Togtplan og skib

Dansk Åleekspedition 2014 varede fra 28. februar til 5. maj og foregikr med Danmarks eneste oceangående havundersøgelsesskib, Dana.

Tidsplan

  • 28. februar 2014: Afgang fra Hirtshals.
  • 14. marts 2014: Ankomst til Bermuda, hvor den danske forskerbesætning gik om bord.
  • 15. marts-6. april 2014: Første feltperiode fra Bermuda til Bermuda. Godt halvdelen af denne feltperiode var planlagt til at foregå i Bermudatrekanten.
  • 7. april-22. april 2014: Anden feltperiode fra Bermuda til Azorerne.
  • 23. april-5. maj 2014: Tredje feltperiode, hvor Dana returnerede til Hirtshals. Under sejladsen tilbage til Europa blev der løbende taget prøver og fisket efter åleyngel for at følge vandringen tilbage til Europa.

På sejladsen fra Hirtshals til Bermuda holdt DTU Mekanik et kursus for skibsingeniørstuderende, og på sejladsen retur fra Azorerne til Hirtshals blev der afholdt et ph.d.-kursus.

Danas rute i Sargassohavet

Dana var i Sargassohavet i næsten seks uger. Den første feltperiode (fra Bermuda til Bermuda, 15. marts til 6. april 2014) undersøgte det centrale gydeområde, mens den anden feltperiode (fra Bermuda til Azorerne, 7. april til 23. april 2014) undersøgte de østligste dele af gydeområdet samt ålelarvernes drift tilbage til Europa. Under Danas sejlads tilbage til Europa blev der taget prøver for at følge ålens vandring hele vejen mod opvækstpladserne.

Danas rute i Sargassohavet marts og april 2014. Dansk Åleekspedition 2014.

Om Dana IV

Dana. Foto Line Reeh

Havundersøgelsesskibet Dana IV ejes af DTU og har hjemhavn i Hirtshals. Dana er 78 meter langt og stikker 5,7 meter. Dana er Danmarks største havundersøgelsesskib og er det eneste oceangående danske forskningsskib. Skibet blev bygget i 1980-81 på Dannebrog Værft i Århus specielt til havundersøgelser. Om bord på Dana er der fem tør- og vådlaboratorier udstyret med et bredt spektrum af videnskabelige instrumenter. Derudover er der en omfattende udrustning til trawlfiskeri, vandprøvetagning og bundprøvetagning. Der er plads til 38 personer på skibet, heraf en besætning på 12-15 mand.

Mere om Dana