Dambrug. Foto: Mathis von Ahnen.

225 forskere og erhvervsfolk fra 24 lande mødes for at udveksle viden om miljøvenligt fiskeopdræt

torsdag 12 okt 17

Kontakt

Anne Johanne Tang Dalsgaard
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 32 16

Sponsorer for workshoppen

Den danske foderproducent BioMar er kommerciel hovedsponsor af workshoppen.

Derudover sponseres workshoppen af Grundfos, ligesom AG-Fisk/Nordisk Ministerråd støtter workshoppen.

NordicRAS Network

Nordic Network on Recirculating Aquaculture Systems (NordicRAS Network) blev etableret i 2011 af en gruppe bestående af akvakulturforskere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. 

Netværkets primære formål er at koordinere og styrke forskning og udvikling inden for recirkuleret akvakultur i de nordiske lande. Det sker blandt andet ved afholdelse af en workshop hvert andet år. 

Netværket og workshoppen er dog åbnet for forskere, erhvervsliv og andre interesserede fra alle lande, og omkring 400 personer er i dag medlem af netværket. 

Læs mere på nordicras.net


For fjerde gang organiserer DTU Aqua en international NordicRAS-workshop om recirkuleringsteknologi i akvakultur – denne gang i Aalborg den 12.-13. oktober 2017

Når forskere, udstyrs- og foderproducenter og fiskeopdrættere mødes til ”4th NordicRAS Workshop on Recirculating Aquaculture Systems” i Aalborg Kultur og Kongres Center den 12. og 13. oktober 2017 er formålet at udveksle viden og erfaringer om recirkulerede opdrætsanlæg. 

Recirkulerede anlæg (RAS) har den fordel, at man kan styre udledningen fra anlæggene, så de påvirker miljøet mindre sammenlignet med anlæg, der anvender vandet direkte fra en å eller fra havet. 

"Fiskeopdræt i recirkulerede anlæg er en hurtigtvoksende industri, og teknologien udvikler sig hastigt, men der er stadig et stort behov for udvikling og forskning i, hvordan man bedst designer og driver anlæggene. Det gælder i særlig grad de landbaserede saltvandsanlæg, hvor teknologien ikke har så mange år på bagen, og hvor saltvandet i sig selv stiller nogle særlige krav til anlæggene," forklarer seniorforsker Anne Johanne Tang Dalsgaard, DTU Aqua, som er koordinator for NordicRAS netværket og workshoppen. 

Stigende interesse for miljøvenlig akvakultur

Selvom NordicRAS-netværket som udgangspunkt er nordisk, kommer medlemmerne fra hele verden, og netværket oplever en stigende interesse for at deltage i de workshops, som afholdes hvert andet år.

"Akvakulturerhvervet vokser over hele verden, og der er en stigende interesse for teknologi til opdræt af fisk med minimal miljøbelastning. Igennem de seks år, hvor NordicRAS-netværket har eksisteret, har vi oplevet, at der kommer flere og flere til vores workshops – i år har vi faktisk måtte melde ’alt optaget’, før tilmeldingsfristen udløb – og netværket har i dag omkring 400 medlemmer fra hele verden, både fra forskningsverdenen, industrien, myndigheder og NGO’er," siger seniorforsker Anne Johanne Tang Dalsgaard.  

Program

I løbet af de to dage workshoppen varer, afholdes seks sessioner med i alt 39 foredrag. Sessionerne handler om vandkvalitet i recirkulerede anlæg, opdræt af forskellige arter, vandbehandling, fiskesundhed, gasser og onlinemonitering samt recirkulerede saltvandsanlæg.

I forlængelse af workshoppen er der en ekskursion lørdag den 14. oktober til Sashimi Royals nye modulbaserede, fuldt recirkulerede saltvandsanlæg i Hanstholm. Anlægget bruges til produktion af yellowfin kingfish, der bl.a. kan anvendes til sushi. Desuden er der besøg på Christiansminde Dambrug ved Holstebro – et såkaldt modeldambrug som har et avanceret vandbehandlingssystem. 

Se programmet for workshoppen på netværkets hjemmeside, nordicras.net

Hent "Book of Abstracts", som indeholder resuméer af alle workshoppens foredrag

Akvakulturforskning på DTU Aqua

NordicRAS-netværket koordineres af Sektion for Akvakultur ved DTU Aqua, som forsker i opdrætsteknologi og miljøeffekter samt i opdrætsfisks ernæring, vækst og velfærd. Forskningen har fokus på recirkulering, biofilterteknologi, rensekomponenter, vandkvalitet og miljøeffektivisering i landbaserede anlæg samt på opdrætsfisk ernæring, bioenergetik, foderudnyttelse og nitrogenudskillelse. Forskerne råder over forsøgsfaciliteter af høj international standard.

Læs mere om akvakulturforskningen på DTU Aquas hjemmeside