Lystfisker ude i vandet.

Optælling af lystfiskeri langs kysten

tirsdag 18 apr 17
|
af Line Reeh

Kontakt

Christian Skov
Lektor
DTU Aqua
35 88 31 16

Se indslag fra TV Avisen den 18. april 2017

Journalist Anders Lifland Nørgaard fra DR P4 Fyn har været en tur med DTU Aqua langs den fynske kyst for at tælle lystfiskere. Se indslag fra TV Avisen den 18. april 2017 på DR P4s Facebookside (kræver ikke login til facebook):
Indslag fra TV Avisen hos DR P4

Forskere fra DTU Aqua undersøger i foråret det fynske kystfiskeri via interviews, flytællinger og app’en Fangstjournalen. Målet er at blive klogere på, hvordan man mest præcist opgør fangster og fiskeaktivitet hos danske lystfiskere generelt, samt at få specifik viden om kystfiskeriet på Fyn 

I foråret og forsommeren 2017 kan du møde folk fra DTU Aqua på din fisketur ved de fynske kyster. De er på fiskepladserne for at interviewe kystfiskere om deres fiskeri og fangster, særligt med henblik på havørreder. Undersøgelsen er en del af et større projekt (REKREA), som også omfatter undersøgelser af torskefiskeri i Øresund, laksefiskeri i Østersøen og ålefiskeri i Storebælt. Målet er at finde ud af, hvordan man bedst opgør fangster og fiskeaktivitet hos danske lyst- og fritidsfiskere for at få så korrekt og nøjagtig viden som muligt at forvalte bestandene ud fra.

Undersøgelsen på Fyn ledes af biolog Christian Skov, DTU Aqua, som siger:
”Vi har brug for lystfiskernes viden om fisketure og fangster for at få data, som kan sikre sunde bestande at fiske på fremover. I undersøgelsen af det fynske kystfiskeri kombinerer vi for første gang flyoptællinger med interviews og indrapporteringer via DTU’s gratis lystfisker-app Fangstjournalen, som alle lystfiskere i Danmark rigtig gerne må bruge.”

Optælling fra luften
Christian Skov har allerede været på de første testflyvninger rundt om Fyn. Her var der langt mellem kystfiskerne, så forskeren er spændt på, hvor travlt han får med at tælle, når forårssæsonen for kystfiskeriet for alvor går i gang:

”Vi har planlagt 26 flytællinger i løbet af undersøgelsen, så det bliver rigtig interessant at se, hvordan det udvikler sig hen over foråret, og hvordan f.eks. vind og vejr påvirker fiskeaktiviteten.”

Præmier på spil
Flyundersøgelsen bliver suppleret med en interviewundersøgelse.. Den består af et interview af lystfiskeren ude på fiskepladsen samt et online-skema, som deltagerne skal udfylde derhjemme.

På fiskepladsen vil DTU Aqua gerne høre, hvor meget man har fanget, og hvor lang tid man har brugt på det. Og så vil intervieweren bede om lov til at måle og veje en eventuel fangst. ”Det er selvfølgelig helt frivilligt om man vil være med, men vi håber, at rigtig mange vil finde tid til at hjælpe os. I sidste ende er det til gavn for fiskebestandene og lystfiskeriet” siger Christian Skov:

”Det er pivvigtigt, at vi også får det skema retur, som skal udfyldes online, når fisketuren er afsluttet og folk er kommet hjem i varmen. Derfor udlodder vi gode præmier til dem der deltager i denne del. Og når man via internettet indsender oplysningerne, som kun bliver brugt i anonymiseret form, så hjælper man samtidig med at sikre, at vi får et korrekt billede af både fiskeintensitet og af fangster i forhold til fisketid. I online-skemaet vil vi desuden stille spørgsmål som skal gøre os klogere på lystfiskernes tanker og ønsker i forhold til fangst og forvaltning. Det kan give os input i forhold til om den nuværende forvaltning måske kan forbedres til glæde for de fleste ” siger Christian Skov.

Også fisketure, hvor man ikke fanger noget, er vigtige
Møder man ikke en interviewer på sin fisketur langs kysten, så kan man stadig bidrage ved at hente lystfisker-app’en Fangstjournalen og løbende indtaste oplysninger om egne fisketure langs Fyns skønne kyststrækninger, eller hvor man ellers fisker:

Samlet set kan indtastningerne til Fangstjournalen fra lystfiskere ved Danmarks søer, åer og kyststrækninger give vigtig viden om, hvorvidt antallet af fisk stiger eller falder, og om de store fisk bliver flere eller færre. På den måde kan man holde øje med, hvordan fiskebestande udvikler sig, hvad enten det skyldes ændringer i klima, levesteder, fiskeri eller måske på grund af ændringer i fiskenes fødegrundlag eller antallet af fiskespisende rovdyr.

”App’en er til dato hentet af 4700 danske lystfiskere. Og det er vi glade for. Jo flere lystfiskere der udfylder Fangstjournalen jo bedre viden får vi til gavn for os alle. Det er også vigtigt at bruge Fangstjournalen de dage hvor man ikke fanger noget, fordi det på tværs af alle lystfiskere der deltager siger noget om, hvor langt der er mellem fiskene”, siger Christian Skov, DTU Aqua.

Se video om Fangstjournalen:

Fangstjournalen from DTU Aqua on Vimeo.

Læs mere om Fangstjournalen på https://fangstjournalen.dtu.dk/

Om REKREA-projektet

Undersøgelsen af det fynske kystfiskeri er en del af projektet REKREA, som er støttet af den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som administreres af det tidligere NaturErhvervstyrelsen, nu Landbrugs og Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet. Det langsigtede mål med projektet er at skabe bedre vidensgrundlag for forvaltning af fire vigtige fiskebestande, som både fanges af lyst- og fritidsfiskere og erhvervsfiskere. Det er torsk i Øresund, laks i Østersøen, kystfiskeriet efter havørred ved Fyn og fiskeri efter ål. Erhvervsfiskeres fangster er kendt med ret stor sikkerhed, mens kendskabet til lyst- og fritidsfiskeres fangster i danske farvande er mere usikkert. Som en stor del af projektet undersøger DTU Aqua, hvilke metoder til at indsamle viden fra lystfiskeri på, som fungerer bedst i dansk sammenhæng.

Læs mere på www.rekrea-fisk.dk