Biologoverassistent / Fiskeritekniker (deltid)

Friday 05 Nov 21

Apply for this job

Apply no later than 12 December 2021
Apply for the job at DTU Aqua by completing the following form.

Apply online

DTU Aqua, Sektion for Monitering og Data i Hirtshals søger en biologoverassistent / fiskeritekniker til sejlads med vores egne forskningsskibe og landbaseret data indsamling fra det kommercielle fiskeri. Ansættelsen er for 1 år og ønskes besat fra den 1. januar 2022. Arbejdstiden er begrænset til 25 timer om ugen i gennemsnit.

Jobbet
Arbejdsopgaverne vil primært bestå af sejlads med institutionens mindre forskningsskibe samt landbaseret arbejde, så som data indsamlinger fra det kommercielle fiskeri. Det forventes desuden, at du deltager i andre opgaver i sektion for Monitering og Data (bl.a. samarbejde med Fangstteknologi eller andre sektioner) efter behov.

Vores forventninger til dig

  • Du skal have de nødvendige papirer for at sejle med Havfisken (> 100 BT), vores mindre fartøjer og joller.
  • Du skal have erfaring med indsamling af monteringsdata fra det kommercielle fiskeri til land og til søs.
  • Du skal have erfaring / kendskab til fangstoparbejdelse på DTU Aqua’s moniteringstogter med Havfisken og Dana.
  • Du skal have kørekort og være indstillet på skiftende arbejdstider (bl.a. kan der forekomme tjeneste på lørdage og/eller søn helligdage).
  • Du skal have stort kendskab til fiskerierhvervet og livet til søs.
  • Der bliver desuden lagt vægt på, at du kan udtrykke sig på skrift ved f.eks. afrapportering samt, at du holder dig informeret inden for fiskerierhvervet.

Hvad tilbyder vi dig
På DTU bliver du del af et universitet, hvor viden og uddannelse med et globalt perspektiv er omdrejningspunktet. Ny teknologi, innovation og viljen til at skabe noget, der kan komme os alle til gavn, er hjørnestene på DTU. Vi værdsætter høj faglighed, og ønsker at du løbende udvikler dig i takt med dit ansvar. En naturlig del af dit nye job bliver således høj faglighed, din egen udvikling og ansvarlig handlefrihed.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Teknisk Landsforbund med tilhørende organisationsaftale for biologassistent, biolog-overassistenter og fiskeriteknikere. Arbejdstid er dog reduceret til 25 timer om ugen i gennemsnit.

Ansættelsesstedet er DTU Aqua, Sektion for Monitering og Data, Nordsøens Forskerpark, 9850 Hirtshals.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 12. december 2021. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte driftsleder Aage Thaarup på 3588 3248 eller 24422272.

DTU Aqua opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 300 ansatte, hvoraf omkring en tredjedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Lyngby, Hirtshals, Mors og Silkeborg samt på havforskningsskibet DANA.

Sektion for Monitering og Data er ansvarlig for planlægning af dataindsamling ved moniteringstogter samt fra det kommercielle fiskeri på DTU Aqua. Dataindsamlingen foregår både på instituttets egne forskningsskibe samt fra de kommercielle skibe til havs og i havne rundt omkring i landet. Derudover omfatter sektionens arbejdsopgaver data oparbejdelse, der foregår på instituttet. Dette omfatter alt fra arts og aldersbestemmelser, modenhedsanalyser til mere sofistikeret metoder til racebestemmelser af de enkelte fiskearter. Desuden bidrager sektionen til DTU Aqua’s forskning- og rådgivningsopgaver samt til udvikling af moniteringsteknologi af relevans for instituttet. 

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.