Foto Pilmo Kang, Unsplash

Verden har ti år til at halvere udledningen af drivhusgasser

torsdag 05 mar 20

Kontakt

Anne Olhoff
Head of Strategy, Climate Planning and Policy
DTU Management
45 33 52 52

Et årti med utilstrækkelig politisk indsats på klimaområdet betyder, at vi nu både står over for en større udfordring og har kortere tid til at reducere udslippet af drivhusgasser for at overholde Parisaftalen. Det skriver en forskergruppe i en kommentar i tidsskriftet Nature.

Siden 2010 er verdens udledning af drivhusgasser ikke faldet, men derimod steget. Det betyder, at en tidligere målsætning om at halvere udledningen af drivhusgasser i 2040 ikke længere er nok.

 

Det fremgår af en kommentar i det anerkendte videnskabelige tidskrift Nature, hvor internationale forskere påpeger, at verdens lande skal halvere udslippet af drivhusgasser inden for de næste 10 år for at kunne overholde den klimapagt, de lavede i Paris.

 

”De sidste ti år har vi i vid udstrækning brugt på at skubbe byrden foran os. Det kan vi ikke længere. Vi skal handle nu, hvis vi vil begrænse den globale opvarmning i tråd med Parisaftalens mål. Vi ser allerede konsekvenserne omkring os - i Danmark har vi for eksempel lige haft den varmeste vinter og den vådeste februar nogensinde,” fortæller Anne Olhoff, der er en af forfatterne på kommentaren i Nature og head of strategy i UNEP DTU Partnership ved DTU Management.

 

Anne Olhoff mener, at buskabet skal ud til beslutningstagerne, inden FN skal holde klimamøde i november i Glasgow. For der er stadig tid til at handle fortæller hun:

 

”2020 er et afgørende år for at kunne vende udviklingen. Landene er inden klimatopmødet blevet bedt om at indsende mere ambitiøse klimaplaner. Hvis de planer ikke er ambitiøse nok, og hvis deres implementering ikke starter lige nu og her, så er det for sent i forhold til 2030. Det skyldes, at de politiske processer tager tid, og den har vi ikke længere, hvis vi skal have udviklingskurven vendt. ”

 

Anne Olhoff forklarer, at UNEP DTU Partnership forsætter med rådgivning og oplysning for at vende udviklingen.  

 

”På UNEP DTU Partnership forsætter vi med at oplyse med UNEP Emissions Gap Reports. Samtidig samarbejder vi med ca. 100 ulande om udfærdigelsen og implementeringen af klimaplaner samt ny teknologi, der skal styrke landenes bæredygtighed inden for klima og udvikling."

 

UNEP DTU Partnership

UNEP DTU Partnership er en ledende international forskningsinstitution inden for energi, klima og bæredygtig udvikling beliggende i FN-byen i København. Partnerskabet arbejder sammen med udviklingslande over hele verden om klimatilpasning, reduktion af CO2-udledning og implementeringen af grøn teknologi fokuseret på at nå mål nummer 7 og 13 om grøn energi og klimaindsatsen i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det gøres især ved at arbejde målrettet for at integrere landenes klimamålsætninger og løfter til Parisaftalen, de såkaldte Nationally Determined Contributions, i nationale udviklingsstrategier. 
UNEP DTU Partnership er en integreret del af DTU Management og blev etableret i 1990 som et samarbejde mellem FN's miljøprogram, DTU og Udenrigsministeriet.