Udsætning af pighvarrer i Roskilde fjord. Foto: Line Reeh

Roskilde Fjord fik nye indbyggere

tirsdag 07 okt 14
|
af Line Reeh

Tv fra pighvarudsætningen

Vinden susede og fjorden viste tænder, da fødevareminister Dan Jørgensen, fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen  og lokale fritidsfiskere satte pighvarrer ud i Roskilde fjord, hvor fiskene nu kan vokse sig spiseklar.

Det var en blæsende, men festlig dag i Gershøj Havn den 6. oktober 2014, hvor 6.000 små pighvarrer blev sat ud i Roskilde Fjord af de lokale fritidsfiskere, fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen fra DTU Aqua og fødevareminister Dan Jørgensen.

Pighvarren er en eftertragtet spisefisk, som mange lyst- og fritidsfiskere gerne vil fange. For at øge bestandene udsætter den Marine Fiskepleje under DTU Aqua med mellemrum små pighvarrer i samarbejde med lokale fiskere. Den 6. oktober blev der udsat pighvarrer ved Gershøj i Roskilde Fjord, ved Holbæk Havn, i Karrebæk Fjord og ud for Vedbæk. I 2014 er der med denne udsætning i alt udsat 40.000 pighvarrer omkring Sjælland.

Udsætningen af pighvarrerne finansieres af indtægterne fra de fisketegn, som lyst- og fritidsfiskere skal indløse. Det er NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet, som administrerer pengene og fordeler dem til forskellige formål, herunder udsætning af fisk.

Fødevareministeren havde masser af ros med til både fiskeplejen og arrangementet.
"Det er fantastisk at se, at man kan samle så mange gode kræfter - ildsjæle i lokalmiljøet, lystfiskere, fritidsfiskere, forskere og myndigheder. Og så det her fokus på, at det skal være bæredygtigt, det man gør. Det er fascinerende at stå med den lille fisk i hånden, og så tænke på at om tre år, så er det altså en stor glubsk rovfisk," sagde fødevareminister Dan Jørgensen.

Foto Line Reeh

Fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua tager imod fødevareminster Dan Jørgensen på Gershøj Havn. Ud over fødevareministeren deltog også DTU's rektor Anders Bjarklev og koncerndirektør Niels Axel Nielsen i udsætningen på fjorden, som foregik i samarbejde med de lokale fritidsfiskere.

Foto Line Reeh

De små pighvarrer bliver udsat som en del af den danske marine fiskepleje, som har til formål at bevare og genskabe de naturlige fiskebestande i kystområder. Arbejdet foregår i tæt samarbejde mellem DTU Aqua og lyst- og fritidsfiskere i hele landet. Her ankommer de 7-14 cm store fisk i en tankbil fra Venø Fish Farm.

Foto Line Reeh

Alle de udsatte pighvarrer er mærket, så de kan genkendes, hvis de en dag bliver fanget igen. Hvis man fanger en fisk med mærke, kan man indsende mærket til DTU Aqua og få en dusør samt dækket portoudgifter. Informationen fra mærkerne bruger DTU Aqua til at undersøge bl.a. overlevelse og vækst af de udsatte pighvarrer. På den måde får man endnu bedre viden om, hvor det er hensigtsmæssigt at udsætte pighvarrer i fremtiden.

Foto Line Reeh

Fødevareminister Dan Jørgensen og fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua klædt efter forholdene på en dag, hvor vinden susede, og der var hvide toppe på fjorden.

Foto Line Reeh

Pressen var mødt talstærkt op. Her en våd journalist og fotograf fra TV2 Lorry, som heldigvis havde pakket kameraet godt ind mod bølgerne.

Foto Line Reeh

Gershøj Havn set fra fjorden.

Foto Line Reeh

De lokale fritidsfiskere stillede med deres både og arbejdskraft til at sejle fisk og fremmødte ud på fjorden. Her sætter fødevareministeren pighvarrerne ud, mens DTU's rektor Anders Bjarklev (i gult) og koncerndirektør Niels Axel Nielsen ser til. TVA og sportsfiskerbladene filmer og fotograferer fra en følgebåd.

Foto Line Reeh

I land igen. Rektor Anders Bjarklev og koncendirektør Niels Axel Nielsen, begge DTU, i samtale med formanden for de 60 fritidsfiskere i Gershøj Havn, Thomas Bierberg-Christensen. 

Foto Line Reeh

Pighvarrerne skal vokse til en størrelse på over 30 cm, før de må fanges og tages med hjem. Afhængigt af opvækstforholdene vil der gå omkring 2-4 år, før de udsatte pighvarrer har nået den størrelse. Her viser fritidsfisker Niels Winther en flot fisk frem.

Hvad er Marin Fiskepleje?

Formålet med fiskepleje er at bevare og genskabe naturlige fiskebestande i vandløb, søer og kystområder. Den del af fiskeplejen, som foregår i de kystnære områder, kaldes Marin Fiskepleje. Marin Fiskepleje forsker i og rådgiver om fisk i de kystnære områder, deres levesteder og hvordan levestederne kan forbedres. De fleste projekter inden for Marin Fiskepleje udføres i tæt samarbejde med lokale lyst- og fritidsfiskere.