Niels Madsen. Foto: Milan Møller Pavlovic

Niels Madsen udnævnt til professor i fiskeriteknologi

fredag 01 nov 13

Niels Madsen er blevet udnævnt til professor i fiskeriteknologi på DTU Aqua. 

Igennem de seneste 10 år har Niels Madsen stået i spidsen for opbygningen af en af de internationalt stærkeste forskningsgrupper inden for forskning og udvikling af selektive og skånsomme fiskeredskaber. Forskningsgruppen, som er lokaliseret i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals, har været pioner på området og har udviklet adskillige selektive fiskeredskaber, som er implementeret i EU-lovgivningen og i dag anvendes i fiskeriet i bl.a. Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Selektive fiskeredskaber gør det muligt at fiske målrettet efter bestemte fiskearter og -størrelser og bidrager dermed til, at havets ressourcer udnyttes bæredygtigt.

Forskningen og udviklingen sker i tæt samarbejde med erhvervet og med internationale forskningsmiljøer. 

Forskningsgruppen rådgiver desuden ministerier, EU og andre internationale organisationer, erhvervet og interesseorganisationer om fiskeriteknologiske problemstillinger. 

Niels Madsen er uddannet biolog fra Københavns Universitet, har en ph.d.-grad fra Aalborg Universitet, har været ansat ved DTU Aqua siden 1999 og var inden da konsulent i Dansk Institut for Fiskeriteknologi og Akvakultur (DIFTA). Han er 46 år og bor med sin familie i Hjørring.