Photo: Colourbox.com

Pesticidrester i kosten 4. kvartal 2020

tirsdag 06 apr 21

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Pernille Bjørn Petersen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 24

I alt 549 fødevarer er udtaget i forbindelse med den danske pesticidkontrol for 4. kvartal 2020. For syv af prøverne har DTU Fødevareinstituttet vurderet, at prøvernes indhold af pesticidrester enten udgør en sundhedsmæssig risiko, eller at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes.

Hvert kvartal rapporterer DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen resultater fra den danske pesticidkontrol. Rapporten for 4. kvartal 2020 omfatter resultater for 549 konventionelle eller økologiske stikprøver og mistankeprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og animalske produkter, som er analyseret for pesticidrester.

I syv prøver er pesticidrester fundet i koncentrationer over grænseværdien, som enten er vurderet til at udgøre en sundhedsmæssig risiko eller vurderet til, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes. 

Det drejer sig om carbendazim og benomyl i ærter med bælg fra Peru og ris fra Pakistan, omethoat i aubergine fra Thailand, omethoat, quintozen, chlorpyrifos og tecnazen i selleriblade fra Thailand chlorpyrifos i frisk koriander fra Thailand, chlorpyrifos og carbofuran i dild fra Thailand og chlorpyrifos i limeblade fra Thailand. 

Overskrider pesticidindholdet i en fødevare grænseværdien, må den ikke længere sælges. Vurderes det, at indholdet kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, bliver fødevaren også tilbagekaldt fra markedet, og en notifikation kan blive sendt via EU’s advarselssystem for foder og fødevarer, RASFF. Der er udsendt fire RASFF notifikationer i forbindelse med fund af pesticidrester i 4. kvartal 2020.

Læs mere

Se kvartalsopgørelsen: Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2020 (pdf). Kvartalsopgørelsen er udelukkende en opgørelse af de prøver, som er analyseret i det kvartal.

Resultaterne fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol vil blive rapporteret mere indgående i den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Rapporten publiceres i sidste halvdel af året efter det år, hvor prøverne er udtaget. 

Find kvartalsrapporten og tidligere årsrapporter samt flere oplysninger om pesticidrester på DTU Fødevareinstituttets website.