Kontakt og fotos

Kontaktoplysninger og pressefotos i forbindelse med Dansk Åleekspedition 2014.

Kontakt

På togtet

Togtleder og seniorforsker Peter Munk, DTU Aqua, pm@aqua.dtu.dk

Assisterende togtleder og professor Torkel Gissel Nielsen, tgin@aqua.dtu.dk 

I land

Kommunikationsmedarbejder Karin Stubgaard, DTU Aqua, kst@aqua.dtu.dk, tlf. 35 88 30 33, mobil 40 48 68 82

Fotos til mediebrug (klik for at åbne foto til download, fotograf krediteres)

Indsamling og bearbejdning af prøver på Dana, 1. togtben

MIK-nettet sættes  Mandskabet på Dana gør det store MIK-net klar til at fiske efter ålelarver og andre småfisk i Sargassohavet. Fordi Sargassohavet er så nærringsfattigt, skal nettet fiske en hel time for at fange en lille spandful småfisk, gopler og yngel. Foto: Line Reeh.
MIK-nettet hives ind MIK-nettet hives ind. Foto: Line Reeh.
MIK-nettet hives ind

MIK-nettet hives ind. Foto: Line Reeh.

Multinettet har fem forskellige kamre,som man kan åbne hver for sig og fiske med på forskellige dybder, så man ved præcis, hvilket vandlag ens fangst kommer fra. Foto: Line Reeh.

CTD eller vandhenteren

CTD’en, eller vandhenteren, kommer i vandet først på hvert undersøgelsessted og måler iltindhold, mængden af alger (kloforyl) og temperaturen ned gennem vandet. I overfladen er vandet 23 grader. Foto: Line Reeh.

Et af de fem laboratorier om bord på Dana Travlhed i laboratorierne om bord. Fangsten bliver sorteret, artsbestemt og  prøver bliver taget fra til DNA-analyse i land for blandt andet at finde ud af, hvad åleyngel egentlig lever af. Den viden har man brug for til opdræt af ål. Foto: Line Reeh.
Cornelia Jaspers og Fabian Lombard Cornelia Jaspers og Fabian Lombard undersøger gopler og ’marin sne’. Måske er det det, som ålelarver lever af. Foto: Line Reeh.
Prøver under mikroskop Prøver under mikroskop. Foto: Line Reeh.
Yngel af amerikansk ål Den første larve, som ekspeditionen fik i nettet, var en amerikansk ål. Af verdens 19 ålelarver yngler de to i Sargassohavet – den amerikanske og den europæiske. Et af forskningsprojekterne om bord går ud på at undersøge om de to arter parrer sig med hinanden.
Peter Rask Møller Peter Rask Møller, Københavns Universitet, i laboratoriet. Han arbejder blandt andet  med populationsgenetik og identifikation af fiskearter. Foto: Line Reeh.

Dana ved afsejling fra Hamilton på Bermuda mod Sargassohavet

Dana ved afsejling fra Hamilton, Bermuda Dana ved afsejling fra Hamilton, Bermuda. Foto: Michael Miller.
Dana ved afsejling fra Hamilton, Bermuda Dana ved afsejling fra Hamilton, Bermuda. Foto: Michael Miller.
Dana ved afsejling fra Hamilton, Bermuda Dana ved afsejling fra Hamilton, Bermuda. Foto: Michael Miller.
Dana  
Dana i Gulmarsfjorden. Foto: Line Reeh Dana i Gulmarsfjorden, Sverige. Foto: Line Reeh.
Dana i Gulmarsfjorden. Foto: Line Reeh Dana i Gulmarsfjorden, Sverige. Foto: Line Reeh.
Dana i Gulmarsfjorden. Foto: Line Reeh Dana i Gulmarsfjorden, Sverige. Foto: Line Reeh.

Ål

 
Ål. Foto: Michael Ingemann Pedersen Ål. Foto: Michael Ingemann Pedersen.
Åleyngel. Foto: Michael Ingemann Pedersen Åleyngel. Foto: Michael Ingemann Pedersen.