Hoved af ålelarve.

Udstilling om den fantastiske ål

fredag 09 feb 18
|

Kontakt

Seniorforsker
og leder af EEL-HATCH
Jonna Tomkiewicz
Danmarks Tekniske Universitet
Tlf. 40 21 03 56

Direktør 
Karl Henrik Laursen
Nordsøen Forskerpark
Tlf. 40 48 93 92

Nordsøen Oceanarium og DTU Aqua har samarbejdet om en udstilling om ålen. Udstillingen åbner fredag den 9. februar 2018

Et nært samarbejde mellem forskning på DTU Aqua og formidling og skoletjeneste på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals har resultereret i en vandreudstilling om den truede europæiske ål, hvor skoleelever fra Hjørring Kommune har været med til at præge indholdet. 

Udstillingen med navnet ”Den fantastiske ål” indvies på Nordsøen Oceanarium fredag den 9. februar og danner også rammen om vinterferie-aktiviteter i uge 7 og 8. Udstillingen bliver på Nordsøen Oceanarium frem til sommeren 2018. 

Forskning og formidling er naboer i Hirtshals

En del af DTU Aquas forskningsaktiviteter foregår i Nordsøen Forskerpark, som Nordsøen Oceanarium er en del af. Her ligger bl.a. forsøgsanlægget EEL-HATCH, som blev indviet i foråret 2016 og har til formål at forske i ålens gådefulde formering og samtidig skabe grundlag for en produktion af åleyngel i akvakultur. Forskningens kommercielle aspekt er, at såfremt det lykkes at skabe grundlaget for at producere åle-yngel til opdræt, er der basis for en betydelig udvidelse af produktionen af ål til konsum.

Seniorforsker og leder af EEL-HATCH, Jonna Tomkiewicz, ser ikke bare kommercielle muligheder i projektet, men også et naturbevarings-aspekt for den truede ålebestand. 

"Det er vigtigt, at vi forstår, hvor fantastisk en fisk ålen er, og at vi har forskellige muligheder for at hjælpe til dens bevarelse. Det er den viden, vi ønsker at formidle til børn og unge og alle interesserede i denne udstilling", forklarer Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua.

Forløb for skolelever om ålens biologi

Skoletjenesten på Nordsøen Oceanarium har fra projektets start arbejdet sammen med skoleelever i Hjørring Kommune. Mens udstillingen var på tegnebrættet, kom Hjørring Kommunes fælleselevråd på virksomhedsbesøg på Forskerparken og EEL-HATCH, og senere gav de bud på, hvordan udstillingen og den tilhørende undervisning kunne udformes, så den vedkommer unge mennesker. 

I det igangværende skoleår har 4.-5. klasser fra Vendsyssel Friskole, Sindal Skole, Muldbjergskolen og Hirtshals Skolecenter deltaget i et forløb, hvor de har været i felten for at fange ål og lære om ålens levesteder. De har også været på Nordsøen Oceanarium, hvor de har lært om ålens biologi og om arbejdet med at knække koden til formering af ål og opdræt af ålelarver. 

Udstillingen er støttet af udlodningsmidler fra Undervisningsministeriet og Uddannelses-og Forskningsministeriet. 

Fakta om EEL-HATCH

Åleforsøgsanlægget, som ligger i Nordsøen Forskerpark, er opført som en del af EEL-HATCH-projektet (”Eel hatchery technology for a sustainable aquaculture”). Projektets overordnede mål er at skabe den teknologi og teknik, der er nødvendig for at formere europæisk ål og holde larver i kultur indtil glasålsstadiet.

Parterne i projektet er DTU, Billund Aquakulturservice, STMI Aqua Systems, Dansk Akvakultur, Bioneer, BioMar og Nordsøen Forskerpark.

Projektet, som løber i 3½ år fra april 2014, har et budget på 30 mio. kr, hvoraf InnovationsFonden investerer 15 mio. kr. og danske erhvervspartnere 10 mio. kr.

Projekt-hjemmeside: www.eel-hatch.dk