Sortmundet kutling – behov for forskningssamarbejde og forvaltning i nordiske og baltiske lande

Sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) er en fiskeart, som indenfor det seneste årti har spredt sig i nordiske og baltiske kystnære vande.

Sortmundet kutling udgør en trussel mod hjemmehørende kutlinger, som lever i samme habitat, men også mod det traditionelle kystfiskeri, fordi den konkurrerer om føderessourcer med arter, som er kommercielt vigtige, eller som har betydning for det rekreative fiskeri, samt spiser deres æg.

Med denne workshop vil vi samle forskere fra nordiske og baltiske lande, som arbejder med sortmundet kutling, for at få et overblik over den viden, vi samlet har, om arten. Herved kan vi få et overblik over, hvilke problemer arten forårsager, ikke kun nationalt, men regionalt, samt identificere hvordan disse skadelige effekter muligvis kan imødegås. Et andet formål med workshoppen er at finde ud af, hvad vi mangler af viden om arten, så vi kan målrette fremtidige forskningsindsatser samt moniteringsprogrammer.

Vi vil efter workshoppen levere en rapport, som beskriver den nuværende udbredelse af arten i Østersøområdet, samt status for dens påvirkning af kystområderne, hvilket tilsammen skal bruges i fremtidig risikovurdering af arten, og som basis for forvaltningsbeslutninger.

Sortmundet kutling stammer oprindeligt fra den Ponto-Kaspiske region og er med al sandsynlighed blevet indført via ballastvand. De første observationer af arten i danske farvande var ved Bornholms kyst i 2008. Siden da er antallet af sortmundet kutling steget markart, og den har spredt sig langs Sjællands øst- og vestkyst samt omkring Lolland-Falster og Møn. Fordi arten er meget tolerant overfor forskellige saltholdigheder, forventes det at den fortsat vil sprede sig langs den danske kystlinje og ind i åer og fjorde.

Lignende scenarier er observeret i de andre Østersølande, og arten findes nu så langt nordpå som i den Botniske Bugt. I Polen, hvor sortmundet kutling blev observeret første gang i 1990 i Gdansk Bugten, dominerer den nu fuldstændigt fiskefaunaen i de kystnære vande og er i nogle områder endda dominerende i kommercielle fangster. 

Program for workshoppen om sortmundet kutlingTidspunkt

tor 04 sep 14 -
fre 05 sep 14

Arrangør

DTU Aqua

Kontaktperson

Hvor

DTU Aqua
Charlottenlund Slot
Jægersborg Allé 1
2920 Charlottenlund