Fiskere og forskere undersøger zooplankton. Foto: Helle Sørensen.

Fisker-forskerprojekter

I en del af DTU Aquas forskningsprojekter indgår samarbejde mellem fiskere og forskere. Her ses en oversigt over de seneste års samarbejdsprojekter.

DTU Aqua samarbejder med fiskere i en del forskningsprojekter, hvor fiskernes viden om f.eks. om fangstpladser og -teknikker integreres med forskernes biologiske viden om bl.a.  fiskebestande og fiskeriteknologi. Formålet er at understøtte en bæredygtig udvikling og innovation inden for fiskerierhvervet. 

Som en del projektet Dansk Fisker-Forsker-Netværk er der oprettet et projektkatalog med gennemførte og nye fisker-forsker-projekter. Dansk Fisker-Forsker-Netværk består af DTU Aqua og de to brancheorganisationer Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) og Danmarks Pelagiske Producent Organisation (DPPO) og er støttet af den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Projektkataloget indeholder en kort beskrivelse af formål og resultater fra de seneste års projekter, hvor fiskerierhvervet og forskere fra DTU Aqua har samarbejdet. Projekterne er i de fleste tilfælde støttet af den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Fisker-forsker-projekter

Bestandsvurdering og forvaltning af forbundne bestande

Bæredygtig forvaltning af Kattegat-torsk; bedre viden om bestandskomponenter og migration

Dansk Fisker-Forsker-Netværk

Den østlige Østersøtorsk – ny viden om vækst og dødelighed er vejen til bedre rådgivning

Fremadrettet forvaltning af tobis i Nordsøen

Forbedring af den biologiske rådgivning for tunger i de indre danske farvande

Kystfisk – udviklingen i de kystnære fiskebestande

Optimal bæredygtig udnyttelse af tilgængelige torskebestande for dansk fiskeri

Stenrev som gyde og opvækst område for fisk (RevFisk)

Sælsikkert fiskeri

Udvikling af bæredygtig forvaltning af følsomme habitater og arter i Kattegat (FISHHAB II)