Forskere sorterer bunddyr fra prøve på dækket af havforskningsskibet Dana

Forskere på togt for at kortlægge mikroplastik

fredag 06 nov 20
|
af Helle Falborg

Kontakt

Torkel Gissel Nielsen
Professor
DTU Aqua
35 88 34 94

Forskere fra fem danske universiteter har været på togt med forskningsskibet Dana for at undersøge mængden af mikroplastik i vore farvande. 

Hvor meget mikroplastik er der i de indre danske farvande? Hvor er der mest – og mindst? Hvad er det for typer plastik, og hvor meget af det optages af organismer i havet som f.eks. vandlopper, snegle, gopler, krebsdyr og orme? 

Det er nogle af de spørgsmål, en gruppe forskere fra fem danske universiteter – heriblandt DTU – lige nu arbejder på at besvare. Forskerne var i oktober 2020 på forskningstogt med havforskningsskibet Dana fra Hirtshals til Helsingør og tilbage igen. Undervejs tog de prøver ved 14 stationer ud for Hirtshals, i Skagerrak, Kattegat, Bælthavet og udmundingen fra Østersøen i toppen af Øresund. 

Indsamling af zooplankton med multinet. Efter indsamling sorteres vandlopperne fra prøven og analyseres for indhold af mikroplastik. Foto Torkel Gissel Nielsen KRAKEN en undervandspumpe i metal til indsamling af mikroplastik ned til 10 µm i forskellige dybder. Foto Torkel Gissel Nielsen

Til venstre: Indsamling af zooplakton med multinet. Efter indsamling sorteres vadnlopperne fra prøven og analyseres for indhold af mikroplastik.Til højre: KRAKEN er en undervandspumpe i metal. Den bruges til indsamling af mikroplastik ned til 10 µm. Indsamlingen sker i forskellige dybder. Fotos Torkel Gissel Nielsen.

 

”Vi har samlet mikroplastik i vandet, dyrene, bunden og bunddyrene med forskellige metoder. Vandet er indsamlet med undervandspumper, som er lavet af rustfrit stål og uden plastik. Dyrene har vi taget med forskellige net og taget prøver for at undersøge, om de indeholder plastik. Og så har vi taget bundprøver, hvor vi ser, hvad der er i sandet og mudderet og i de dyr, der lever der”, fortæller professor Torkel Gissel Nielsen, DTU Aqua, der var leder af forskningstogtet. 

Meget lidt af det store, synlige plastik

I tre områder forventede forskerne at finde en del plastik – nemlig to steder i Øresund og ud for Hirtshals, hvor vand fra store tyske floder samles. Det viste sig, at der i disse hotspots blev samlet flere store stykker op i nettene end andre steder.

”Generelt var der meget lidt plastik, man umiddelbart kunne se. Men der er formentlig en del småt mikroplastik i de prøver, vi har taget, som bare ikke kan ses med det blotte øje”, siger Torkel Gissel Nielsen. 

Ny viden om mængden af plastik i vand, bund og dyr

Når prøverne er analyseret i laboratorierne, vil det kunne give ny viden om, hvor meget plastik der er i de danske farvande. Den hidtidige viden siger fortrinsvis noget om, hvor meget plastik der er på strandene og i overfladevandet:

”Nu har vi målt, hvor meget der er nede i vandet, på bunden, i dyrene og i bunddyrene. Det er første gang, det er blevet gjort så intensivt. Det kommer til at tage tid at oparbejde prøverne, men vi har skabt en ramme for at få en ny og virkelig god forståelse for, hvordan plastikken bliver flyttet rundt i havmiljøet – og hvor meget der er på et givet tidspunkt”, siger Torkel Gissel Nielsen.

Forskerne bag undersøgelsen  er fra DTU Aqua, DTU Miljø, Københavns Universitet, AalborgUniversitet, Roskilde Universitet og Aarhus Universitet. De er alle en del af forskningscentret MarinePlastic, som ledes af Aalborg Universitet og støttes af VELUX FONDEN. MarinePlastic har som mål at indsamle viden om plastikforureningens typer, årsager, omfang, spredning, nedbrydning og miljømæssige konsekvenser og undersøge effekten af lovgivning og samfundsmæssige tiltag.

"Det er vigtigt at vide, hvor meget plastik der er for at perspektivere hele plastikdebatten – for at finde ud af, om vi skal være bekymrede, og hvad vi kan gøre. Hidtil er der kun lavet meget, meget få målinger af, hvor meget plastik der reelt er. Men nu kommer vi med et databaseret bud på, hvor meget plastik er der i vores farvande over en uge i oktober. Det giver en god baseline-forståelse”, siger Torkel Gissel Nielsen.

God platform for nye ideer at undersøge

Arbejdet om bord på Dana var tilrettelagt, så der blev arbejde i døgndrift de 8 dage, togtet tog. Ud over masser af prøver og data har den slags intenst feltarbejde i samarbejde mellem forskere på tværs af institutioner og forskningsfelter en masse spin-off ifølge Torkel Gissel Nielsen:

”Når man arbejder på den her måde – og også er begunstiget med godt vejr – så får man virkelig talt sammen og får udviklet en masse nye idéer, vi kan arbejde videre med i projektet. Vi ønsker at forstå, hvor meget plastik er der i havene, hvor er det, og hvad betyder det for havmiljøet. Og det har sådan et togt her været en fantastisk mulighed for at få gjort”, siger han.

Forskningscentret MarinePlastic er støttet af VELUX FONDEN. Det netop afsluttede togt var desuden støttet af Dansk Center for Havforskning:  

Læs mere om forskningscentret MarinePlastic

Læs mere om Dansk Center for Havforskning