Faciliteter til forskning i fiske- og skaldyrssygdomme

DTU Aqua i Lyngby har faciliteter til forskning i fiske- og skaldyrssygdomme.

Faciliteterne omfatter bl.a. laboratorier på biosikkerhedsniveau 1 og 2 og laboratorier til arbejde med fisk og skaldyr med GMO1- teknologier og bakteriologi, PCR og andre molekylære teknikker, immunanalyser og histologi. 

Faciliteterne omfatter også en separat enhed med eget recirkulationssystem til produktion af sygdomsfri fisk, en karantænesektion til modtagelse af fisk og skaldyr fra eksterne leverandører samt en smitte-sektion med høj sikkerhed for at ingen sygdomsfremkaldende agens kan udledes. 

Læs mere om faciliteterne til forskning i fiske- og skaldyrssygdomme