Dansk havforskning får 30 mio. kroner til center ved DTU

fredag 07 okt 11
|
af Line Reeh

Kontakt

Thomas Kiørboe
Professor
DTU Aqua
35 88 34 01

Tre DTU-institutter er med i det kommende ”Centre for Ocean Life”, som finansieres af Villum Fonden og ledes af DTU Aqua.

Den 1. januar 2012 åbner et ”VKR Centre of Excellence for the study of life in a changing ocean” ved DTU Aqua med en bevilling på 30 mio. kroner fra Villum Fonden.

Centerets formål er at samle dansk havforskning på tværs af discipliner og universiteter for at udforske fundamentale biologiske-fysiske processer i havet og udvikle modeller til at forstå og forudsige, hvordan

Både forskere fra DTU Aqua, DTU Fysik, DTU Matematik, KU og RUC indgår i centeret, som ledes af biolog og professor Thomas Kiørboe, DTU Aqua, og fysiker og professor Ken Haste Andersen, DTU Aqua. I forbindelse med centeret bliver der bl.a. oprettet 20. ph.d.- og post doc.-stillinger.

Institutdirektør Fritz Köster, DTU Aqua, siger om oprettelsen af det kommende center og bevillingen fra Villum Fonden:

”Denne bevilling giver os mulighed for at udbygge et helt nyt og meget vigtigt forskningsområde på tværs af flere DTU institutter og andre danske universiteter, og vil tillige bidrage til en nødvendig samling og koordinering af dansk havforskning”.

Centeret starter 1. januar 2012 og åbnes officielt ved et mini-symposium den 2. februar.

Læs mere om DTUs kommende” VKR Centre of Excellence for the study of ocean life” på centerets hjemmeside :

www.oceanlifecentre.dk

Om Villum fonden:

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen i 1971. Fonden er hovedaktionær i VKR Holding - ejer af VELUX koncernen. VILLUM FONDEN støtter bl.a. frontforskning inden for teknisk videnskab og naturvidenskab. www.villumfonden.dk

https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B1BC41172-4DDF-44EB-ABF7-D637B5082A2A%7D
5 JULI 2020