Ken H. Andersen. Foto: Mikal Schlosser.

Ny teori om fiskeriøkologi og fiskebestandenes udvikling

fredag 18 okt 19

Fakta om bogen

Ken H. Andersen
Fish Ecology, Evolution and Exploitation—A new theoretical synthesis
257 s.
Princeton, 2019
Sådan købes bogen

Bogens forside

Videoer om bogen

Ken H. Andersen har produceret tre korte videoer, der introducerer bogen og centrale begreber:

DTU-forsker lancerer en ny teori til modellering af fiskebestande og fiskesamfund og anvender den på aktuelle problemstillinger inden for fiskerividenskab.

I sin nye bog “Fish Ecology, Evolution and Exploitation—A new theoretical synthesis” formidler DTU-professor Ken H. Andersen en ny teori for, hvordan man kan beskrive fiskebestandes demografi, fiskesamfunds struktur og fiskenes evolutionære økologi, dvs. deres tilpasning til omgivelserne. Gennem hele bogen anvendes teorien på aktuelle udfordringer inden for fiskeriforskning og -forvaltning.

"Vi har brug for en ny teori, fordi fiskeriforvaltningen står over for flere udfordringer. Først og fremmest kæmper man med at implementere den økosystemtilgang, som blev indført internationalt i 2001, og som kræver, at forvaltningens fokus udvides fra at se på de enkelte fiskebestande hver for sig til at se på hele økosystemer. Der er desuden et stort behov for modeller, der kan bruges i forvaltningen af de bestande, som vi kun har få data for, og modeller til at beregne, hvad fiskeri betyder for fiskenes udvikling", forklarer Ken H. Andersen, DTU Aqua.

To grundlæggende antagelser

Den nye teori er baseret på to antagelser, som begge er på individniveau. Den første antagelse handler om organismernes basale stofskifte, som forholder sig til organismers vægt med en fast konstant, også kendt som Kleibers lov. Den anden antagelse er, at store fisk spiser små fisk. Tilsammen beskriver disse to antagelser biomassen i de marine økosystemer.

"Fiskebestande beskrives traditionelt ud fra mængden af fisk i forskellige aldersgrupper. Den nye teori anvender i stedet fiskenes kropsstørrelse. Det fungerer bedre at tage udgangspunkt i størrelsen, fordi den er afgørende for fiskens fysiologi og for, om den bliver fanget i netmaskerne i et fiskeredskab. I sidste ende definerer størrelsen også, hvem der spiser hvem, fordi store fisk spiser små fisk", siger Ken H. Andersen.

Teorien har bl.a. vist, hvordan fiskeri efter små fiskearter har indflydelse på forekomsten af store arter – og omvendt – og den er blevet brugt til at beregne, hvad fiskeriet betyder for fiskenes evolutionære udvikling, hvor meget en fiskebestand kan fiskes, og hvor hurtigt bestanden kan komme sig, hvis den er blevet overfisket.

Stærk tradition for teoretisk fiskerividenskab

Ken H. Andersen viderefører med sin teori DTU Aquas stærke tradition indenfor teori og kvantitativ analyse.

"Den nye teori er et betydningsfuldt bidrag inden for moderne teoretisk fiskerividenskab, hvor DTU Aqua har en unik position og er internationalt kendt. Kens bog demonstrerer, at DTU Aqua stadig sætter retningen på området", siger direktør Fritz Köster, DTU Aqua.

Han illustrerer dette med to af DTU Aquas arbejdsfelter. Det ene felt går tilbage til 1970'erne, da den banebrydende Nordsømodel blev udviklet på instituttet. Modellen er grundlaget for de såkaldte flerarts-modeller, som DTU Aqua er kendt for i dag. Det andet arbejdsfelt er udviklingen af et solidt statistisk fundament for bestandsvurderingsmodeller, som har sat DTU Aqua på – hvad Fritz Köster beskriver som – den internationale forkant med hensyn til at designe og implementere bestandsvurderingsmetoder.