Tælling af sandart-larver ved forsøgets start. Foto: Ivar Lund.

Sund mad kan fjerne stress hos dambrugsfisk

fredag 07 nov 14
|
af Mikkel Schnack Sørensen

Kontakt

Ivar Lund
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 32 05

Opdræt af sandart i Danmark:

Sandarten er en eksklusiv spisefisk og med på EU´s liste over nye fiskearter, der har potentiale til at udvide akvakultur-produktionen i EU.

Der er i øjeblikket kun en håndfuld intensive opdrætsanlæg med sandart i EU og det største findes hos danske AquaPri i Vejle, der i øjeblikket med støtte fra EU udvider produktionen med et nyt  anlæg til 55 mio. kr. til opdræt af sandart i nabokommunen Vejen.

Umættet fedtsyre i kosten kan gøre sandart i opdræt mere levedygtige og robuste overfor stress.

Ligesom stress skader menneskers fysiske sundhed, bliver også fisk stressede af uvante lyde eller bevægelser. I intensive opdrætsanlæg kan tætheden medføre stress og langsommere vækst, men nu viser studier fra en gruppe forskere på DTU Aqua, at det kan have en positiv og langtidsholdbar effekt på sandartens adfærd i stresssituationer, hvis de allerede som larver får tilsat en langkædet umættet omega-3 fedtsyre (DHA) til deres normale dyreplanktonfoder.

"Stress er en af de primære forhindringer for at effektivisere produktionen af sandart. Men når larver og yngel på DHA-kost reagerer og svømmer hurtigere end sandart, der har fået foder uden DHA, tyder det på, at den rette ernæring allerede i larvestadiet kan gøre sandarten mere robust,” siger projektleder og seniorforsker på DTU Aqua Ivar Lund, der har lavet undersøgelsen i samarbejde med kollegerne Erik Høglund og Peter Skov.

"Stress er en af de primære forhindringer for at effektivisere produktionen af sandart. "
Ivar Lund, DTU Aqua

DHA-kost giver altså sandarten bedre mulighed for at tilpasse sig opvæksten under dambrugsforhold. Der er bred enighed om, at DHA har en positiv effekt på den tidlige neurale udvikling af både dyr og menneskers indlæringsevne, og i en tidligere undersøgelse har den samme forskergruppe påvist, at sandartlarver, der i en kortere periode får føde med lavt DHA-indhold, simpelthen udvikler mindre hjerner.

Studier af ernæringens effekt på hjerneudvikling og adfærd er sjældent udført med fisk, men DTU Aquas resultater bakkes op af undersøgelser på mus og rotter, der har vist tilsvarende positive effekter af DHA på indlæring og sansereaktioner.

Vi ved dog ikke præcist, hvilke dele af sandartens hjerne, der har gavn af DHA, så det kræver yderligere undersøgelser med et større antal fisk og mere fokus på de neurale effekter i hjernen, for at vi kan efterprøve sammenhængen mellem ernæring og adfærd,” siger Ivar Lund.

Sandarten har længe været avlet i ekstensivt opdræt i Østeuropa, men er en relativt ny fisk indenfor intensive opdræt, hvor man anvender recirkulationsteknologi. Derfor mangler fiskeopdrætterne viden om optimale opdrætsbetingelser og ernæringsforhold for sandarten.