jakob Hemmer Hansen, Bastian Huwer, Karin Hüssy, Kasper Kristensen, Maria Krüger-Johnsen, Fritz Köster, Aurore Maureaud, Julie Josias Nielsen, Marie Plambech Ryberg, Marie Storr-Paulsen, Jonna Tomkiewicz and Morten Vinther

No. 392-2021 Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri
Henrik Gislason, Ole Ritzau Eigaard, Grete E. Dinesen, Finn Larsen, Gildas Glemarec, Josefine Egekvist, Anna Rindorf, Morten Vinther, Marie Storr-Paulsen, Kirsten Birch Håkansson, François Bastardie, Hans Jakob Olesen, Ludvig Ahm Krag, Barry O'Neill, Jordan Feekings, Jens Kjerulf Petersen and Jørgen Dalskov

No. 390-2021 New tools to assess the environmental effects of mussel dredging
Camille Saurel, Kasper Andersen, Pascal Barreau, Marie Maar, Ane Pastor, Janus Larsen, Christian Mohn, Jens Murawski, Jun She and Jens Kjerulf Petersen

No. 389-2021 Bycatch of marine mammals and seabirds. Occurrence and mitigation
Finn Larsen, Lotte Kindt-Larsen, Thomas Kirk Sørensen and Gildas Glemarec 

No. 387-2021 Vidensyntese om blå biomasse. Potentialer for ny og bæredygtig anvendelse af havets biologiske ressourcer
Jens Kjerulf Petersen, Annette Bruhn, Jane W. Behrens, Jørgen Dalskov, Erling Larsen, Marianne Thomsen and Morten Vinther

No. 386-2021 Dispersal corridors for marine non-indigenous species in Danish waters – analysing modelled settling areas and observed occurrences
Flemming Thorbjørn Hansen, Aurelia Pereira Gabellini, Martin Lindegren, Peter Munk, Asbjørn Christensen and Karen Edelvang

No. 385-2021 Marine virkemidler: Potentialer og barrierer
Jens Kjerulf Petersen (ed.), Karen Timmermann (ed.), Annette Bruhn, Michael Bo Rasmussen, Teis Boderskov, Helge Juul Schou, Anders Chr. Erichsen, Marianne Thomsen, Andreas Holbach, Rune Skjold Tjørnløv, Troels Lange, Paula Canal-Vergés and Mogens R. Flindt

No. 384-2021 MSE Tools – Models and statistical tools for management strategy evaluation
Mollie E. Brooks (ed.), Tobias K. Mildenberger and Anders Nielsen 

No. 383-2021 Environmentally friendly use of woodchip bioreactors in aquaculture
Mathis von Ahnen, Kaare Michelsen and Per Bovbjerg Pedersen

No. 382-2021 Bevarelse af et bæredygtigt industri-fiskeri: Brisling i Nordsøen og IIIa (BEBRIS)
Mikael van Deurs, Bastian Huwer, Peter Munk, Martin Lindegren, Mollie E. Brooks, Christoffer Moesgaard Albertsen, Alicia Lianne Hamer, Asbjørn Christensen, Ole Henriksen and Anna Rindorf

No. 381-2021 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – sammenfatning
Jens Kjerulf Petersen

2020

No. 380-2020 Testing a large opening as an alternative to the SELTRA 300 panel and the addition of a flip flap net grid to reduce bycatch in the Danish Norway lobster fishery
Jordan Feekings, Tiago Malta, Maria Sokolova and Valentina Melli

No. 379-2020 Testing the placement of a SELTRA 300 panel and scaring floats to reduce bycatch in the Danish Norway lobster fishery 
Jordan Feekings, Valentina Melli, Rikke Frandsen and Tiago Malta

No. 378-2020 Red Skin Disease og andre ydre sygdomstegn på vildlaks i Danmark sommeren 2020 baseret på fotodokumentation
Tine M. Iburg, Finn Sivebæk, Christian Skov, Lone Madsen, Niccolo Vendramin, Jacob G. Schmidt and Niels Jørgen Olesen

No. 377-2020 Bækørred i danske vandløb – bestandsstørrelse, bestandsudvikling og betydende faktorer for tilbagegang af lystfiskerfangster 
Henrik Ravn, Niels Jepsen, Jan Nielsen, Kim Aarestrup and Anders Koed

No. 376-2020 Circulus formation rate in scales from sea trout (Salmo trutta L.)
Jens-Ole Frier and Gorm Heilskov Rasmussen

No. 375-2020 Registrering af fangster med standardredskaber i de danske kystområder. Nøglefiskerrapport for 2017-2019
Josianne G. Støttrup, Alexandros Kokkalis, Mads Christoffersen, Eva Maria Pedersen, Michael Ingemann Pedersen and Jeppe Olsen

No. 374-2020 Konsekvensvurdering af fiskeri af blåmuslinger, europæisk østers, stillehavsøsters og søstjerner i Løgstør Bredning 2020/2021
Pernille Nielsen, Jeppe Olsen, Kerstin Geitner and Mette Møller Nielsen

No. 373-2020 Konsekvensvurdering af fiskeri af blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2020/2021
Pernille Nielsen, Jeppe Olsen and Mette Møller Nielsen

No. 372-2020 Development of sustainable fisheries management and monitoring for sensitive soft-bottom habitats and species in the Kattegat
Grete E. Dinesen, Ciaran McLaverty, Ole S. Tendal, Ole R. Eigaard, Eva Maria Pedersen and Henrik Gislason

No. 371-2020 The importance of reef habitats for fish, harbor porpoise and fisheries management
Jon C. Svendsen, Bo M. Kruse, Tim Wilms, Karsten Dahl, Helle Buur, Ole G. N. Andersen, Jeannet L. Bertelsen and Lotte Kindt-Larsen

No. 370-2020 Sælsikkert fiskeri. Udvikling og afprøvning af sælsikre redskaber
Finn Larsen (ed.), Lotte Kindt-Larsen, Thomas Noack and Anne-Mette Kroner 

No. 369-2020 Ranking of Danish ports according to shipping activities and to the potential of natural dispersal of non-indigenous species
Flemming Thorbjørn Hansen, Aurelia Pereira Gabellini and Asbjørn Christensen

No. 368-2020 Tagging Baltic Cod – TABACOD. Eastern Baltic cod: Solving the ageing and stock assessment problems with combined state-of-the-art tagging methods
Karin Hüssy (ed.), Michele Casini, Stefanie Haase, Annelie Hilvarsson, Jan Horbowy, Maria Krüger-Johnsen, Uwe Krumme, Karin Limburg, Kate McQueen, Monica Mion, Hans Jakob Olesen, and Krzysztof Radtke

No. 366-2020 Signalkrebs i Alling Å. Udvikling 2008-2018
Søren Berg, Søren Salomon Pedersen, Stig Søndergaard Pedersen, Knud Erik Vindum and Henrik Dalby Ravn

No. 365-2020 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – vurdering af de invasive arter amerikansk ribbegople og sortmundet kutling
Jens Kjerulf Petersen (ed.), Jane Behrens, Michael van Deurs, Grete Dinesen, Cornelia Jaspers, Lene Friis Møller and Kristian S. Plet-Hansen

No. 364-2020 Forbedring af forvaltningsgrundlaget for bestande i det rekreative fiskeri (REKREA)
Hans Jakob Olesen (ed.), Mads Christoffersen, Margit Eero, Casper Gundelund, Anders Schou Jensen, Niels Jepsen, Troels Kjeldbjerg, Anders Koed, Jesper Kuhn, Michael Ingemann Pedersen, Stig Pedersen, Anna Rindorf, Marie Storr-Paulsen, Karin Stubgaard, Josianne Støttrup and Christian Skov 

No. 363-2020 Påvirkning af økosystemkomponenten bundfauna i Natura 2000-områder ved fiskeri med skrabende redskaber
Ole R. Eigaard, Ciaran McLaverty, Jeppe Olsen, Grete E. Dinesen, Mollie E. Brooks, Kasper Kristensen, Henrik Gislason, Pernille Nielsen and Jens Kjerulf Petersen

No. 362-2020 Policy guidelines for implementation of mussel cultivation as a mitigation measure for coastal eutrophication in the Western Baltic Sea
Jens Kjerulf Petersen (ed.), Daniel Taylor (ed.), Per Bergström, Anna-Lucia Buer, Miroslaw Darecki, Raphael Filippelli, Ing-Marie Gren, Berit Hasler, Andreas Holbach, Pernille Nielsen, Lars Kjerulf Petersen, Mats Lindegarth, Ivar Lund, Marie Maar, Lukas Ritzenhofen, Slawomir Sagan, Camille Saurel, Gerald Schernewski, Nardine Stybel and Karen Timmermann

No. 361-2020 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – effekter af stedspecifikke presfaktorer på det marine kvalitetselement ålegræs
Jens Kjerulf Petersen (ed.), Mollie E. Brooks, Karen Edelvang, Ole R. Eigaard, Cordula Göke, Flemming T. Hansen, Jesper Kuhn, Christian Mohn, Marie Maar, Jeppe Olsen, Anne Pastor, Peter A. Stæhr and Jon C. Svendsen

No. 360-2020 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – vurdering af omfanget af stenfiskeri i kystnære marine områder
Stig A. Helmig, Mette Møller Nielsen and Jens Kjerulf Petersen (ed.)

No. 359-2020 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – vurdering af metoder til at kumulere effekter af flere presfaktorer i marine områder
Jens Kjerulf Petersen (ed.), Jens Borum, Mogens Flindt, Henrik Gislason, Signe Høgslund, Anne Lise Middelboe and Karen Timmermann 

No. 358-2020 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – effekter af fiskeri på de marine kvalitetselementer bundfauna og fytoplankton
Jens Kjerulf Petersen (ed.), Mollie E. Brooks, Grete E. Dinesen, Ole R. Eigaard, Marie Maar, Jeppe Olsen and Camille Saurel

No. 357-2020 Sustainable management of Kattegat cod; better knowledge of stock components and migration
Jakob Hemmer-Hansen, Karin Hüssy, Morten Vinther, Christoffer Moes-gaard Albertsen, Marie Storr-Paulsen and Margit Eero

No. 356-2020 KYSTFISK III. Population connectivity of cod and plaice in Danish coastal waters
Patrizio Mariani, Jakob Hemmer Hansen, Alan Le Moan, Elliot John Brown, Henrik Baktoft, Peter Munk, Asbjørn Christensen, David Munk Zino, Aurelia Pereira Gabellini, Margit Eero, Alexandros Kokkalis, Anna Rindorf and Josianne G. Støttrup

2019

No. 355-2019 The correlation between spatial distribution of fisheries and resources – integrated spatial and bio-economic fisheries management evaluation (MSPTOOLS)
J. Rasmus Nielsen, Marie-Christine Rufener, Kasper Kristensen and Francois Bastardie

No. 354-2019 Improving the management basis for Danish data-limited fish stocks (ManDaLiS)
J. Rasmus Nielsen, Tobias K. Mildenberger, Casper W. Berg, Alexandros Kokkalis and Martin W. Pedersen

No. 353-2019 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – effekter af sargassotang på den øvrige marine vegetation
Peter A. Stæhr, Mette M. Nielsen, Cordula Göke and Jens Kjerulf Petersen

No. 352-2019 Scaring lines—An innovative and flexible solution for the Nephrops fishery (FLEXSELECT)
Jordan P. Feekings, Valentina Melli, Rikke P. Frandsen, Henrik Lund, Tiago Veiga-Malta, Marco Nalon and Ludvig Krag

No. 351-2019 Laksebestanden i Skjern Å 2016
Stig Pedersen, Kim Iversen, Anders Koed and Niels Jepsen

No. 350-2019 5th NordicRAS Workshop on Recirculating Aquaculture Systems. Berlin, Germany, 7-8 October 2019. Book of Abstracts
Johanne Dalsgaard (ed.)

No. 349-2019 Mundingsudsatte smolt i Kolding Å – betydningen for havørredbestand og lystfiskeri
Henrik Dalby Ravn, Finn Sivebæk, Stig Pedersen, Kim Aarestrup and Anders Koed

No. 348-2019 Understøttelse af den løbende udvikling af forvaltningsplaner for fiskebestande
Mikael van Deurs

No. 347-2019 Bestandsvurdering og forvaltning af forbundne bestande
Christoffer Moesgaard Albertsen, Henrik Mosegaard and Anders Nielsen

No. 346-2019 Fremadrettet forvaltning af tobis i Nordsøen. Slutrapport
Af Henrik Mosegaard, Dorte Bekkevold, Casper Berg, Asbjørn Christensen, Julie Olivia Davies, Jakob Hemmer Hansen, Belén Jiménez Mena, Henrik S. Lund, Lars O. Mortensen, Anders Nielsen, Søren Anker Pedersen, Anna Rindorf, Claus R. Sparrevohn, Mikael van Deurs, Morten Vinther and Lotte Worsøe Clausen

No. 345-2019 Overlevelse og vækst af udsatte ål i Karrebæk Fjord
Mads Christoffersen, Michael I. Pedersen, Josianne Støttrup and Niels Jepsen

No. 344-2019 Dansk Fisker-Forsker Netværk. Fase 1
Henrik Mosegaard, Eva Maria Pedersen, Linda Stuhr Christensen, Claus Reedtz Sparrevohn, Ole Lundberg Larsen and Kenn Skau Fischer

No. 343-2019 Forvaltningsgrundlag for fiskeri af muslinger i Natura 2000-områderne Horsens Fjord og Lillebælt
Mette Møller Nielsen, Michael Linden-Vørnle and Jens Kjerulf Petersen

No. 342-2019 FAST TRACK—Sustainable, cost effective and responsive gear solutions under the landing obligation
Jordan P. Feekings, Rikke P. Frandsen, Ludvig Krag, Henrik Lund, Tiago Veiga-Malta, Søren Qvist Eliasen, Rikke Becker Jacobsen, Hanne Bohnstedt, Valentina Melli, Marco Nalon, Lars O. Mortensen, Clara Ulrich and Mollie Brooks

No. 341-2019 Eastern Baltic cod—New knowledge on growth and mortality
Margit Eero (ed.)

No. 340-2019 Lystfiskeri langs kysten på Fyn om foråret: Lystfiskeres forbrugsmønstre og præferencer
Søren Bøye Olsen, Thomas Lundhede, Lisa Ståhl, Casper Gundelund and Christian Skov

No. 339-2019 Lystfiskeri langs kysten på Fyn om foråret: Fiskeindsats, fangster, demografi, adfærd og holdninger
Christian Skov, Casper Gundelund, Robert Arlinghaus, Bruce Hartill, Hans Jakob Olesen, Kim Aarestrup and Anders Koed

No. 338-2019 Essential Fish Habitats for commercially important marine species in the inner Danish waters
Josianne G. Støttrup, Alexandros Kokkalis, Elliot Brown, Berthe Vastenhoud, Sofia Ferreira, Jeppe Olsen and Grete E. Dinesen

No. 337-2019 Improvement of the biological advice for Common Sole in Danish waters
Jesper Boje, Elliot John Brown, Julie Davies, Karen Edelvang, Rikke Petri Frandsen, Jakob Hemmer Hansen, Bent Herrmann, Karin Hüssy, Kirsten Håkansson, Sigrún H. Jónasdóttir, Ole A. Jørgensen, Ludvig Ahm Kragh, Maria Krüger-Johnsen, Alan Le Moan, Brian MacKenzie, Peter Munk, Marie Storr Paulsen, Josianne G. Støttrup and Morten Vinther

2018

No. 336-2018 Menneskeskabte påvirkninger af havet – Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer
Jens Kjerulf Petersen (ed.)

No. 335-2018 Same Risk Area Case-study for Kattegat and Øresund. Final report
Flemming Thorbjørn Hansen and Asbjørn Christensen
Find appendices below (335a, 335b & 335c)  

No. 335a-2018 Same Risk Area Case-study for Kattegat and Øresund. Appendix 1: Marine Invasive Species shortlist—Methodology and results
Flemming Thorbjørn Hansen and Asbjørn Christensen

No. 335b-2018 Same Risk Area Case-study for Kattegat and Øresund. Appendix 2: Connectivity analysis—Methodology, results and interpretation
Flemming Thorbjørn Hansen and Asbjørn Christensen

No. 335c-2018 Same Risk Area Case-study for Kattegat and Øresund. Appendix 3: Connectivity analysis—Additional results
Flemming Thorbjørn Hansen and Asbjørn Christensen

No. 334-2018 Fagligt grundlag for forvaltningsplan for udvikling af bæredygtige fiskerier af muslinger og østers i Vadehavet
Pernille Nielsen, Kerstin Geitner, Jakob Jakobsen, Christian J. Köppl and Jens Kjerulf Petersen

No. 333-2018 Konsekvensvurdering af fiskeri af flad østers, stillehavsøsters og søstjerner i Nissum Bredning 2018/2019
Pernille Nielsen, Kerstin Geitner, Jeppe Olsen and Mette Møller Nielsen

No. 332-2018 Same-Risk-Area Assessment Model (SRAAM). User’s manual. Version 2.0
Flemming Thorbjørn Hansen and Asbjørn Christensen

No. 331-2018 Laksebestanden i Storå 2015
Stig Pedersen, Anders Koed and Niels Jepsen

No. 330-2018 Konsekvensvurdering af fiskeri af blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2017/2018
Pernille Nielsen, Mette Møller Nielsen, Kerstin Geitner and Jens Kjerulf Petersen

No. 329-2018 Konsekvensvurdering af fiskeri af blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2017/2018
Pernille Nielsen, Mette Møller Nielsen, Kerstin Geitner and Jens Kjerulf Petersen

No. 328-2018 Brakvandsgedder i Danmark – viden og forvaltning
Lene Jacobsen and Søren Berg

No. 327-2018 Bækørredbestanden og lystfiskeriets betydning i Nørreå 2009 – 2012
Stig Pedersen, Henrik Dalby Ravn, Anders Koed, Finn Sivebæk, Kim Aarestrup and Niels Jepsen

No. 326-2018 Possible effects of ship noise on fish in Danish waters
Bjarne Stage, Asbjørn Christensen, Dionysios Krekoukiotis, Heidi Andreasen and Henrik Mosegaard

2017

No. 325-2017 Analysis of marine protected areas – in the Danish part of the North Sea and the Central Baltic around Bornholm.
Part 1: The coherence of the present network of MPAs
Part 2: Ecological and economic value, human pressures, and MPA selection
By DTU Aqua, DCE, DHI and GEUS

No. 324-2017 Havørredsmoltenes migration i Limfjorden
Martin Lykke Kristensen and Kim Aarestrup

No. 323-2017 Ghost nets—A pilot project on derelict fishing gear
Josefine Egekvist, Lars O. Mortensen and Finn Larsen

No. 322-2017 Status for laksen og dens forvaltning i Danmark 2017
Anders Koed, Finn Sivebæk and Einar Eg Nielsen 

No. 321-2017 4th NordicRAS Workshop on Recirculating Aquaculture Systems. Aalborg, Denmark, 12-13 October 2017. Book of Abstracts
Johanne Dalsgaard (ed.)

No. 320-2017 Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber. Nøglefiskerrapport 2014-2016
Josianne G. Støttrup, Stine K. Andersen, Alexandros Kokkalis, Mads Christoffersen, Jeppe Olsen and Eva Maria Pedersen

No. 319-2017 Konsekvensvurdering af fiskeri efter blåmuslinger ved og øst for Horsens Fjord samt Endelave 2017
Pernille Nielsen, Paula Canal-Vergés, Mette Møller Nielsen, Kerstin Geitner and Jens Kjerulf Petersen

2016

No. 318-2016 Same-Risk-Area Assessment Model (SRAAM). User's manual
Flemming Thorbjørn Hansen and Asbjørn Christensen

No. 317-2016 Ballastvand – Værktøj til afgrænsning af ”Same Risk Area”
Flemming Thorbjørn Hansen and Asbjørn Christensen

No. 316-2016 Udbytte af udsatte ½- og 1-års laks (Salmo salar) i Skjern Å
Martin H. Larsen, Blaike O. Hingst, Kim Aarestrup, Gert Holdensgaard, Søren T. Thomassen, Søren Larsen and Anders Koed

No. 315-2016 Fiskeriet fra Thorupstrand. Forvaltning af kvoter samt redskaber, både og fiskepladser
Erik Hoffmann

No. 314-2016 Stallingen i Kongeåen – et telemetristudie med fokus på prædation
Henrik Dalby Ravn and Niels Jepsen

No. 313-2016 Laksebestanden i Ribe Å 2014
Stig Pedersen, Anders Koed, Kim Aarestrup, Niels Jepsen, Finn Sivebæk and Kim Iversen

No. 312-2016 Blå biomasse – potentialer og udfordringer for opdræt af muslinger og tang
Jens Kjerulf Petersen, Anne-Belinda Bjerre, Berit Hasler, Marianne Thomsen, Mette Møller Nielsen and Pernille Nielsen

No. 311-2016 Konsekvensvurdering af fiskeri efter blåmuslinger ved og øst for Horsens Fjord samt Endelave 2016
Pernille Nielsen, Carsten Fomsgaard Nielsen, Kerstin Geitner and Jens Kjerulf Petersen

No. 310-2016 Fiskeribiologisk vurdering af effekterne på ørredbestandene og havørredfiskeriet ved en forventet vandløbsindsats og etablering af vådområder
Jan Nielsen and Anders Koed

No. 309-2016 Produktionsbidrag og dambrugsmodel: manual og modelforudsætninger 
Anne Johanne Tang Dalsgaard and Per Bovbjerg Pedersen

No. 308-2016 Fiskeri efter søstjerner i Limfjorden. Fagligt grundlag for en forvaltningsplan
Jens Kjerulf Petersen, Henrik Gislason, Isla Fitridge, Camille Saurel, Henrik Degel and Carsten Fomsgaard Nielsen

2015 

No. 305-2015 Effekter af blåmuslingefiskeri på bundfauna
Grete E. Dinesen, Paula Canal-Vergés, Pernille Nielsen, Kristian Filrup, Kerstin Geitner and Jens Kjerulf Petersen 

No. 304-2015 Faglig understøttelse af nye forvaltningsprincipper for muslingefiskeri. Kortlægning af makroalger og ålegræs i Natura 2000-områder i Limfjorden 
Paula Canal-Vergés and Jens Kjerulf Petersen

No. 303-2015 Konsekvensvurdering af fiskeri efter østers i Nissum Bredning 2015/2016
Pernille Nielsen, Paula Canal-Vergés, Carsten Fomsgaard Nielsen, Kerstin Geitner and Jens Kjerulf Petersen

No. 302-2015 MSC certification of plaice fisheries in area IIIa – basic investigations and development of a management plan
Jakob Hemmer-Hansen, Clara Ulrich, Jesper Boje, Asbjørn Christensen, Henrik Degel, Karin Hüssy and Lotte Worsøe Clausen

No. 301-2015 3rd NordicRAS Workshop on Recirculating Aquaculture Systems. Molde, Norway, 30 September - 1 October 2015. Book of Abstracts
Anne Johanne T. Dalsgaard (ed.)

No. 300-2015 Katalog over selektive redskaber afprøvet i dansk fiskeri. En guide til bedre at undgå uønsket fangst
Rikke P. Frandsen, Ludvig A. Krag, Junita D. Karlsen and Jordan P. Feekings

No. 299-2015 Kortlægning af sælskader i dansk fiskeri
Finn Larsen, Carsten Krog, Maks Klaustrup and Kurt Buchmann

No. 298-2015 Sustainable development of the Nephrops fishery in the Kattegat-Skagerrak region
Rikke P. Frandsen, Søren Q. Eliasen, Johan Lövgren, Guldborg Søvik, Jordan P. Feekings, Mats Ulmestrand, Henrik Lund, Bo S. Andersen, Bjørn Erik Axelsen, Francois Bastardie, Casper W. Berg, Nikolaj Bichel, Dag Furevik, Jonathan B. Jacobsen, Torild Johansen, Sigrun Jonasdottir, Patrik Jonsson, Terje Jørgensen, Junita D. Karlsen, Alf Ring Kleiven, Svein Løkkeborg, Bo Lundgren, Niels Madsen, Sten Munch-Pedersen, Anders Nielsen, J. Rasmus Nielsen, Line Reeh and Jon-Ivar Westgaard

297-2015 Samtidigt opdræt af blåmuslinger og tang i forbindelse med havbrug
Pernille Nielsen, Camille Saurel and Anne Johanne Tang Dalsgaard

No. 296-2015 Anvendelse af blåmuslinger til husdyrfoder
Jens Kjerulf Petersen, Carsten Fomsgaard, Jan Værum Nørgaard, Sanna Steenfeldt and Isla Fitridge

No. 295-2015: Muslingeproduktion i Vejle Fjord - muligheder og begrænsninger
Pernille Nielsen, Kerstin Geitner, Emma Funk and Jens Kjerulf Petersen

No. 294-2015 Stenrev som gyde- og opvækstområde for fisk (Revfisk)
Claus Stenberg and Louise Dahl Kristensen (ed.)

No. 293-2015 Eel, cod and seatrout harvest in Danish recreational fishing during 2012
Hans J. Olesen and Marie Storr-Paulsen

No. 292-2015 Konsekvensvurdering af fiskeri efter blåmuslinger i Lillebælt 2015
Pernille Nielsen, Carsten Fomsgaard Nielsen, Kerstin Geitner and Jens Kjerulf Petersen

No. 291-2015 Pleje af østersbestanden i Limfjorden
Carsten Fomsgaard and Jens Kjerulf Petersen

289-2015 Ecological benefits from restoring a marine cavernous boulder reef in Kattegat, Denmark
Claus Stenberg, Josianne Støttrup, Karsten Dahl, Steffen Lundsteen, Cordula Göke and Ole Norden Andersen 

2014

No. 288-2014 De Lokale Dyder. Udvikling af muslingeerhvervet i Limfjorden
Jens Kjerulf Petersen, Ditte Tørring, Carsten Fomsgaard, Mia Gommesen, Camille Saurel, Isla Fitridge, Paula Canal and Pernille Nielsen

No. 287-2014 Den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å
Jørgen Jordal-Jørgensen, Arne Kvist Rønnest, Jacob Ladenburg, Kim Aarestrup, Christian Skov and Anders Koed

No. 286-2014 Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber. Nøglefiskerrapport 2011-2013
Louise D. Kristensen, Josianne G. Støttrup, Stine K. Andersen and Henrik Degel

No. 285-2014 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2014/2015
Pernille Nielsen, Paula Canal-Vergés,  Kerstin Geitner, Carsten Fomsgaard Nielsen and Jens Kjerulf Petersen

No. 284-2014 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2014/2015
Paula Canal-Vergés, Pernille Nielsen, Carsten Fomsgaard Nielsen, Kerstin Geitner and Jens Kjerulf Petersen

No. 283-2014 Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande – en oversigt med fokus på skarv
Niels Jepsen, Christian Skov, Stig Pedersen and Thomas Bregnballe

No. 282-2014 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2014 
Pernille Nielsen, Kerstin Geitner, Mads Christoffersen and Jens Kjerulf Petersen

No. 281-2014 KYSTFISK I. Udviklingen i kystnære fiskebestande. Slutrapport
Af Josianne G. Støttrup, Henrik S. Lund, Peter Munk, Jørg Dutz, Lotte Kindt-Larsen, Josefine Egekvist, Claus Stenberg and Torkel Gissel Nielsen

No.279-2014 Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri See report no. 392-2021 above for new and updated version
Henrik Gislason, Jørgen Dalskov, Grete E. Dinesen, Josefine Egekvist, Ole Eigaard, Niels Jepsen, Finn Larsen, Louise K. Poulsen, Thomas Kirk Sørensen and Erik Hoffmann

No. 278-2014. KYSTFISK I. Kortlægning af de kystnære fiskebestandes udvikling på basis af fiskernes egne observationer i perioden fra 1980’erne til 2013
Josianne G. Støttrup, Henrik S. Lund, Lotte Kindt-Larsen, Josefine Egekvist, Peter Munk and Claus Stenberg

No. 277-2014 Certificering af ål og andre mindre arter
Alfred Jokumsen, Villy J. Larsen, Christian Graver and Morten Lauritzen

No. 276-2014 Egå Engsø - tab af havørredsmolt i en Vandmiljøplan II-sø
Martin Kristensen, Anders Koed and Jørgen Skole Mikkelsen

2013

No. 275-2013 Dansk fiskeris udnyttelse af discardforbuddet. En udredning 
Erling P. Larsen, Jørgen Dalskov, Einer Eg Nielsen, Eskild Kirkegaard, Johan Wedel Nielsen, Poul Tørring and Mogens Schou

No. 274-2013 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2012/2013
Per Dolmer, Mads Christoffersen, Helle Torp Christensen, Kerstin Geitner, Finn Larsen and Nina Holm

No. 273-2013 Kulturbankeprojekt med udlægning af blåmuslinger produceret på langline
Per Dolmer, Helle Torp Christensen, Mads Christoffersen, Flemming Thorbjørn Hansen, Flemming Møhlenberg, Dennis Lisbjerg, Bjarne Stage, Anja Landes, Pernille Nielsen and Ditte Tørring

No. 272-2013 Manual til elektrofiskeri. Vejledning til elektrofiskeri ved bestandsanalyser og opfiskning af moderfisk
Peter Geertz-Hansen, Anders Koed and Finn Sivebæk

No. 271-2013 Baggrundsmateriale for udarbejdelse af åleforvaltningsplan i Danmark
Michael Ingemann Pedersen and Gorm Rasmussen

No. 270-2013 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2013/2014
Paula Canal-Vergés, Louise K. Poulsen, Kerstin Geitner, Mads Christoffersen, Nina Holm and Jens Kjerulf Petersen

No. 269-2013 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2013/2014
Louise K. Poulsen, Paula Canal-Vergés, Kerstin Geitner, Mads Christoffersen, Nina Holm and Jens Kjerulf Petersen

No. 268-2013: Forsøgsfiskeri med jomfruhummertejner i det permanent lukkede område i Kattegat
Rikke P. Frandsen, Jordan P. Feekings and Niels Madsen

No. 267-13 2nd Workshop on Recirculating Aquaculture Systems Aalborg, Denmark, 10-11 October 2013. Program and Abstracts
Anne-Johanne Tang Dalsgaard (ed.)

No. 266-13 Stenrev. Gennemgang af den biologiske og økologiske viden, der findes om stenrev og deres funktion i tempererede områder
Josianne G. Støttrup, Claus Stenberg, Grete E. Dinesen, Helle Torp Christensen and Kai Wieland

No. 265-2013 Improved management based on stock identification of eastern and western Baltic cod
Karin Hüssy, Francois Bastardie, Margit Eero, Jakob Hemmer-Hansen, Henrik Mosegaard and J. Rasmus Nielsen

No. 264-13 Drifts- og miljømæssig optimering af recirkulerede opdrætsanlæg 
Lars-Flemming Pedersen, Karin Suhr, Peter V. Skov and Per B. Pedersen

No. 263-2013 Critical report of current fisheries management measures implemented for the North Sea mixed demersal fisheries
J. Rasmus Nielsen, Clara Ulrich, Troels J. Hegland, Birgit de Voss, Thomas T. Thøgersen, Francois Bastardie, Leyre Goti, Ole R. Eigaard and Lotte Kindt-Larsen

No. 262-2013 Tejnefiskeri efter jomfruhummer. Et litteraturstudie
Rikke Petri Frandsen, Ludvig Ahm Krag, Bo Sølgaard Andersen and Niels Madsen

No. 261-13 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2013 
Per Dolmer, Mads Christoffersen, Kerstin Geitner, Finn Larsen, Grete Elisabeth Dinesen and Nina Holm

No. 260-13 Smolttabet i Årslev Engsø. En sammenligning af den nydannede engsø i 2004 og den etablerede engsø i 2011 
Mikkel Boel and Anders Koed 

2012

No. 259-12 Passage for ål ved dambrug og kraftværk i Gudenåen og Kongeåen
Michael Ingemann Pedersen and Niels Jepsen

No. 257-12 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2012/2013
Mads Christoffersen, Per Dolmer, Helle T. Christensen, Kerstin Geitner and Nina Holm

No. 256-12 Danish Catch Quota Management trials – application and results
Jørgen Dalskov, Hans Jakob Olesen,Erik Møller, Søren P. Jensen, Mik Jensen, Flemming Schultz and Mogens Schou

No. 255-12 Biologisk forstyrrelse: Selektiv udtagning af arter, herunder tilfældige fangster af ikke-målarter (f.eks. ved erhvervs- og fritidsfiskeri). Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s havstrategidirektiv
Jørgen Dalskov, Josefine Egekvist, Morten Vinther, Claus Reedtz Sparrevohn,Finn Larsen, Thomas Warnar, Per Dolmer and Thomas Kirk Sørensen

No. 254-12 Fiskebestandenes struktur. Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU’s havstrategidirektiv 
Thomas Warnar, Bastian Huwer, Morten Vinther, Josefine Egekvist, Claus Reedtz Sparrevohn, Eskild Kirkegaard, Per Dolmer, Peter Munk and Thomas Kirk Sørensen

No. 253-12 Eel, cod and seatrout harvest in Danish recreational fishing during 2011
Claus R. Sparrevohn and Marie Storr-Paulsen

No. 252-12 Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber. Nøglefiskerrapporten for årene 2008-2010
Josianne G. Støttrup, Claus R. Sparrevohn, Hanne Nicolajsen and Louise Kristensen  

No. 251-12 Slutrapport om Projekt BioRev 2010-2012
Louise K. Poulsen, Helle Torp Christensen, Claus Stenberg, Louise Dahl Kristensen, Sandra W. Thorsen, Maria Røjbek, Anja Landes, Stine Kærulf Andersen, Per Dolmer, Kerstin Geitner, Vagn Gram, Nina Holm, Marianne Holmer, Jesper Knudsen, Marianne Knudsen and Josianne G. Støttrup

No.250-12 Danish Sampling of Commercial Fishery. Overview with special attention to discards. 2010 data
Marie Storr-Paulsen, Kirsten Birch Håkansson, Josefine Egekvist, Henrik Degel and Jørgen Dalskov

No. 249-12 Reproduction of European Eel in Aquaculture (REEL). Consolidation and new production methods
Jonna Tomkiewicz (ed.)

No. 248-12 Workshop on Baltic Sea Trout, Helsinki, Finland, 11-13 October 2011
Stig Pedersen, Petri Heinimaa and Tapani Pakarinen (ed.)

No. 247-12 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2012
Louise K. Poulsen, Kerstin Geitner, Mads Christoffersen, Helle Torp Christensen, Per Dolmer, Finn Larsen, Grete Elisabeth Dinesen and Nina Holm 

2011 

No. 246-11: Effect of the Horns Rev 1 Offshore Wind Farm on Fish Communities. Follow-up Seven Years after Construction 
Simon B. Leonhard, Claus Stenberg and Josianne Støttrup (ed.)

No. 245-11 Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012 
Per Dolmer, Louise K. Poulsen, Mads Christoffersen, Kerstin Geitner and Finn Larsen

No. 244-11 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2011/2012 
Per Dolmer, Mads Christoffersen, Louise K. Poulsen, Kerstin Geitner, Morten Aabrink, Finn Larsen, Per Sand Kristensen and Nina Holm

No. 243-11 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2011/2012 
Mads Christoffersen, Louise K. Poulsen, Kerstin Geitner, Morten Aabrink, Per Sand Kristensen, Nina Holm and Per Dolmer

No. 242-11 Vækst og kvalitet af motioneret regnbueørred 
Richard Skøtt Rasmussen, Niels Oksbjerg, Grethe Hyldig, Charlotte Jacobsen, Flemming Jessen and Henrik Hauch Nielsen

No. 241-11 Udvandring af blankål fra Ribe Å i 2010  
Michael Ingemann Pedersen and Jørgen Skole Mikkelsen

No. 240-11 Eel, seatrout and cod catches in Danish recreational fishing
Claus R. Sparrevohn, Marie Storr-Paulsen and Jan Nielsen

No. 239-11 Optimization of fisheries resource exploitation in the Skagerrak (OSKAR) 
Jan E. Beyer, Maria F. Pedersen, Kai Wieland and Niels G. Andersen (ed.)

No. 238-11 Udvikling af skånsomt redskab til fiskeri af blåmuslinger 
Ole R. Eigaard, Rikke P. Frandsen, Benny Andersen, Kaj Møller Jensen, Louise K. Poulsen, Ditte Tørring, Finn Bak and Per Dolmer

No. 237-11 Workshop on Recirculation Aquaculture Systems, Helsinki, October 5-6, 2011. Book of Abstracts
Anne Johanne Tang Dalsgaard (ed.)

No. 236-11 Dambrugsteknologi – Formalinsubstitution. Undersøgelse af vandbehandlingspraksis med brintoverilte og pereddikesyreprodukter på forskellige typer dambrug. 
Lars-Flemming Pedersen and Niels Henrik Henriksen

No. 235-11 Final Report on the Danish Catch Quota Management Project 2010 
Jørgen Dalskov, Kirsten Birch Håkansson and Hans Jakob Olesen

No. 234-11 Dambrugsteknologi – reduktion af kvælstofudledning fra Modeldambrug: Test af denitrifikationsfiltre 
Karin Suhr and Per Bovbjerg Pedersen

No. 233-11 Dambrugsteknologi – reduktion af kvælstofudledning fra Modeldambrug: Undersøgelse af biofilterelementer, biofilterkinetik og forhold af betydning for nitrifikationen 
Lars-Flemming Pedersen Karin Suhr and Per Bovbjerg Pedersen

No. 232-11 Anvendelse og udvikling af skånsomme muslingeskrabere i danske og internationale fiskerier 
Louise K. Poulsen

2010 

No. 231-10 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2011
Louise K. Poulsen, Mads Christoffersen, Per Sand Kristensen, Per Dolmer, Morten Aabrink, Lotte Kindt-Larsen, Grete Elisabeth Dinesen and Nina Holm

No. 230-10 Effektvurdering af åleudsætninger i Roskilde Fjord
Michael Ingemann Pedersen

No. 229-10 European Eel and Aquaculture
Eskild Kirkegaard (ed.)

No. 228-10 Videreudvikling af intensivt opdræt af sandart i Danmark
Svend Steenfeldt, Martin Vestergaard, Julia Lynne Overton, Ivar Lund, Helge Paulsen, Villy J. Larsen and Niels Henrik Henriksen

No. 227-10 Fugle som bifangst i garnfiskeriet. Estimat af utilsigtet bifangst af havfugle i garnfiskeriet i området omkring Ærø 
Henrik Degel, Ib Krag Petersen, Thomas Eske Holm and Johnny Kahlert

No. 226-10 Supplerende bestandsundersøgelser af blåmuslinger, ålegræs og makroalger på lavt vand i Lovns og Løgstør Bredning i 2009
Louise K. Poulsen, Per Dolmer, Kerstin Geitner, Ditte Tørring, Jens Kjerulf Petersen, Carsten Fomsgaard Nielsen, Mads Christoffersen and Per Sand Kristensen

No. 225-10 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2010/2011
Mads Christoffersen, Louise K. Poulsen, Morten Aabrink, Per Dolmer, Per Sand Kristensen and Nina Holm

No. 224-10 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2010/2011
Louise K. Poulsen, Mads Christoffersen, Morten Aabrink, Per Dolmer, Per Sand Kristensen and Nina Holm

No. 223-10 Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2010/2011 
Per Dolmer, Mads Christoffersen, Louise K. Poulsen, Kerstin Geitner and Per Sand Kristensen

No. 222-10 Konsekvensvurdering af fiskeri af blåmusling i Lillebælt 2010
Per Dolmer, Mads Christoffersen, Louise K. Poulsen, Kerstin Geitner and Per Sand Kristensen

No. 221-10 Workshop on Fully Documented Fishery
Jørgen Dalskov

No. 220-10 Opgang og gydning af laks i Skjern Å-systemet 2008/2009
Anders Koed, Niels Jepsen, Henrik Baktoft and Søren Larsen

No. 219-10 Opdræt af regnbueørred i Danmark
Alfred Jokumsen and Lars M. Svendsen

No. 219-10 Farming of Freshwater Rainbow Trout in Denmark
Alfred Jokumsen and Lars M. Svendsen

No. 218-10 Undersøgelse af miljøvenlige dambrugshjælpestoffer til erstatning for formalin
Lars-Flemming Pedersen

No. 217-10 Åle- og torskefangst ved rekreativt fiskeri i Danmark. Undersøgelsesdesign og fangster i 2009
Claus R. Sparrevohn and Marie Storr-Paulsen

No. 217-10 Eel and cod catches in Danish recreational fishing. Survey design and 2009 catches
Claus R. Sparrevohn and Marie Storr-Paulsen

2009

No. 216-09 Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2009/2010 
Per Dolmer, Louise K. Poulsen, Mette Blæsbjerg, Per Sand Kristensen, Kerstin Geitner, Mads Christoffersen, Erik Hoffmann and Nina Holm

No. 215-09 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2009/2010
Per Dolmer, Louise K. Poulsen, Mette Blæsbjerg, Per Sand Kristensen, Kerstin Geitner, Mads Christoffersen and Nina Holm

No. 214-09 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2009/2010
Per Dolmer, Louise K. Poulsen, Mette Blæsbjerg, Per Sand Kristensen, Kerstin Geitner, Mads Christoffersen and Nina Holm

No. 213-09 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2008/2009
Per Dolmer, Mads Christoffersen, Kerstin Geitner and Per Sand Kristensen

No. 212-09 Udvikling af kulturbanker til produktion af blåmuslinger i Limfjorden
Per Dolmer, Per Sand Kristensen, Erik Hoffmann, Kerstin Geitner, Rasmus Borgstrøm, Andreas Espersen, Jens Kjerulf Petersen, Preben Clausen, Marc Bassompierre, Alf Josefson, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Ditte Tørring and Mikael Gramkow

No. 211-09 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2008/2009
Per Dolmer, Helle Torp Christensen, Per Sand Kristensen, Erik Hoffmann and Kerstin Geitner

No. 210-09 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2008/2009
Per Dolmer, Helle Torp Christensen, Per Sand Kristensen, Erik Hoffmann and Kerstin Geitner

No. 209-09 Konsekvensvurdering af fiskeri på europæisk østers i Nissum Bredning 2008
Per Dolmer, Helle Torp Christensen, Kerstin Geitner, Per Sand Kristensen and Erik Hoffmann

No. 208-09 Rens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard

No. 207-09 Nørå Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard 

No. 206-09 Abildtrup Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard

No. 205-09 Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber fra 2005-2007. Nøglefiskerrapporten 2005-2007  Claus Sparrevohn, Hanne Nicolajsen, Louise Kristensen and Josianne G. Støttrup

No. 204-09 Final Report of Fully Documented Fishery
Jørgen Dalskov and Lotte Kindt-Larsen

No. 203-09 Løjstrup Dambrug (øst) - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard   

2008

No. 201-08 Produktion af vandlopper til anvendelse ved opdræt af marin fiskeyngel
Svend Steenfeldt 

No. 200-08 Opdræt af tunge (Solea solea) - undersøgelse af mulighederne for kommercialisering
Per Bovbjerg Pedersen, Ivar Lund, Svend Jørgen Steenfeldt, Julia Lynne Overton and Mads Nunn 

No. 199-08 Udvikling af produktionsmetoder til intensivt opdræt af sandartyngel
Svend Steenfeldt and Ivar Lund 

No. 198-08 Can alerting sounds reduce bycatch of harbour porpoise?
Lotte Kindt-Larsen 

No. 197-08 Manual to determine gonadal maturity of herring (Clupea harengus L)
Rikke Hagstrøm Bucholtz, Jonna Tomkiewicz and Jørgen Dalskov 

No. 196-08 Udsætning af geddeyngel som bestandsophjælpning i danske brakvandsområder - effektvurdering og perspektivering
Lene Jacobsen, Christian Skov, Søren Berg, Anders Koed and Peter Foged Larsen

No. 195-08 Fangst, opbevaring og transport af levende danske jomfruhummere (Nephrops norvegicus)
Preben Kristensen and Henrik S. Lund

No. 194-08 Omsætning af ammonium-kvælstof i biofiltre på modeldambrug
Karin Isabel Suhr, Per Bovbjerg Pedersen, Lars M. Svendsen, Kaare Michelsen and Lisbeth Jess Plesner.

No. 193-08 Modeldambrug under forsøgsordningen. Faglig slutrapport for "Måle- og dokumentationsprojekt for modeldambrug"
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Susanne Bouttrup, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard

No. 192-08 Assessment of Ecosystem Goods and Services provided by the Coastal Zone System Limfjord
Anita Wiethücther

No. 191-08 Evaluation Frame for Comparison of alternative Management Regimes using MPA and Closed Seasons applied to Baltic Cod
Per J. Sparre 

No. 190-08 User's manual for the Excel Application "Temas" or "Evaluation Frame"
Per J. Sparre 

No. 189-08 The production of Baltic cod larvae for restocking in the eastern Baltic.RESTOCK 1. 2005-2007
Josianne G. Støttrup, Julia L. Overton and Sune R. Sørensen (eds.)

No. 188-08 Ejstrupholm Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen og Anne Johanne Tang Dalsgaard

No. 187-08 Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen og Anne Johanne Tang Dalsgaard

No. 186-08 Smoltudvandring fra Storå 2007 samt smoltdødelighed under udvandringen gennem Felsted Kog og Nissum Fjord 
Henrik Baktoft and Anders Koed 

No. 185-08 Erfaringsopsamling for muslingeopdræt i Danmark
Helle Torp Christensen, Per Dolmer, Hamish Stewart, Jan Bangsholt, Thomas Olesen and Sisse Redeker 

No. 184-08 Tvilho Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen.Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard

No. 183-08 Taskekrabben. Biologi, fiskeri, afsætning og forvaltningsplan
Claus Stenberg, Per Dolmer, Carsten Krog, Siz Madsen, Lars Nannerup, Maja Wall and Kerstin Geitner 

No. 182-08 Kongeåens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af monitereingsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår 
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard

No. 181-08 Blåmuslinge- og stillehavsøstersbestandene i det danske Vadehav efteråret 2007
Per Sand Kristensen and Niels Jørgen Pihl

No. 180-08 Kunstig Reproduktion af Ål: ROE II og II B
Jonna Tomkiewicz and Henrik Jarlbæk

No. 179-08 Undersøgelse af sammenhængen mellem udviklingen af skarvkolonien ved Toftesø og forekomsten af fladfiskeyngel i Ålborg Bugt
Else Nielsen, Josianne Støttrup, Thomas Bregnballe and Hanne Nicolajsen 

No. 178-08 Økosystemmodel for Ringkøbing Fjord
Anne Johanne Dalsgaard, Villy Christensen, Hanne Nicolajsen, Anders Koed, Josianne Støttrup, Jane Grooss, Thomas Bregnballe, Henrik Løkke Sørensen, Jens Tang Christensen and Rasmus Nielsen. 

No. 177-08 Implementering af mere selektive og skånsomme fiskerier. Konklusioner, anbefalinger og perspektivering
J. Rasmus Nielsen, Svend Erik Andersen, Søren Eliasen, Hans Frost, Ole Jørgensen, Carsten Krog, Lone Grønbæk Kronbak, Christoph Mathiesen, Sten Munch-Petersen, Sten Sverdrup-Jensen and Niels Vestergaard