Tigerhajkæbe. Foto: Alice Manuzzi.

Ph.d.-forsvar om tigerhajers genetik

fredag 29 maj 20

Kontakt

Einar Eg Nielsen
Professor
DTU Aqua
35 88 31 15

Kontakt

Den 5. juni 2020 forsvarer Alice Manuzzi, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. På grund af corona-pandemien foregår forsvaret online. 

Tigerhajen – en af verdens største hajarter – er i tilbagegang og kategoriseres i dag som ”næsten truet”. Det skyldes især fiskeri og tiltag for at beskytte strandgæster mod hajangreb. 

Hidtil har man ikke vidst ret meget om tigerhajens genetik og dens evolutionære udvikling gennem tiden og i forskellige områder. For at belyse det har ph.d.-studerende Alice Manuzzi og hendes kollegaer analyseret historiske og nutidige (1820-2018) prøver fra tigerhajkæber indsamlet fra museer, forskningsinstitutter og universiteter over hele verden. Desuden har de undersøgt den genetiske sammensætning i prøver af tigerhajkæber fra det østlige Australien fra 1910 til 2012.

På baggrund af analyserne har Alice Manuzzi og hendes kollegaer etableret den første globale standardiserede database med tigerhajers DNA, hvilket gør det muligt at sammenligne resultater fra genetiske studier gennemført i forskellige laboratorier. 

Alice Manuzzis forskning bekræfter, at tigerhajer fra Atlanterhavet og Det Indiske Ocean/Stillehavet er meget forskellige fra hinanden, og at der måske ligefrem er tale om underarter. Men i modsætning til, hvad man hidtil har formodet, viser resultaterne også, at der er markante genetiske forskelle på et meget mere lokalt geografisk niveau. Ligeledes viser analyserne af hajerne fra Australien, at der tidligere fandtes en lokal bestand, som nu gået stærkt tilbage eller muligvis helt forsvundet.

Alice Manuzzi konstaterer i sin ph.d.-afhandling, at den nye viden bør have konsekvenser for forvaltningen af tigerhajer og andre af de store vandrende hajer. Ikke mindst bør der være mere fokus på, hvordan menneskelige aktiviteter på helt lokalt niveau – f.eks. tiltag, som skal beskytte badegæster – kan påvirke sårbare lokale hajbestande.

Ph.d.-projektet er gennemført i samarbejde mellem DTU og University of Queensland i Australien. 

Om forsvaret

Alice Manuzzi forsvarer sin ph.d.-afhandling "Genomic analysis of DNA from archived shark jaws" fredag den 5. juni 2020 kl. 10.00. Forsvaret foregår online via Zoom. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk senest den 4. juni kl. 10.00 for at få et link til deltagelse i forsvaret

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Einar Eg Nielsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Dorte Bekkevold, DTU Aqua
  • Medvejleder: Lektor Jennifer Ovenden, University of Queensland
  • Medvejleder: Professor Mike Bennett, University of Queensland

Censorer

  • Seniorforsker Jakob Hemmer-Hansen, DTU Aqua
  • Professor Stefano Mariani, Liverpool John Moores University, UK
  • Professor Sophie von der Heyden, University of Stellenbosch, Sydafrika

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Niels Jepsen, DTU Aqua

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen ”Genomic analysis of DNA from archived shark jaws” kan tilsendes pr. mail. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk.