Skibe og formler. Grafik: Shutterstock og Marie-Christine Rufener.

Ph.d.-forsvar om integration af fiskeriafhængige og videnskabelige data

mandag 09 nov 20

Kontakt

Marie-Christine Rufener
Videnskabelig assistent
DTU Aqua

Kontakt

Francois Bastardie
Seniorforsker
35 88 33 98

Tid & Sted

Forsvaret finder sted onsdag den 18. november 2020 kl. 14.00 på Zoom.

Tilmeld dig senest den 17. november 2020 kl. 14 til Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk

Den 18. november 2020 forsvarer Marie-Christine Rufener sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online. 

En holistisk og økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning nødvendiggør indsamling og anvendelse af store mængder af detaljerede data om fiskebestande og fiskerier. Det skyldes bl.a. kompleksiteten i den økosystembaserede tilgang, hvis formål både er at beskytte havets økosystemer og tage hensyn til samfundets og menneskets behov for fødevarer og indkomst. 

Én af de store udfordringer er integreringen af data indsamlet fra henholdsvis fiskeriet og fra fiskeriuafhængige forskningstogter med havforskningsskibe. Kombineret vil disse to typer data give meget mere og bedre information til bestemmelse af fiskebestandenes tilstand, men integreringen besværliggøres af, at disse data har meget forskellige statistiske usikkerheder og fejlkilder. Det skyldes forskellene i deres natur, hvor fiskeriafhængige data indsamles målrettet, mens fiskeriuafhængige togtdata indsamles mere ”tilfældigt”. 

Ph.d.-studerende Marie-Christine Rufener, DTU Aqua har taget udfordringen med at kombinere de to typer data op i sit ph.d.-studie. Formålet har været at udvikle avancerede statistiske og bioøkonomiske værktøjer, der kan modellere ændringer i både fiskebestande og fiskerier og dermed understøtte den økosystembaserede fiskeriforvaltning.

Hun konkluderer i sin afhandling, at den nye model giver en større nøjagtighed i vurderingen af fiskebestandenes størrelse og udbredelse, og at den desuden kan bidrage til at forbedre dataindsamlingen, udpege livsnødvendige levesteder for fisk og kalibrere bio-økonomiske modeller for fiskeriet.

Om forsvaret

Marie-Christine Rufener, DTU Aqua, forsvarer sin ph.d.-afhandling "Integrating commercial fisheries and scientific survey data: Advances, new tools and applications to model the fish and fishery dynamics” onsdag den 18. november 2020 kl. 14:00 via Zoom.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Francois Bastardie, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor J. Rasmus Nielsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Kasper Kristensen, DTU Aqua

Censorer

  • Professor Anders Nielsen, DTU Aqua
  • Leder af forskningsenhed Pierre Petitgas, IFREMER, France
  • Seniorforsker Paul Jean Marchal, IFREMER, France

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Stefan Neuenfeldt, DTU Aqua

Tilmelding
Tilmelding til Zoom-mødet er nødvendig. Send en e-mail til Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk senest den 17. november 2020 kl. 14. Du får linket til Zoom pr. e-mail dagen før forsvaret.

Få mere at vide
Hent et populærvidenskabeligt resume af afhandlingen

En kopi af afhandlingen kan fås på e-mail. Kontakt Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk.