Østersklækkeri

DTU Aqua og Dansk Skaldyrcenter fusionerer

torsdag 24 apr 14
|

Kontakt

Jens Kjerulf Petersen
Professor
DTU Aqua
35 88 31 71

Integrationen af Dansk Skaldyrcenter i DTU Aqua samler en stor del af den danske ekspertise inden for skaldyr og tang.

DTU Aqua og Dansk Skaldyrcenter har samarbejdet i flere år om forskning i skaldyrsfiskeri og -opdræt, men nu har de to institutioner taget skridtet fuldt ud og har slået sig sammen. Dansk Skaldyrcenter er således blevet en del af DTU Aqua, men centeret bliver på sin gamle adresse i Nykøbing Mors lige ud til Limfjorden.

"Med Dansk Skaldyrcenters integration i DTU Aqua har vi fået samlet en stor del af landets ekspertise inden for skaldyr og tang. Det vil styrke DTU’s forskning og innovation og den forskningsbaserede rådgivning af myndigheder om produktion af skaldyr og tang," siger Eskild Kirkegaard, DTU Aqua, der som vicedirektør har haft ansvaret for at gennemføre integrationen.

Også lederen af Dansk Skaldyrcenter Jens Kjerulf Petersen er glad for, at integrationen er kommet på plads:

"Dansk Skaldyrcenter og DTU Aqua er et fint match på flere områder. Dansk Skaldyrcenter har fx en stor faglig ekspertise omkring opdræt af skaldyr og tang, som ikke var på DTU Aqua i forvejen. Ligeledes betyder kombinationen af DTU Aquas erfaring med forskningsbaseret rådgivning af myndighederne og Dansk Skaldyrcenters viden omkring effekter af fiskeriet i habitaterne en styrkelse af den samlede rådgivning og udvikling af fiskeriet," siger Jens Kjerulf Petersen.

Dansk Skaldyrcenter har 15 medarbejdere og omfattende forsøgsfaciliteter til forskning i bæredygtigt skaldyrsfiskeri og -opdræt, opdræt af tang samt fjordøkologi. Desuden har centeret en del formidlingsaktiviteter, blandt andet i form af besøg af turister og undervisning.

Om Dansk Skaldyrcenter

Dansk Skaldyrcenter er et forsknings-, formidlings- og oplevelsescenter, som har til opgave at sætte fokus på bæredygtig udnyttelse af kystzonens ressourcer med særlig fokus på skaldyr i dansk og international sammenhæng.

 

Forskningsmæssigt arbejder Dansk Skaldyrcenter med biologi, produktion og forvaltning af skaldyr og nye marine ressourcer som tang og søstjerner. Centeret har moderne og veludstyrede forsøgsfaciliteter til opdræt af skaldyr og tang.

 

Som formidlings- og oplevelsescenter inviterer Dansk Skaldyrcenter publikum indenfor, og centeret har også et stort undervisningsmateriale for folkeskoler og gymnasier om fjordens og skaldyrenes biologi. 

 

Læs mere på skaldyrcenter.dk

https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B39F31B17-DCE4-4E8B-A52E-9AA0409AF7FB%7D
24 NOVEMBER 2020