Blåfinnet tun. Foto: Rickard Waje.

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

tirsdag 20 jun 17

Kontakt

Brian MacKenzie
Professor
DTU Aqua
35 88 34 45

Fakta om blåfinnet tun

Atlantisk eller blåfinnet tun (Thunnus thunnus) er den største blandt arterne af tunfisk. Den kan blive over tre meter lang og have en vægt på op til 680 kilo.

Blåfinnet tun er en vandrefisk, som findes i store dele af Atlanterhavet, hvor den har to gydeområder i henholdsvis Den mexicanske Golf og Middelhavet (kystnære områder samt i Atlanterhavet ud for Gibraltar). 

Fakta om projektet

Projektet undersøger blåfinnet tuns forekomst og færden i danske og svenske farvande, primært Skagerrak-Kattegat og Øresund. Et antal tun mærkes med avancerede mærker i efteråret 2017. 

Projektet ledes af DTU Aqua og udføres i samarbejde med Institutionen för akvatiska resurser ved Sveriges lantbruksuniversitet, WWF i Holland, som står for mærkning af tunen, og The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) i Spanien, som medfinansierer projektet. 

Den blåfinnede tuns færden i danske farvande skal undersøges, og forskerne har brug for hjælp fra offentligheden

Blåfinnet tun, som er en af de største og hurtigste fisk i havet og samtidig en af verdens mest eftertragtede fisk, er tilbage i danske farvande efter mere end 50 års fravær. Fisken er blandt andet voldsomt eftertragtet til sushi og opnår rekordhøje priser på det japanske marked. 

Nu skal et nyt projekt ledet af DTU Aqua med partnere fra Sverige, Holland og Spanien undersøge, hvorfor den er tilbage i de danske farvande og komme med forslag til, hvad der kan gøres for at udvikle og sikre bestanden.

Hvor er tunen?

Projektet skal blandt andet dokumentere og beskrive tunenes opholdssteder i danske farvande. I den forbindelse opfordrer DTU Aqua alle til at fortælle om observationer af tun i danske farvande. 

Hvis du ser tun, kontakt da venligst professor Brian MacKenzie, DTU Aqua, brm@aqua.dtu.dk.

Send gerne følgende oplysninger: 

  • Foto og/eller video.
  • Position (hvor du har observeret tun).
  • Hvad du har set (fx enkelte tun, tunstime, ca. antal tun).
  • Tunens størrelser (fx ca. 1½, 2, 2½ … m).
  • Tidspunkt på dagen, hvor du så tunen.
  • Om du har set mulige byttedyr, som fx sild, makrel eller hornfisk, springe op af vandet i flugtforsøg.

Tun skal mærkes med små data-opsamlere

I projektet skal forskere og sportsfiskere arbejde sammen om at fange og mærke tunen med avancerede mærker, som opsamler information og giver besked til en satellit om fiskens færden og om det omgivende miljø, såsom dybde, temperatur og lys. Disse data kan forskerne bruge til at undersøge, hvor fiskene har været, og afsløre foretrukne områder til fødesøgning, og hvor lang tid de opholder sig i områderne. 

Der vil også blive taget biologiske vævsprøver af fiskene, som blandt andet kan bruges til at undersøge fiskens kondition, og hvilken af de to atlantiske bestande af tunfisk, de tilhører. Information om bestandstilhørsforhold er vigtig, fordi de to bestande bliver forvaltet forskelligt.

Undersøgelse i Skagerrak-Kattegat og Øresund

Undersøgelsen vil foregå i Skagerrak-Kattegat eller Øresund, afhængig af hvor tunen befinder sig i den periode, hvor undersøgelsen foregår. Tilbage i 1920-1960’erne var tunen tilstede i relativt store mængder i sensommeren og efteråret i disse farvande og gav blandt andet mulighed for et særdeles eftertragtet sportsfiskeri i Øresund. 

Den nye undersøgelse vil blive foretaget i efteråret 2017, som er det tidspunkt, hvor der de seneste år er observeret flest tun. Planen er, at få erfarne sportsfiskere til nænsomt at fange tunen, hvorefter forskerne påsætter mærkerne og genudsætter fisken. Det er ikke tilladt at fange blåfinnet tun i danske farvande, men projektet har fået en dispensation. 

Sportsfiskere, som har lyst til at hjælpe DTU Aqua med at mærke blåfinnet tun, er velkomne til at kontakte Brian MacKenzie, brm@aqua.dtu.dk. Læs mere i boksen nederst på siden om kravene til sportsfiskere, der ønsker at deltage i mærkning af tun. 

Har tunen en fremtid i danske farvande? 

De nye videnskabelige resultater vil hjælpe forskerne til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke tunens opholdssteder og vandringsadfærd, og i hvilket omfang de to bestande af tun i Atlanterhavet opholder sig sammen. 

Forskerne håber, at forsøgsresultaterne kan bidrage til en større forståelse af ændringer i tunbestandene og dermed forbedre grundlaget for rådgivningen i forhold til en bæredygtig forvaltning, så tunen kan blive ved med at være en del af den danske fiskefauna og fremover også en værdifuld fiskeressource.

Læs mere

Læs mere om mærkningsprojektet: 

Foto øverst: Blåfinnet tun. Af Rickard Waje. 

Krav til sportsfiskere, som ønsker at deltage i mærkning af tun

For at kunne komme i betragtning til at deltage i mærkningsprojektet skal man som sportsfisker selv have båd og grej samt erfaring med big-game fiskeri (helst catch-release eller fangst-genudsætning).

Desuden skal man kunne opfylde nedenstående krav.

1. Område
Vi regner med at fiske nogle sømil nord for Skagen. Da vi kun har én person, som er uddannet til at mærke tun, er vi nødt til at vælge ét område, hvor alt fiskeriet skal foregå. I området nord for Skagen var der flest observationer af tun i 2016, og historisk set er området også et hotspot. Området kan selvfølgelig flyttes alt efter, hvor der observeres tun. Deltagerne må fiske maks. ca. 30 min væk fra mærkebåden, så personen, der skal mærke fiskene, kan komme hurtigt hen til fangststedet.

2. Tidsperiode
På basis af observationer sidste år og historiske data regner vi med at skulle fiske i 14 dage inden for perioden fra den 4. september til den 1. oktober 2017. Perioden kan muligvis flyttes til lidt senere, men kan af praktiske grunde ikke ligge tidligere. Vi starter fiskeriet, når vi mener chancen for at fange tun er stor. Mærkningen slutter 14 dage, efter vi starter, eller tidligere, hvis vi har mærket de tun, som vi har mærker til.

3. Grej
Formålet med projektet er at undersøge den naturlige adfærd hos tun. Derfor SKAL tunene være i god kondition, før vi sætter mærker på, så vi er sikre på, de overlever og har det fint også efter mærkningen. Da tun på vores breddegrader generelt er store (sjældent under 100 kg og op til 400 kg) betyder det, at grejet skal være af en størrelse, der kan bringe en stor tun til båden relativt hurtigt. Det betyder blandt andet, at fisken helst skal kunne landes indenfor 45 min. og ikke længere end 60 min. Med hensyn til grej læner vi os derfor op ad det canadiske tunfiskeris catch and release-anbefalinger fra 2017, hvor der anbefales mindst 130 lbs line og 180 lbs leader. Der skal også fiskes med cirkelkroge, gerne uden modhager og evt. bio-nedbrydelig. Det betyder også, at en bevægelig stangholder og en fight-stol eller et fight-bælte er et must. Desuden er det et krav, at båden har en VHF-radio.

4. Samarbejde
Vi tager ikke unødige risici i forbindelse med fiskeriet. Det betyder, at alle skal være enige om at tage hensyn til de andre både, og at vi fra dag til dag vurderer, om vejret er egnet til at fiske og mærke tun. Hvis ikke vi vurderer, at det er sikkert, bliver der intet fiskeri efter tun den pågældende dag. Vi snakker selvfølgelig om det hen ad vejen, men DTU Aqua har det afgørende ord.