Forsøgsanlæg til opdræt af fisk. Foto: Peter V. Skov

Forskertalent inden for akvakultur får 1,9 mio. kr. fra det Frie Forskningsråd

fredag 04 mar 16

Kontakt

Peter Vilhelm Skov
Lektor
DTU Aqua
35 88 32 63

Postdoc Javed Rafiq Khan, DTU Aqua skal bidrage til at udvikle dansk landbaseret produktion af laks i saltvand med en bevilling fra det Frie Forskningsråd|Teknologi og Produktion 

Det Frie Forskningsråd har netop uddelt 16 postdoc-legater til forskertalenter i Danmark, og et af dem tilfaldt postdoc Javed Rafiq Khan fra Sektion for Akvakultur, DTU Aqua.

Han har fået 1.913.304 kr. til at undersøge de fysiologiske mekanismer, der hæmmer væksten hos laks i landbaserede opdrætsanlæg, når fiskene udsættes for forhøjet indhold af CO2 i vandet. Hæmning af væksten er en barriere for en rentabel udvikling af landbaserede akvakultursystemer til produktion af atlanterhavslaks i saltvand, som er et nyt tiltag i Danmark.

CO2 stammer fra fiskenes udånding og nedbrydning af affaldsstoffer. Akvakulturanlæg har afgasningssystemer, der fjerner CO2, men de kan ikke altid følge med, hvis fiskene går tæt i recirkulerede akvakultursystemer, hvor vandet genbruges for at mindske miljøpåvirkningen.

Forskerne har en hypotese om, at forhøjede CO2-niveauer i vandet betyder, at de unge laks udnytter foderet dårligere, og at det også nedsætter deres tilvækst senere i livet. Mekanismerne, der forårsager reduceret tilvækst, er endnu ikke endeligt identificeret og udgør en væsentlig hindring for at øge genanvendelsen af vand i recirkulerede akvakultursystemer.

Projektet gennemføres i samarbejde med virksomheden Danish Salmon, og det er målet, at projektets viden kan bidrage til at optimere produktion og dyrevelfærd indenfor landbaseret opdræt af laks.

Projektet løber i to år fra foråret 2016. Titlen på projektet er ”Early exposure to CO2 in salmonids: The long-term effects on Atlantic salmon growth and performance in aquaculture”.

Javed stammer fra Auckland i New Zealand. Siden december 2014 har han været ansat som postdoc i DTU Aquas Sektion for Akvakultur, som har lokaliteter på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals.