Jan Nielsen underviser i, hvad der kendetegner et godt vandløb. Foto: Finn Sivebæk

Miljøpris til fiskeplejekonsulent Jan Nielsen

onsdag 06 apr 16

Kontakt

Jan Nielsen
Fiskeplejekonsulent
DTU Aqua
35 88 31 23

DTU Aquas fiskeplejekonsulenter

DTU Aqua har tre fiskeplejekonsulenter, som yder rådgivning om, hvordan man bevarer og genskaber naturlige fiskebestande. 

  • Jan Nielsen og Finn Sivebæk arbejder med fiskepleje i vandløb og søer.
  • Mads Christoffersen arbejder med fiskepleje i de kystnære områder.

DTU Aquas fiskeplejekonsulent Jan Nielsen har fået Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøpris for sit arbejde med at skabe gode forhold for fiskebestandene i vandløb og søer

”Gennem mere end 35 år har Jan Nielsen haft en afgørende betydning for fremgangen i fiskebestandene i vandløb og søer og for udviklingen af fiskeplejen og sportsfiskernes frivillige vandplejearbejde.” Sådan lyder Danmarks Sportsfiskerforbunds begrundelse for i år at give sin miljøpris til fiskeplejekonsulent Jan Nielsen fra DTU Aqua. Prisen blev overraskt på Sportsfiskerforbundets kongres og består ud over æren af 10.000 kr.

Som fiskeplejekonsulent bruger Jan Nielsen det meste af sin arbejdstid på at rådgive og formidle viden om, hvordan man skaber og bevarer sunde habitater i vandløb og søer. Og formidlingen har båret frugt.

"For 20-30 år siden ville mange lystfiskere bare have sat nogle fisk ud, så de kunne fange dem igen. Kun få havde forstået, at gode naturlige forhold for vildfisk skaber de bedste bestande og det bedste fiskeri. Nu har de fleste erkendt, at gode habitater og et ordentligt vandmiljø er afgørende for fiskebestandene", fortæller Jan Nielsen. 

Fokus på gode gydemuligheder og levesteder gavner ikke kun fiskebestandene, men også alle andre dyr og planter i vandløbene og søerne. Den sammenhæng er baggrunden for det såkaldte "ørredindeks", som Jan Nielsen har været med til at udvikle på baggrund af DTU Aquas mange undersøgelser af danske vandløb. Indekset er nu officielt indført til at måle miljøtilstanden i ørredens gydevandløb. Jan Nielsen er desuden en af personerne bag et digitalt ørredkort, som viser bestandene af vild ørredyngel på næsten 5.000 lokaliteter i Danmark.

I de senere år har Jan Nielsen også kastet sig over formidling på video via hjemmesiden www.fiskepleje.dk, så alle – og ikke kun dem, der kommer til hans kurser og foredrag – kan lære, hvad der kendetegner et godt vandløb.

Jan Nielsen blev uddannet fiskeribiolog fra Aarhus Universitet i 1981 med speciale i stallingen. Han har været ansat ved Danmarks Fiskeriundersøgelser, Skanderborg Kommune, Gudenåkomiteen, Vejle Amt og Naturstyrelsen, lige som han har arbejdet som rådgiver, dels i eget firma og i Grontmij Carl Bro. I de seneste syv år har han været fiskeplejekonsulent ved DTU Aqua.