Havet. Foto: Helle Falborg

Kan organismer fra dybhavet udnyttes bæredygtigt?

mandag 07 okt 19
|
Helle Falborg

MEESO-projektets hjemmeside

Nyt EU-projekt skal undersøge, hvorvidt biologisk og økonomisk bæredygtigt fiskeri i dybhavet fra 200-1000 meter er muligt.

Forskere fra 10 europæiske lande har netop påbegyndt et fireårigt forskningsprojekt, der skal undersøge de organismer, der findes i havet mellem 200 og 1000 meters dybde, og deres betydning for eksempelvis at binde kulstof i havet og som fødegrundlag for andre arter. Projektet hedder MEESO, da organismerne, der lever i dybder fra 200–1000 m, hører til den mesopelagiske zone af havets økosystemer.

Vigtigt at vurdere bæredygtighed og udvikle forvaltningsforanstaltninger
Baggrunden for MEESO er den globale befolkningstilvækst, der medfører øget efterspørgsel efter mad, herunder marine proteiner og lipider. Mesopelagiske organismer repræsenterer den største uudnyttede ressource, der er tilbage i verdenshavene, med en nylig vurderet biomasse på omkring 10 milliarder ton, 10 gange større end tidligere skøn.

Ikke desto mindre har vores viden om det mesopelagiske samfund med hensyn til biodiversitet, drivkræfterne bag dets biomasse, dets rolle i kulstofbinding i havet og dets interaktion med det epipelagiske samfund (0-200 m dybde), inklusive kommercielle fiskebestande, store mangler.

Hovedårsagen til den manglende viden er begrænsede metoder til at observere og undersøge de relativt små organismer, der lever i dybder mellem 200 og 1000 m.

MEESO vil fastslå potentialet for bæredygtig udnyttelse af den mesopelagiske biomasse til produkter, som kan indgå i den menneskelige fødekæde – altså at vi enten kan spise den selv eller bruge den til foder til andre dyr. Selv om man i dag ikke udnytter disse ressourcer, er det vigtigt allerede nu at vurdere, om det er muligt at udnytte dem på bæredygtig vis, så man kan udvikle passende forvaltningsforanstaltninger.

Behov for nye teknologier og nye måder at overvåge og forvalte bestande
MEESO vil benytte sig af de nyeste akustiske teknologier og trawlredskaber inden for havundersøgelser, og dette vil give nye vurderinger af forekomsten og den rumlige fordeling af nøglearter i det mesopelagiske samfund. Det vil også give indsigt i strukturen og funktionen af denne i høj grad ukendte del af de marine økosystemer.

Der skal desuden udvikles nye fiskeri- og forarbejdningsteknologier, ligesom projektet vil kortlægge næringsindholdet og mængden af miljøfremmede stoffer i nøglearterne. Dette skal bruges til at undersøge grundlaget for et biologisk bæredygtigt og økonomisk effektivt fiskeri. Derudover skal der også udvikles nye redskaber og metoder til rådgivning om og forvaltning af disse bestande.

Samlet set vil MEESO afveje fordelene og ulemperne ved udnyttelse og ændringer i økosystemtjenesterne såsom biodiversitet og kulstofbinding.

MEESO er et EU H2020-forskningsprojekt med 19 partnere fra 10 europæiske lande. Det  koordineres af Havforskningsinstituttet i Bergen i Norge. Kickoff-mødet blev afholdt i Bilbao, Spanien, fra 24. til 26. september 2019. Kickoff-mødet var et fælles møde med SUMMER, et andet EU-H2020-projekt, der udforsker det mesopelagiske samfund.