Studenterprojekter

På DTU Aqua kan du lave bachelor- og specialeprojekter og tage specialkurser indenfor akvatisk videnskab og teknologi, herunder fiskeriforvaltning.

Hvad tilbyder vi

Inden for forskningsområdet Fiskeriforvaltning tilbyder vi studerende projekter om

  • analyser af fiskeridynamik og fiskerimodellering
  • modellering af økosystemer og forvaltning
  • maritim rumlig forvaltning i relation til fiskeri og andre marine sektorer
  • marine indikatorer for bæredygtighed, pres og påvirkning
  • miljøvurdering af påvirkninger fra store marine konstruktioner og fiskeri
  • evaluering af fangstregler og forvaltningsstrategier
  • modellering, bestandsvurderinger og forvaltningsevaluering af databegrænsede bestande
  • evaluering af interessenters opfattelse af og deltagelse i fiskeri- og marin forvaltning.

Projektbank

Du kan finde inspiration til bachelor- og specialeprojekter og specialkurser i vores projektbank

Sådan kommer du i gang

Hvis du selv har en ide til et projekt, er du velkommen til at kontakte en vejleder direkte. Alle projekter skal være baseret på en projektkontrakt med en vejleder.
Find kontaktoplysninger, hvis du er interesseret i et projekt inden for fiskeriforvaltning